*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управління фінансовою стійкістю підприємства

дипломные работы, Экономика предприятия

Объем работы: 114 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 1124

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи управління фінансовою стійкістю підприємства 7
1.1. Фінансова стійкість як якісна характеристика функціонування підприємства 7
1.2. Методи аналізу та оцінки фінансової стійкості підприємства 12
Розділ 2. Дослідження стану фінансової стійкості ВАТ \"Корюківська фабрика технічних паперів\" 33
2.1. Аналіз показників фінансової стійкості ВАТ \"КФТП\" 33
2.2. Проблеми управління фінансовою стійкістю об’єкту дослідження 68
Розділ 3. Шляхи вдосконалення методів управління фінансовою стійкістю підприємства 75
3.1. Розробка заходів щодо підвищення фінансової стійкості підприємства 75
3.2. Перспективи розвитку управління фінансовою стійкістю підприємства 82
Висновки 96
Список використаної літератури 99
Додатки 102
Вступ

Фінансова стійкість підприємства є однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Вона відображає, наскільки підприємство стабільне, незалежне від зовнішніх кредиторів, наскільки власники фінансують своє підприємство, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності.
Аналізувати фінансову стійкість будь-якого підприємства є нагальною необхідністю, бо за допомогою цього аналізу можна виявити сильні і слабкі позиції різних підприємств. Менеджери використовують ці дані для контролю діяльності підприємства, щоб не допустити банкрутства. Кредитори уважно стежать за показниками фінансової стійкості, щоб пересвідчитись, що підприємство може сплатити за своїми короткостроковими борговими зобов\'язаннями, а також покрити свої фіксовані платежі доходами. Банки значною мірою будують свою кредитну політику, зважаючи на фінансову стійкість підприємства. Фінансові експерти використовують ці показники для порівняння відносних переваг різних підприємств.
Аналіз може виконуватися як управлінським персоналом самого підприємства, так і будь-яким зовнішнім аналітиком. Внутрішній аналіз проводиться робітниками даного підприємства. Інформаційна база такого аналізу досить значна і включає будь - яку інформацію, що циркулює всередині підприємства і є корисною для прийняття управлінських рішень.
Зовнішній аналіз проводиться аналітиками, що є сторонніми особами, і тому не мають доступу до внутрішньої інформаційної бази підприємства. Цей аналіз менш деталізований і більш формалізований. Джерелом інформації для аналізу фінансової стійкості є баланс підприємства і звіт про фінансові результати. Ця звітність є найбільш наочною і пристосованою для вирішення завдань, поставлених перед аналізом фінансової стійкості в умовах ринку.
З метою аналізу фінансової стійкості може використовуватися і інша інформація. Для глибшого з\'ясування причин тих або інших відхилень фінансових показників від розрахункових використовують дані...
Висновки

У результаті проведеного нами дослідження було з’ясовано, що фінансова стійкість — це результат діяльності, який свідчить про забезпеченість підприємства власними фінансовими ресурсами, рівень їх використання, напрями їх розміщення. Вона має тісний зв\'язок з ефективністю виробництва, а також із кінцевими результатами діяльності підприємства.
Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства щодо володіння своїм майном його використання. Цей ступінь незалежності можна оцінювати за критеріями:
- рівнем покриття матеріальних обігових коштів (запасів) стабільними джерелами фінансування;
- платоспроможністю підприємства (його потенційною спроможністю покрити термінові зобов\'язання мобільними активами);
- часткою власних або стабільних джерел у сукупних джерелах фінансування.
Об٬єкт дослідження - ВАТ “Корюківська фабрика технічних паперів” - є підприємством целюлозно-паперової промисловості.
На його прикладі було проведено аналіз фінансової стійкості за період 1998-2002 років та дана рейтингова інтегральна оцінка фінансової стійкості ВАТ “КФТП”.
Проведений аналіз засвідчив, що на підприємстві постійно спостерігається погіршення не тільки фінансової стійкості, але і фінансового стану в цілому, і за рейтинговою оцінкою товариство погіршило власне положення з проблемної організації з невеликим рівнем ризику втрати коштів до організації підвищеного ризику, практично не платоспроможної, тобто можна зробити висновок про нестійкий, майже передкризовий стан аналізуємого підприємства на протязі цього періоду.
Головними причинами цього є:
- постійне випереджаюче зростання запасів над основними джерелами їх покриття - власними обіговими коштами, довгостроковими зобов\'язаннями та короткостроковими кредитами і позиками;
- сума власних обігових коштів на протязі 1998-2002 років має тенденцію до зменшення (крім 1998 року), на що вплинуло випереджаюче зростання необоротних активів над власним капіталом підприємства. Тобто ВАТ “КФТП”...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу