*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Проект когенераційної газотурбінної установки для задовільнення потреб ОАО «Полімір» (м. Новополоцк)

дипломные работы, Техничекие дисциплины

Объем работы: 111 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 3000 руб.

Просмотров: 678

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 6
РОЗДІЛ 1 Призначення та структура об\'єкту проектування.
Опис об\'єкту проектування 9
1.1 Загальні відомості про об\'єкт 9
1.2 Потреби об’єкту в електроенергії 9
1.3 Потреби об’єкту в тепловій енергії 10
1.4 Зв’язок електростанції з системами об’єкту 11
1.5 Мета проектування 11
1.6 Краткий опис пропонуємого технічного рішення 12
РОЗДІЛ 2 Проектування енергетичної установки 16
2.1. Опис енергетичної установки, основного та допоміжного
обладнання і систем 16
2.1.1 Склад енергетичної установки та основні параметри ГТД 16
2.1.2 Утилізаційна котельна установка 19
2.1.3 Теплогідравлічний розрахунок котла-утилізатора 23
2.1.4 Допоміжна котельна установка 26
2.2 Розробка принципових схем енергетичної установки,
життєзабезпечення та ін. 29
2.2.1 Загальна інформація про системи установки 29
2.2.2 Призначення і склад систем, що входять до складу установки 30
2.3. Проектування систем 35
2.3.1 Розрахунок живильної системи та підбір деаератору 35
2.3.2 Розрахунок системи змащення ГТД та потреб у воді
для охолодження 36
2.3.3 Розрахунок охолодження генератора 39
2.3.4 Розрахунок охолодження дожимного компресору 40
2.3.5 Розрахунок кількості градирень 41
2.3.6 Підбір запобіжних клапанів для котла-утилізатора 44
2.3.7 Підбір циркуляційного насосу для котла-утилізатора 45
2.3.7 Підбір живильного насосу 46
РОЗДІЛ 3 Розробка конструктивного вузла 48
РОЗДІЛ 4 Розробка технічної документації з експлуатації
газотурбінного двигуна 56
4.1 Загальні положення по техніці безпеки 56
4.2 Загальні вказівки щодо технічного обслуговування ГТД 56
4.3 Технічне обслуговування через кожних 3000г напрацювання 57
4.4 Технічне обслуговування через кожні 6000г напрацювання
чи один раз на рік 59
4.5 Технічне обслуговування по стану матеріальної частини 61
4.6 Технічне обслуговування при перебуванні ГТД у резерві
строком до 10 діб 61
4.7 Технічне обслуговування при перебуванні ГТД у резерві
терміном до 30 діб 61
4.8 Технічне обслуговування при перебуванні ГТД у резерві
більш 30 діб...
Науково-технічний прогрес людства в значній мірі характеризується кількістю енергії, котра використовується в процесі виробництва та в повсякденному житті.
З початку 90-х років проводилася робота з енергетичними, металургійними, нафтохімічними, машинобудівними, переробними й комунальними підприємствами по впровадженню ГТД. У результаті аналізу стану й структури діючої електрогенерації, тенденцій розвитку світової енергетики підтверджені широкі можливості застосування електрогенеруючих газотурбінних установок (ГТЕ) для модернізації енергетики України на найближчі 10 років й у перспективі на 30 років.
Аналіз сучасного світового ринку газових турбін показує, що більшість із них виготовляється для енергетичного застосування. Поза всяким сумнівом, цей сегмент газотурбінного ринку є основним у цей час у світі, а найближчим часом буде таким й у країнах СНД, де стан енергетичних систем вимагає їх негайної й великої модернізації.
Необхідно відзначити, що однією з характерних вимог сучасного ринку є вимога комплексної поставки встаткування, стосовно до ГТД - як мінімум, комплектної газотурбінної енергетичної установки (ГТУ). Таким чином, замовники перекладають роботу зі стикування встаткування, що поставляється окремо, на постачальника.
З огляду на вищевикладені обставини, керівництвом НПКГ «Зоря»-«Машпроект» в 2002 р. ухвалене рішення про віднесення робіт із проектування, виготовленню й поставці комплектних енергетичних ГТУ до пріоритетних напрямків діяльності й поставлене завдання досягти значного обсягу поставок таких ГТУ.
Одним з перших конкретних дій, у зв\'язку із цим рішенням, з\'явилося укладання контрактів на проектування й поставку двох типів блочно-контейнерних газотурбінних енергетичних установок ГТЭ-25 і ГТЭ-15 потужністю 25 й 16 МВт відповідно, що стала результатом інтенсивної маркетингової роботи, проведеної з білоруськими замовниками. У 2002р. створено ГТУ потужністю 15,4 МВт на базі двигуна ДЖ59 для приводу електрогенератора для третього блоку ГТЕС-3 міста...
Висновки і заключення за проектом

Тема диплому \"\".
Метою даного проекту є розробка високоекономічної установки, що працює на двох видах палива, та спроможна задовольнити потреби споживачів в тепловій та електричній енергії.
В першому розділі визначено потреби споживачів об’єкту у електричній та тепловій енергії, параметри теплоносіїв, та структуру електростанції. Встановлені границі проектування електростанції та її під’єднання до систем об’єкту. Обрано головний двигун – двопаливний ГТД типу ДЖ59.
У другому розділі приведено опис газотурбінної електростанції, її основного та допоміжного обладнання і схем систем. Визначені основні параметри двигуна та парового котла-утилізатора на різних режимах роботи двигуна та при різних температурах, визначено витрати палива на ГТД, допоміжні парові котли, на камеру допалення перед котлом-утилізатором. Виконані необхідні розрахунки систем, підібрано допоміжне обладнання (компресор, градирні, насосі, запобіжні клапани).
У третьому розділі виконано розрахунок підігрівача рідкого палива для паливної системи ГТД, визначені його головні характеристики, розроблена конструкція.
У четвертому розділі розроблено положення по експлуатації газотурбінного двигуна, визначені обсяги планових оглядів та ремонтів.
У п’ятому розділі розроблена технологія монтажу парового котла-утилізатора, виконані необхідні розрахунки, розроблені заходи щодо техніки безпеки при роботі.
У шостому розділі виконано аналіз небезпечних та шкідливих чинників, що можуть виникнути на газотурбінних електростанціях, проаналізовано вплив електростанції на навколишнє середовище, розроблені рекомендації з покращення екологічних характеристик ГТД, виконано розрахунок виробничого освітлення.
У сьомому розділі проведено аналіз видів і наслідків відмов у газотурбінному двигуні UGT16000, зроблені рекомендації по підвищенню надійності ГТД.
У восьмому розділі проведено розрахунок економічної ефективності установки. Експлуатація установки буде приносити на рік близько 1,761 млн...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу