*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СЄВЄРОДОНЕЦЬКСПЕЦЕНЕРГОРЕМОНТ-1»

курсовые работы, Финансовый анализ

Объем работы: 59 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 1084

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП ………………………………………………………………………. 3
РОЗДІЛ І. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ, РОЗПОДІЛОМ
І ВИКОРИСТАННЯМ ПРИБУТКУ ………………………………………. 5
1.1.Зміст та завдання управління прибутком підприємства …………… 5
1.2.Формування прибутку від операційної діяльності ………………… 10
1.3.Управління операційними витратами ………………………………. 11
1.4.Управління операційним прибутком підприємства………………… 18
1.5.Роль операційного аналізу в управлінні прибутком ……………… 22
1.6. Формування та розподіл чистого прибутку ……………………… 24
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ПРИВАТНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «СЄВЄРОДОНЕЦЬКСПЕЦЕНЕРГОРЕМОНТ-1»… 27
2.1.Характеристика та аналіз фінансово-господарського
стану підприємства ……………………………………………………… 27
2.2.Факторний аналіз прибутку ………………………………………... 38
2.2.1.Вплив зміни розмірів адміністративних витрат, витрат
на збут і інших операційних витрат …………………………………… 41
2.2.2.Вплив зміни величини фінансових доходів …………………… 42
2.2.3.Вплив зміни величини фінансових витрат …………………….. 42
2.2.4.Вплив величини витрат по податку на прибуток ……………… 43
2.2.5.Вплив величини операційних доходів ………………………… 43
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ …………….………………. 45
3.1.Покращення ефективності господарювання як основа
підвищення доходності підприємства ……………………………….. 45
3.2.Вдосконалення політики розподілення прибутку підприємства. 46
ВИСНОВКИ…………………………………………………………….. 50
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………….. 54
ДОДАТКИ ……………………………………………………………… 57
Прибуток являє собою кінцевий фінансовий результат господарської діяльності підприємства. Загальна економічна теорія визначає роль економіки так: „У реальній дійсності прибуток - кінцева мета і рушійний мотив товарного виробництва і ринкової економіки. Це головний стимул і основний показник ефективності будь-якого підприємства і фірми ”. Дійсно, важко переоцінити значення прибутку в загальній системі вартісних інструментів управління підприємством.
Керівнику будь-якого підприємства на практиці приходиться приймати безліч різноманітних управлінських рішень. Кожне прийняте рішення, що стосуються ціни, витрат підприємства, обсягу і структури реалізації продукції, в остаточному підсумку позначається на фінансових результатах підприємства, тому розробка методології управління прибутком на підприємстві на сьогодення є однім з найбільш гострих теоретичних і практичних завдань для фахівців в галузі економіки і фінансів.
Метою даної курсової роботи є розгляд теоретичних, методичних та практичних питань щодо фінансового менеджменту управління прибутком підприємства.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємозалежних завдань:
• розкрити економічну суть такого поняття як прибуток підприємства;
• виявити мотиваційний механізм здійснення управлінських заходів щодо управлінню, формуванню, розподілу та використанню прибутку підприємства;
• вивчити і виявити методи управління прибутком, що застосовуються вітчизняними суб’єктами господарювання;
• виробити практичні рекомендації щодо управлінням прибутком на ПП «Сєвєродонецькспеценергоремонт -1».
Предметом дослідження є теоретико-методологічні і прикладні проблеми організації управління прибутком на підприємстві.
Об’єктом дослідження є прибуток підприємства.
Теоретичною методологічною основою курсової роботи являються основні положення і висновки, сформульовані в наукових фундаментальних працях вітчизняних і закордонних вчених-економістів.
Інформативною основою дослідження є праці українських і закордонних...
У даної курсовій роботі дослідженні викладені теоретичні і практичні питання процесу управління прибутком на підприємстві. У менеджменті існує так називана організмічна теорія, відповідно до якої компанія порівнюється з живим організмом. Для обох головні цілі діяльності формуються в термінах виживання і розвитку. Прибуток порівнюється з киснем, необхідним для підтримки життєдіяльності живого організму. Однак одержання кисню людина не ставить як мету своєї діяльності. (Тут, щоправда, існує негласне припущення - кисень не є обмеженим ресурсом). Звідси випливає, що одержання, максимізація прибутку - це, скоріше, не ціль, а умова досягнення цілей виживання і розвитку.
Таким чином процес управління прибутком на підприємстві правильніше було б назвати процесом управлінням виживання підприємства на ринку.
Проведений в ході дослідження аналіз дозволяє зробити висновок, що значення прибутку полягає в тому, що він відбиває кінцевий фінансовий результат. Разом з тим на величину прибутку, його динаміку впливають фактори, як залежні, так і не залежні від зусиль підприємства. Практично поза сферою впливу підприємства знаходяться кон\'юнктура ринку, рівень цін на споживані матеріально-сировинні і паливно-енергетичні ресурси, норми амортизаційних відрахувань тощо. Певною мірою залежать від підприємства такі фактори, як рівень цін на реалізовану продукцію і заробітну плату, рівень господарювання, компетентність керівництва і менеджерів, конкурентноздатність продукції, організація виробництва і праці, його продуктивність, стан і ефективність виробничого і фінансового планування.
Перераховані фактори впливають на прибуток не прямо, а через обсяг реалізованої продукції і собівартість, тому для з\'ясування кінцевого фінансового результату необхідно зіставити вартість обсягу реалізованої продукції і вартість витрат і ресурсів, використовуваних у виробництві.
Прибуток також має стимулюючу функцію. Його зміст полягає в тому, що він одночасно є фінансовим результатом і...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу