*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Операційний аналіз і оцінка можливих напрямків розвитку підприємства, Розроблення фінансової стратегії підприємства

курсовые работы, Финансовый менеджмент

Объем работы: 34 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 600 руб.

Просмотров: 854

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Зміст
Вступ 3
1. Вихідні дані 5
2. Операційний аналіз і оцінка можливих напрямків розвитку підприємства 9
2.1 Базові внутріфірмові показники 9
2.2 Операційний аналіз 15
2.3 Регулювання економічної рентабельності і розподіл прибутку 21
2.4 Аналіз ліквідності і платоспроможності 23
3. Розроблення фінансової стратегії підприємства 28
3.1 Основні показники, які використовуються при розробленні фінансової стратегії підприємства 28
3.2 Розроблення і обґрунтування фінансової стратегії підприємства матричним методом 29
Висновки 33
Перелік посилань 34
Вступ
З переходом економіки України на ринкові відносини розроблення фінансо-вої стратегії підприємства, як один з розділів фінансового менеджменту, поступо-во займає належне йому по значимості місце в аналітичній роботі підприємств. В даний час кожен суб\'єкт, що хазяює, незалежно від виду основної діяльності і фо-рми власності підприємства повинний реально оцінювати як власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних чи партнерів контрагентів.
У країнах з ринковими відносинами пріоритет у бізнесі належить фінансово-му керуванню (фінансовому менеджменту).
Сучасне світове господарство, за винятком локальних областей з перевагою економіки натурального господарства й окремих держав з автократичною чи ко-мандно-адміністративною економікою, є цілісним ринковим простором із дуже складною внутрішньою структурою. Функціонування сучасного ринку практично неможливе без ефективно діючої фінансової системи, елементами якої є десятки тисяч різноманітних фінансових установ, що діють у різних умовах.
З переходом економіки України на ринкові відносини розроблення фінансо-вої стратегії підприємства, як один з розділів фінансового менеджменту, поступо-во займає належне йому по значимості місце в аналітичній роботі підприємств. В даний час кожен суб\'єкт, що хазяює, незалежно від виду основної діяльності і фо-рми власності підприємства повинний реально оцінювати як власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних чи партнерів контрагентів.
Однією з проблем переходу від командно-адміністративної системи до рин-кових відносин стала реконструкція економіки нашої держави.
Для вирішення цієї проблеми нам необхідно провести реконструкцію окре-мих економічних суб’єктів – підприємств.
Підприємство являє собою складну систему, яка швидко змінюється. В ній беруть участь велике число працівників різної кваліфікації, багато різноманітної техніки та різні види сировини та матеріалів.
У країнах з ринковими відносинами пріоритет у бізнесі належить фінансово-му керуванню...
Висновки
В процесі виконання курсової роботи була розроблена стратегія поліпшення ліквідності підприємства, яка дозволяє зміцнити конкурентоспроможність вироб-ництва, збільшити розмір високоліквідних коштів, зміна асортиментної політики, поліпшення рекламної діяльності, більш досконале використання коштів на під-приємстві.
На основі розрахунків приведених вище підприємство знаходиться в період великої інфляції. Економічна рентабельність дорівнює 47,68%, що можливо тіль-ки, коли інфляція зростає швидкими темпами. Поріг рентабельності для даного підприємства дорівнює 411 шт., а маса прибутку, яке підприємство отримує 48733,86 тис.грн. Комерційна маржа показує, що на 100 інвестованих грошових одиниць підприємство отримує 42 грошових одиниць прибутку. Коефіцієнт трансформації у даного підприємства більше одиниці, що говорить про благопри-ємне становище. Внутрішні темпи росту дорівнюють 30%. Цю частину прибутку можна направити на розвиток виробництва, тобто 14620,16 тис.грн. Показники РГД, РФД, РФГД показують, що підприємство знаходиться в 6 квадраті, тобто фі-нансове становище підприємства позитивне. Але підприємству не можна розслаб-лятись, бо якщо ринок збуту “старіє”, вичерпується – виникає ситуація, яка спо-нукає до зміщення в квадрат 5, або співвідношення позикових коштів до власних коштів піднімається занадто високо, то виникає тенденція до зміщення в квад-рат 4.
Таким чином фінансове становище підприємства поки що надійне, і не по-трібно втручатися в його діяльність. Потрібно лише контролювати господарюван-ня підприємства і правильно керувати існуючою установою.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу