*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Структура власності та її історичні типи, види і форми

рефераты, Экономическая теория

Объем работы: 27 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 957

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ……………………………………………………………………………….3
1. Власність як економічна категорія....................................................................5
2. Структура власності, її види і форми..............................................................11
3. Новітні тенденції у розвитку форм власності.................................................19
Заключення.............................................................................................................25
Список літератури.................................................................................................27
Поняття власності надзвичайно містке і має багато аспектів: юридичний, економічний, історичний, морально-психологічний та ін. Як юридично-правова категорія власність відображає відношення “людина — річ”, тобто майнові відносини, стосунки юридичних і фізичних осіб із приводу благ, закріплені системою прав власності. Як економічна категорія власність відображає відносини між людьми з приводу присвоєння капітальних благ та спосіб поєднання праці із капітальними благами.
В історичному аспекті інститут власності розглядається під кутом зору з\'ясування його особливостей у різних країнах у різні епохи. Власність охоплює відносини привласнення і відчуження. Привласнення благ означає, що окремий індивід, група людей або держава здобуває право на володіння конкретними благами, розпорядження ними та їх використання.
Отже, представляє інтерес більш докладного розгляду власності в економічній теорії. Ще не так давно сама постановка питання про історизм відносин власності, можливість їхнього еволюційного розвитку, пристосування до умов виробництва, що постійно змінюються, вважалася помилковою. В економічній літературі панівною була точка зору, що якісні зміни у визначальній структурі економічної системи суспільства — відносинах власності — можливі лише на революційній основі, методом “експропріації”.[9, с. 20]
Суспільна думка завжди приділяла велику увагу проблемі власності. Спеціальні звернення до неї можна знайти в історичній, філософській та художній літературі. Багата традиція і матеріал накопичені в юридичній літературі, в рамках котрої склався ряд направлень у вивченні прав власності. Власність належить до числа таких понять, навколо яких протягом багатьох віків схрещуються кращі уми людства. Власність як економічне відношення почало формуватись ще на світанку становлення людського суспільства. На монополізації різних об’єктів власності тримаються всі важливіші форми позаекономічного і економічного примушення до праці. Економічне примушення до праці виходить із власності на умови виробництва або із власності на капітал. Звільнення від особистої залежності призвело, з одного боку, до юридичного рівноправ’я всіх громадян, а з іншого боку, до нового типу відносин: економічної влади одних і економічної залежності других. В соціально-економічній літературі, в тому числі і юридичній, широко розповсюджене визначення власності як присвоєння індивідуумом або колективом засобів та продуктів виробництва всередині і безпосередньо визначеною суспільною формою або як самої суспільної форми, за допомогою якої здійснюється присвоєння. Форми власності представляють собою різні комбінації ознак (правомірностей). Ми розглянули їх, починаючи із самих простих і закінчуючи самими складними.
Необхідність існування різних форм власності в сучасній економіці зумовлена в першу чергу багатоукладністю її перехідного періоду. Необхідність існування різних форм власності в сучасних умовах зумовлюється ще й тим, що по - перше, сьогодні рівень розвитку продуктивних сил і усуспільнення виробництва в різних секторах народного господарства неоднаковий. Ще зберігаються стійкі й значні розриви в технічному рівні на окремих підприємствах у різних галузях, регіонах, умовах праці тощо.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу