*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Аналіз фінансового стану та результатів діяльності сільськогосподарського підприємства: асортимент; виробництво; реалізація; вирати; матеріально-технічне постачання; фінансові результати; показники фінансового стану;потенціал і т.д. (переддипломна практика)

отчеты по практике, Экономика предприятия

Объем работы: 49 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 1580

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Зміст:
Вступ 3
1. Загальна характеристика галузі, до складу якої належить підприємство, та самого підприємства 4
1.1. Загальна характеристика сільського господарства України та Кіровоградської області 4
1.2. Історія створення та розвитку ТОВ «Прогрес» 6
2. Організаційна структура ТОВ «Прогрес» 8
3. Виробничий процес на підприємстві 9
4. Аналіз виробництва та реалізації продукції ТОВ «Прогрес» 10
5. Аналіз використання основних засобів ТОВ „Прогрес” 12
6. Аналіз використання оборотних засобів ТОВ „Прогрес” 18
7. Аналіз використання трудових ресурсів ТОВ „Прогрес” 21
8. Аналіз матеріально-технічного постачання 24
9. Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції 26
10. Аналіз фінансового стану ТОВ „Прогрес” 33
11. Аналіз фінансових результатів діяльності ТОВ „Прогрес” 42
Висновки 48
Додатки
Переддипломна практика є важливою частиною підготовки спеціалістів до роботи на підприємствах різних галузей виробничої і невиробничої сфери.
За період проходження практики в ТОВ «Прогрес» я отримала прекрасну можливість придбати первинний практичний досвід, ознайомитись безпосередньо з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, сформувати певні професійні уміння і навички та оволодіти сучасними методами і формами організації виробництва. Я отримала можливість на практиці застосувати уміння аналізувати на основі фінансової звітності підприємства його діяльність та оцінювати його фінансовий стан.
Зібраний за період практики фактичний матеріал про виробничо-господарську діяльність підприємства узагальнено у звіті.
У звіті представлено наступні питання:
• Опис структури, цілей, задач і показників функціонування галузі;
• Характеристику розвитку підприємства, цілі і задачі діяльності;
• Особливості виробничого процесу на підприємстві;
• Аналіз оборотних та необоротних засобів, трудових ресурсів ТОВ „Прогрес”, продукції тощо;
• Аналіз матеріально-технічного постачання та використання матеріальних ресурсів на підприємстві;
• Аналіз техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства.
На основі звітності підприємства (див. додатки 1-41) зроблені висновки про результати виробничо-господарської діяльності ТОВ „Прогрес”, економіко-аналітичну оцінку його потенціалу і перспектив діяльності на майбутнє.
Кіровоградська область по структурі економіки є аграрно-індустріальною. У структурі валового випуску продукції сільське господарство займає 32.5%. В сільському господарстві створено біля 2 тисяч фермерських господарств, яким виділено 81.8 тисяч гектар сільськогосподарських угідь. Майже всі фермерські господарства займаються розвитком рослинництва.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Прогрес» – одне з найбільших конкурентоспроможних сільськогосподарських підприємств Знам`янського району. Одними з його конкурентів є ТОВ «УкрАгоКом», СВК «Колос» та ПП АПК «Артем».
Виробнича структура підприємства включає в себе 8 структурних підрозділів.
ТОВ займається вирощуванням сільськогосподарської продукції рослинництва. До 2005 року ТОВ вирощувало та реалізовувало також продукцію тваринництва.
На даний момент на підприємстві працює 77 штатних працівника. Проаналізувавши основні техніко-економічні показники, бачимо, що середньооблікова чисельність штатних працівників має тенденцію до збільшення.
Обсяг товарної продукції зменшується, що пов’язано зі зменшенням посівних площ.
Чистий прибуток у порівнянні з 2005 роком значно збільшився. Так, у 2005 році прибуток становив 58,8 тис. грн., а вже у 2009 році ЧП становить 781 тис. грн. А це свідчить про те, що підприємство має великий потенціал і неабиякі перспективи розвитку, оскільки його продукція конкурентоспроможна і користується попитом. З 2005 по 2008 роки ЧП значними темпами зростає, але у 2008 році спостерігається його зменшення – на 98 % нижче минулого року.
Баланс підприємства не є ліквідним. ТОВ «Прогрес» не є забезпеченим власними коштами достатньо. Це свідчить про фінансову нестійкість підприємства.
Коефіцієнт накопичення амортизації досить високий і щорічно зростає, що свідчить про великий термін експлуатації основних засобів.
Питома вага основних засобів у загальному капіталі підприємства складає на початку року 45,34 %, а на кінці року – 43,17%.
Негативним є велика питома вага довгострокових та...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу