*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Порядок митного оформлення холодильних приладів при переміщенні їх через митний кордон України

курсовые работы, Товароведение

Объем работы: 56 стр.

Год сдачи: 0

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 527

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ
Вступ 3
1.1 Порядок переміщення холодильних приладів через митний кордон України
8
1.1.1 Сучасне законодавство України що до переміщення холодильних приладів через митний кордон України
15
1.1.2 Особливості митного оформлення холодильних приладів 16
1.2 Висновок по літературному огляді й обґрунтування вибору тематики
17
1.3 Мета і задачі дослідження 18
РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 8
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 19
2.1 Постановка експерименту й об\'єкти дослідження 19
2.2 Заповнення митних документів 26
Висновок...………………………………………………………………… ..52
Список використаної літератури.……………………………………… ….54
До початку XIX ст. вже митний кордон співпадав з державним кордоном. Уряди Олександра I та Миколи I проводили заступницьку митну політику, орієнтуючись на збільшення митних доходів страти.
Громадянська війна, голод, господарська розруха, товарний дефіцит у таких умовах розвивалась митна служба. Важливим для діяльності митних установ був декрет РНК РРФСР, прийнятий 21 січня 1919 р. урядом України “Про розмежування прав центральної та місцевої радянської влади по збиранню мит і про регулювання діяльності місцевих установ”. Після відновлення Радянської влади в Україні в грудні 1919 р. митні установи остаточно перейшли в систему радянських митних установ, 16 жовтня 1920 р. було прийнято постанову “Про місцеві органи Уповнаркомзовнийторгу”.
У 1925 р. були організовані районні митниці 2 та 3 розрядів та митні пости, 2 лютого 1934 р., було ліквідовано Українське відділення Головного митного управління, створеного 12 лист. 1922 р.
Останній Митний кодекс України був затверджений Постановою Верховної Радою від 12.12.91р. Державний митний комітет України був створений Верховною Радою України в перші дні незалежності нашої держави. 29 листопаду 1996 р. президент України Л.Д. Кучма видав указ про створення Державної митної служби України і призначив її головою Л.В. Деркача. [1, 2, 3, 4]
Після розпаду СРСР різко зросла кількість злочинних угруповань, збільшився потік контрабанди й кількість економічних злочинів, помітно погіршилися надані населенню послуги, що у свою чергу відбилося на економічному стані всієї держави. Однак поступово, повільними кроками, Україна відновлює свою ніколи стабільну економіку. Цей процес іде разом із прийняттям нових законів, постанов і т.д., що у свою чергу веде до скорочення потоку контрабанди і зменшення чисельності злочинних груп. Але все це неможливо без гарної організації митної справи й роботи митних органів.
Митна справа – сукупність різноманітних, що забезпечують економічну (насамперед) охорону границь будь-якої держави, засобів...
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бабин Э.П. Основы внешнеэкономической политики: Учебник. - М.: Экономика, 1997. - 126 с.
2. Внешнеторговые сделки. /Сост. И.С. Гринько. - Сумы: Фирма «Реал», 1994. - 464 с.
3. С.Терещенко, В.Науменко Основи митного законодавства в Україні. Теорія та практика - К: АТ «Август», 1999. - 296 с.
4. С.Терещенко. Основи митного законодавства в Україні. Теорія та практика - К: АТ «Август», 2001. - 421 с.
5. Петров Ю.М., Кудрявцева И.В. Практика таможенного регулирования, - М.: Автор, 1994. - 448 с.
6. Митний кодекс України, 12.12.91.
7. Експорт, імпорт, транзит /2-е видання – К. –“Істина” – 2001, с.397
8. Інкотермс 2000. Х. – “Ксилон” с.120
9. Таможенное законодательство Украины. /3-е изд, Сбор. нормат. актов – Х. – «Одиссей» - 2001 – с.592.
10. Сандровский К.К. Таможенное право в Украине национальное и международное. К. – «Вентури» 2000, с.207.
11. Сандровский К.К. Международное таможенное право: Учебник. – 2-е издание, исправл. – К.: общество «Знания», КОО, 2001. – 461с.
12. Лист ДМКУ від 11.01.94 за № 11/3-69 «Про деякі питання щодо порядку митного оформлення експортно-імпортних вантажів».
13. Терещенко С.С. Тарифное регулирование внешней торговли. //Зовнішня торгівля. - 1998. - № 1. - С. 91-94.
14. Терещенко С.С. Тарифное и нетарифное регулирование международной торговли. //Финансовая консультация. - 1998. - № 23. - С. 26-29.
15. Терещенко С.С., Науменко В.П. Особенности нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности в Украине. //Финансовая консультация. - 1998. - № 29. - С. 43-45.
16. Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли: Пер. с англ. - М.: Юридическая литература. 1993. - 512с.
17. Постанова КМУ від 27.01.97 за № 65 «Про ставки митних зборів».
18. Наказ Держмитслужби від 15.04.98 за № 218 «Про затвердження Порядку проведення митними органами перевірки сертифікатів форми СТ-1 про походження товарів, які ввозяться на митну територію України».
19. Закон України від 07.05.96 за № 180/96-ВР «Про...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу