*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Стратегії та методи управління активами комерційного банку,Власний капітал банку, методи його оцінювання та управління

контрольные работы, банковское дело

Объем работы: 24 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 859

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………………3
1. Стратегії та методи управління активами комерційного банку.........4
2. Власний капітал банку, методи його оцінювання та управління.......10
3. Задача .......................................................................................................16
Література
ВСТУП
На сучасному етапі економічного розвитку, в умовах транс¬формації національної економіки, серед проблем, пов’язаних з виходом України з кризового стану, важливе місце посідає зав¬дання формування ефективної банківської системи. Як найваж¬ливіший елемент відтворювальної структури економіки банківські установи організують рух і перерозподіл ресурсів суспільства в їх грошовому виразі. Через банківську систему проходять гро¬шові розрахунки і платежі господарюючих суб’єктів та населен¬ня в цілому. Саме комерційні банки виконують важливу функ¬цію мобілізації тимчасово вільних грошових ресурсів і перетво¬рення їх в реальний капітал, здійснюючи різноманітні кредитні, інвестиційні та інші операції і забезпечуючи, таким чином, потре¬би економіки в додаткових ресурсах. Серед суб’єктів фінансово-господарської діяльності комерційні банки - це саме та галузь, яка повинна бути спроможна своєчасно прогнозувати динаміку економічної кон’юнктури, а також якнайшвидше та досить гнуч¬ко реагувати на будь-які зміни, що відбуваються на фінансовому ринку.
Становлення банківської системи тісно пов’язане зі створен¬ням ефективного механізму управління банківською діяльністю, дійової системи регулювання і контролю банківських операцій. Це, в свою чергу, потребує глибокою вивчення основ сучасної банківськоі справи, дослідження сутності й особливостей надання різноманітних банківських послуг, відстежування та врахування міжнародного досвіду, а також перспективних можливостей роз¬витку фінансово-кредитної системи України в цілому.
Банківський менеджмент – це наука про надійні та ефективні системи управління всіма процесами та відносинами, які характеризують діяльність комерційного банку.
З огляду на згадане вище, можна казати, що питання банківського менеджменту є актуальними .
ЛІТЕРАТУРА
1. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. – К.: Вид. центр «Академія», 2001. – 320с.
2. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 468с.
3. Бондаренко Л. Поняття кредитного портфеля комерційного банку і критерії його конкурентоспроможності// Вісник НБУ. – 2003. - №3.- с.31-33.
4. Примостка Л. Аналіз відсоткового ризику комерційних банків за допомогою геп-менеджменту// Вісник КДТЕУ. – 1999. - №3. – с.45-52.
5. Чуб П. Теорія нетрадиційного управління кредитним портфелем комерційного банку// Вісник НБУ. – 2002. -№1. – с.20-23.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу