*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ: БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «SELMI»

отчеты по практике, Экономика

Объем работы: 48 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 2000 руб.

Просмотров: 1561

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП ………………………………………………………………………… 3
1 Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства ВАТ «SELMI»
1.1 Коротка фінансово-промислова довідка по підприємству ВАТ
«SELMI» ……………………………………………………...………………… 5
1.2 Аналіз динаміки структури і обсягу товарної продукції підприємства ВАТ «SELMI» за 2005-2007 роки …………………………………………………... 6
1.3 Оцінка забезпеченості підприємства ВАТ «SELMI» виробничими ресурсами ………………………………………………………………………. 7
2 Залучення позичкового капіталу промисловими підприємствами
2.1 Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові …………… 13
2.2 Кредитоспроможність, її визначення та сутність
2.2.1 Сутність кредитоспроможності ………………………………… 16
2.2.2 Національна рейтингова шкала ……………………………….… 19
3 Особливості залучення позичкового капіталу у формі банківського кредитування ВАТ «SELMI»
3.1 Банківський кредит та його класифікація ……………………………….. 23
3.2 Умови та порядок укладення кредитної угоди ………………………….. 27
3.3 Етапи процесу кредитування банком підприємства ВАТ «SELMI»…… 30
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………… 45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………….. 47
Виробнича практика є важливою формою навчання студентів, яка покликана закріпити одержані в університеті знання, застосувати їх на практиці, сформувати в студента професійне вміння та навики самостійно вирішувати виробничі питання, повніше розкрити індивідуальні здібності студентів, прискорити адаптацію до нових трудових умов, в яких доведеться працювати після закінчення університету, виховати потребу поповнювати свої знання та творчо їх використовувати.
Мета даної роботи – узагальнення знань і використання навичок, отриманих в процесі навчання в університеті за спеціальністю «Фінанси», дослідження економічного мікросередовища промислового підприємства на прикладі ВАТ «SELMI» та основних завдань, що вирішуються спеціалістами - фінансистами на підприємстві.
Актуальність обраної теми полягає в постійній необхідності залучення підприємствами позикових коштів, проблемах оптимізації структури капіталу, а також великій ролі позикових коштів для функціонування підприємства при збитковій діяльності. Підприємство ВАТ «SELMI» за останні роки отримувало збиткові результати діяльності, тому змушене користуватися залученими коштами у великих обсягах.
Завданнями, що вирішуються даною роботою, є: ознайомлення з організаційно-економічною структурою підприємства, методами та формами залучення позичкового капіталу, основними аспектами та етапами процесу кредитування банками підприємств.
Перший розділ звіту містить коротку організаційно-економічну характеристику підприємства, отриману при ознайомленні із його роботою. В ньому наведені дані про динаміку структури і обсягу товарної продукції, що виготовляється підприємством, оцінюється забезпеченість підприємства виробничи ресурсами.
Другий розділ звіту містить теоретичну інформацію про позичковий капітал, його ознаки та складові, а також про поняття кредитоспроможності позичальника, що є ключовим для обраної теми і має вирішальний вплив при прийнятті банками рішень щодо надання кредитів.
В третьому розділі подано інформацію про таку...
В ході складання даного звіту були досягнені основні завдання роботи, а саме: ознайомлення з організаційно-економічною структурою підприємства, методами та формами залучення позичкового капіталу, основними аспектами та етапами процесу кредитування банками підприємств; і сформовані наступні заключні положення:
• в умовах збиткової діяльності та нестачі власних коштів для забезпечення нормальної роботи підприємство змушене проводити залучення коштів у значних обсягах із зовнішніх джерел. Такими джерелами найчастіше виступають банки, а залучення коштів проводиться у формі банківських кредитів, що надаються підприємсту на умовах договорів про відкриття кредиту;
• будь-яке підприємство в умовах ринкової економіки для своєї діяльності потребує залучення фінансового капіталу, що є джерелом формування його майна;
• при наданні кредитів будь-який банк стикається з необхідністю оцінки кредитоспроможності позичальників. Ця процедура є обов\'язковою, і її результати істотно впливають як на результати конкретних кредитних угод, так і на ефективність кредитної діяльності банку в цілому;
• результатом систематично невірно здійснюваної оцінки кредитоспроможності позичальників може служити погіршення якості кредитного портфеля банку, яке, до того ж, тягне за собою ще й необхідність зайвого резервування. У кращому випадку це призведе до погіршення фінансового стана банку, у гіршому - до повного краху;
• кредитний договір - це юридичний документ, що визначає взаємні обов\'язки і відповідальність між банком і клієнтом з нагоди одержання останнім кредиту. Кредитний договір укладається тільки в письмовому вигляді і не може змінюватися в односторонньому порядку. Кредити надаються після укладання кредитного договору.
• умови кредитного договору визначаються для кожного клієнта індивідуально, з тим щоб ступінь ризику був мінімальний. Зміст і перелік умов кредитного договору визначаються за згодою сторін і включають розмір кредиту, умови надання і погашення позичок, розмір відсоток за...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу