*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СЄВЄРОДОНЕЦЬКСПЕЦЕНЕРГОРЕМОНТ-1»

курсовые работы, Финансовый анализ

Объем работы: 58 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 1462

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП ………………………………………………………………………. 3
РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………… 5
1.1.Поняття рентабельності ………………………………………………. 5
1.2.Види рентабельності ………………………………………………….. 7
1.3.Система показників рентабельності ………………………………… 10
1.4.Аналіз рентабельності підприємства ………………………………. 14
1.5.Факторный аналіз показників рентабельності ……………………. 19
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРИВАТНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «СЄВЄРОДОНЕЦЬКСПЕЦЕНЕРГОРЕМОНТ-1».. 22
2.1.Стисла характеристика та аналіз фінансово-господарського
стану підприємства ……………………………………………………… 22
2.2.Оцінка рентабельності підприємства ……………………………… 33
2.3.Факторний аналіз рентабельності …………………………………. 38
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ …………………………………………. 43
ВИСНОВКИ …………………………………………………………… 47
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ……………………………………………… 49
ДОДАТКИ …………………………………………………………….. 52
В даній курсовій роботі буде розглянута тема «Рентабельність підприємства і шляхи її підвищення».
Коли створюється підприємство, його власника хвилює, перш за все прибутковість, тобто щоб прибуток організації покривав витрати. Чим більше прибуток тим ефективніше відбувається розвиток і з\'являються можливості для розширення виробничої діяльності підприємства.
Узагальнюючим показником економічної ефективності виробництва є показник рентабельності. Рентабельність означає прибутковість підприємства. Вона розраховується шляхом зіставлення валового доходу або прибутку з витратами або ресурсами, що використовуються.
На основі аналізу середніх рівнів рентабельності можна визначити, які види продукції і які господарські підрозділи забезпечують велику прибутковість. Це стає особливо важливим в сучасних, ринкових умовах, де фінансова стійкість підприємства залежить від спеціалізації і концентрації виробництва.
Рентабельним вважається підприємство, яке приносить прибуток. В сучасних ринкових умовах для того, щоб покупці віддавали перевагу продукції виготовленій даним підприємством, щоб товари користувалися великим попитом, необхідно ретельно стежити за фінансовим положенням, правильно організовувати виробничу діяльність і простежувати економічні показники.
На основі аналізу середніх рівнів рентабельності можна визначити, які види продукції і які господарські підрозділи забезпечують велику прибутковість. Це стає особливо важливим в сучасних, ринкових умовах, де фінансова стійкість підприємства залежить від спеціалізації і концентрації виробництва.
Підприємство реалізує свою продукцію споживачам, одержуючи за неї грошову виручку. Але це ще не означає отримання прибутку. Для виявлення фінансового результату необхідно зіставити виручку з витратами на виробництво продукції і її реалізацію.
Об\'єктом дослідження курсової роботи є приватне підприємство «Сєвєродонецькспеценергоремонт-1».
Предметом дослідження в даній роботі є: поняття рентабельності, її показники, види; оцінка...
Фінансовий стан – це сукупність показників, що відображають наяв-ність, розміщення і використовування фінансових ресурсів. Проте мета аналізу полягає не тільки і не стільки в тому, щоб встановити і оцінити фінансовий стан підприємства, але ще і в тому, щоб постійно проводити роботу, направлену на його поліпшення. Аналіз фінансового стану показує, по яких конкретних напрямах треба вести цю роботу, дає можливість виявлення найважливіших аспектів і найслабіших позицій у фінансовому стані саме на даному підприємстві. Відповідно до цього результати аналізу дають відповідь на питання, які найважливіші способи поліпшення фінансового стану конкретного підприємства в конкретний період його діяльності.
В ході дослідження проводився аналіз ліквідності балансу. Для цього було виконане наступне:
 проведено угрупування активів по ступеню їх ліквідності і пасивів по термінах їх погашення;
 виявлена висока ліквідність балансу організації;
 розраховані фінансові коефіцієнти ліквідності, які виявилися набагато вище нормованих значень, що говорить про фінансову стабільність організації.
В процесі роботи дана оцінка фінансовій стійкості підприємства. Тут було відзначено, що:
 організація не знаходиться в фінансовій залежності від позикових джерел;
 для даної фірми характерний стійке фінансове положення;
 підприємство володіє фінансово – економічною самостійністю;
 підприємство працює прибутково.
Взявши до уваги виявлені в ході аналізу негативні явища, можна дати деякі рекомендації по поліпшенню і оздоровленню підприємства:
 слід збільшити об\'єм інвестицій в основний капітал і його частку в загальному майні організації;
 необхідно підвищувати оборотність оборотних коштів підприємства; особливо звернути увагу на приріст швидкореализуємих активів;
 звернути увагу на організацію виробничого циклу, на рентабельність продукції, її конкурентоспроможність;
 змінити відношення до управління...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу