*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 110 стр

Год сдачи: 2005

Стоимость: 3000 руб.

Просмотров: 713

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ
РЕФЕРАТ
ВСТУП …………………………………………………………………………… 6
1 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВІМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ………………………... 8
1.1 Основні напрямки управління фінансовим потенціалом підприємства …...................................................................................................... 8
1.2 Механізм формування стратегії управління фінансовим потенціалом підприємства…...………………………………………………………….......... 19
1.3 Аналітичний підхід в управлінні фінансовим потенціалом ....................... 27
1.4 Формування системи фінансового контролінгу …..…………….…..... 33
2 ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА
В УМОВАХ ЕКОНОМИЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕННОСТІ……………………… 41
2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства ………..…....... 41
2.2 Оцінка майна підприємства та ефективність його використання….. 48
2.3 Оцінка використання власних та позикових джерел фінансування .... 59
2.4 Оцінка фінансової стійкості підприємства ……………….....…..……. 65
3 ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ……………………………………………………….............. 81
3.1. Інтегральна оцінка антикризового фінансового управління
підприємством………………………………………………………………….. 81
3.2 Напрямки оптимізації грошових потоків...……..…….......………......... 98
3.3 Розробка стратегії фінансового оздоровлення підприємства …... 104
4 СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЙ ....................... 112
4.1 Особливості програми «1С:Підприємство», її складові частини ..... 112
4.2 Відновлення продуктов системи «1С:Підприємство» ................. 114
4.3 Особенности використання програми на підприємстві ......................115
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………..…………………………….. 117
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …….…….........................………… 123
ДОДАТКИ
Поступове впровадження в економіку України ринкових методів господарювання і конкуренції призвело до того, що деякі з його суб’єктів з різних причин не змогли підтримувати задовільним свій фінансовий стан і оголошуються банкрутами. Це викликало необхідність розробки теоретичних підходів для визначення критеріїв фінансової стійкості та пошуку шляхів і резервів її підвищення і стабілізації.
Проблема фінансової нестабільності особливо торкнулась усіх підприємницьких структур. Перехід України до ринкової економіки потребує розв’язання комплексу питань, зокрема, концептуальних основ розвитку фінансового стану підприємств на основі тенденцій його розвитку, організаційно-економічних та технологічних проблем функціонування, а також обґрунтування напрямів і заходів щодо виходу з кризи і розвитку на перспективу.
Останнім часом через зростання вартості енергоносіїв і матеріально-технічних засобів значна частина споруд не експлуатується або потребує реконструкції. На багатьох підприємствах основна увага спрямована на розв’язання тимчасових завдань «виживання», підтримки стійкості підприємства, при цьому довгострокові стратегічні рішення відкладаються на невизначений час. Це може призвести підприємства в майбутньому до неплатоспроможності, банкрутства та інших негативних наслідків. Актуальність фінансового стану набуває при цьому особливої значимості і необхідності, що і обумовило актуальність вибору зазначеної теми.
Розгляду економічних аспектів даної проблеми приділяється велика увага в роботах Вальковича Д., Мамонтова Н.А., Бутко А.Д., Полотенка Д.В., Бахмата О.Л., Керанчука Т.В., Дем’яненка М.Я. і ін. авторів.
Метою дипломної роботи є проведення аналізу фінансової стійкості підприємства, визначення основних тенденцій, причин та наслідків її сучасного стану, а також обґрунтування шляхів підвищення і стабілізації фінансової діяльності підприємства.
Для досягнення зазначеної мети в дипломній роботі поставлені такі задачі:
- визначити основні методичні підходи до...
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

За результатами проведеного дослідження виявлено:
1. Закрите акціонерне товариство «Спеціалізована пересувна механізована колона ?9» засноване на підставі Установчого договору від 21.06.1995р. шляхом перетворення орендного підприємства «Мелітопольська пересувна механізована колона ?9 виробничого об’єднання «Мелспецмонтаж» у закрите акціонерне товариство.
Підприємство здійснює такі види діяльності: монтажні роботи, виробництво будівельних матеріалів та засобів матеріально-технічного забезпечення для підприємств різних форм власності; роботи, щодо монтажу та проектування систем газопостачання, організація матеріально-технічного і сервісного забезпечення для фізичних та юридичних осіб; зберігання та заправка паливно-мастильних матеріалів усіх видів автотранспорту та механізмів.
2. Стабільність фінансового стану підприємства залежить від того, наскільки засоби, що вкладені в активи підприємства, трансформуються в реальні грошові кошти, а також, як ефективно на підприємстві використовують його активи.
Так, середній термін обороту обігових активів за 2004 р. складав 188 діб, на кінець 2006 р. він дорівнював 91 добу. Дані зміни привели до збільшення в динаміці коефіцієнта обіговості поточних активів з 1,94 до 4,02. Основною причиною прискорення є зростання середніх залишків з усіх видів оборотних засобів. Аналогічна ситуація відбувається і з коефіцієнтом обігу всіх активів.
В 2004 р. повний цикл виробництва та обігу капіталу підприємства дорівнював 1,27. За рахунок збільшення цього коефіцієнта повний цикл виробництва та обігу за три роки (2004-2006 рр.) зріс у 2,15 рази.
Коефіцієнти рентабельності показали, що в 2004 р. підприємство з кожної гривні вкладеної в активи одержало 0,12 грн. прибутку, в поточні активи та в основні засоби 0,18 грн. та 0,13 грн. прибутку відповідно.
За рахунок отримання на протязі двох звітних періодів збитків рентабельність підприємства значно знизилась. В 2006 р. збитковість всіх активів склала 30,71%, поточних...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу