*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Фінансові послуги на валютному ринку та механізм їх здійснення

контрольные работы, Финансы

Объем работы: 26 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 782

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
1. Конверсійні операції на валютному ринку
1.1. Стратегія валютного арбітражу
1.2. Ринок операцій спот
2. Форвардні операції та операції своп
3. Міжнародні розрахунки
3.1 Місце валютного ринку у світовій валютній системі
3.2 Особливості організації та форми міжнародних розрахунків
Висновки
Література
Початок ХХІ ст. характеризується динамічним зрушенням у світовій економіці. Після розпаду країн соціалістичного блоку світове господарство перетворюється на єдине ціле. Суттєво поглиблюється міжнародний територіальний поділ праці, поширюються глобалізаційні процеси, що охоплюють економіку, політику, екологію та інші сфери людської діяльності. Активізується міжнародна економічна інтеграція, валютно-фінансові операції, міжнародний банківський бізнес, міжнародні розрахунки, зовнішньоекономічні зв‘язки країн.
Особливо швидкими темпами здійснюються інтеграційні процеси на Європейському континенті, про що свідчить поява нової міжнародної валюти -євро, розширення членства Європейського союзу (ЄС) за рахунок постсоціалістичних країн.
Не стоїть осторонь цих процесів і Україна. Поширюється її інтеграція у світове, у тому числі європейське, господарство, розширюється її співробітництво з Міжнародним Валютним Фондом (МВФ), Міжнародним банком реконструкції і розвитку (МБРР), Світовою організацією торгівлі (СОТ) тощо. Станом на 1 січня 2005 року Україна мала безпосередні економічні та валютно-розрахункові зв‘язки з 168 країнами світу. Вступ до ЄС визначений ключовим зовнішньополітичним пріоритетом і стратегічною метою України на найвищому рівні. Результати останніх соціологічних опитувань населення свідчать про поступове формування в Україні основ соціально-політичного консенсусу з питань євро інтеграції: в січні 2005р. 67% опитаних українських громадян висловилося позитивно з приводу вступу України в ЄС. За оцінками експертів, Україна в найближчі 10-15 років зможе досягнути рівня відповідності критеріям, за якими визначається готовність країн-кандидатів до повноправного членства в ЄС.
І хоча механізм зовнішньоекономічних зв‘язків України знаходиться ще на стадії становлення, розвиток його складової – міжнародних розрахунків та валютних операцій є актуальним державним завданням. Удосконалення національної платіжної системи, застосування нових платіжних міжнародних...
Висновки
Міжнародні розрахунки та валютно-платіжна система України знаходяться на стадії становлення, що відбувається в умовах повільного подолання системної економічної кризи, яка негативно впливає на цей процес і ускладнює його вивчення. Однак труднощі формування національної валютно-платіжної системи не виключають, а навпаки, побуджують прискорення розробки ефективного механізму міжнародних розрахунків, методів управління цим механізмом відповідно до умов України.
Успішне здійснення реформ в Україні залежить, значною мірою, від розробки та впровадження новітніх платіжних систем, новітніх платіжних інструментів безготівкових міжнародних розрахунків. В умовах переходу до ринкових умов господарювання необхідною складовою структурної перебудови економіки та прискорення темпів економічного зростання є також розвиток та удосконалення експортно-імпортних розрахунків, платіжної системи України та узгодження і поєднання їх з міжнародними платіжними системами.
Аналіз розвитку українських платіжних систем, міжнародних розрахунків та експортно-імпортних операцій України свідчать про те, що причина погіршення економічного становища України та виникнення неплатежів полягають, насамперед, у нестабільному розвитку виробництва, дії недосконалих нормативно-законодавчих актів,
Недоліках валютного регулювання, відсутності системного підходу. Існують спроби штучно перенести зарубіжні моделі на українську економіку та банківську систему без врахування національних особливостей перехідної до ринку економіки України.
Актуальними завданнями, що стоять перед системою міжнародних розрахунків України, є удосконалення і запровадження нових форм та інструментів цих розрахунків, удосконалення схеми проходження платежів через Центральну і регіональні розрахункові палати Національного банку України, проведення усіх міжнародних платежів через цю палату.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу