*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Економічна сутність ОВФ сільськогосподарського підприємства: їх структура, склад, форми відтворення та вдосконалення

курсовые работы, Экономика предприятия

Объем работы: 56 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 1059

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Зміст
Вступ 4
1. Економічна сутність основних виробничих фондів: їх структура, склад, форми відтворення та вдосконалення 6
1.1. Сутність та функції основних виробничих фондів на підприємстві 6
1.2. Структура основних виробничих фондів 8
1.3. Показники ефективності використання основних фондів 9
1.4. Форми відтворення та вдосконалення основних виробничих фондів 12
1.5. Знос виробничих фондів та амортизація, як основний спосіб їх оновлення 14
1.6. Фінансове забезпечення відтворення основних виробничих фондів підприємства 19
2. Характеристика ТОВ «Прогрес» як одного з найбільших сільськогосподарських підприємств Кіровоградської області 21
2.1. Тенденції розвитку сільського господарства у Кіровоградській області 21
2.2. Характеристика ТОВ «Прогрес» 22
2.2.1 Історія розвитку, мета і задачі діяльності 22
2.2.2. Охорона праці в ТОВ «Прогрес» 24
2.2.3. Організаційна структура управління 25
2.2.4. Виробничий процес та технологія виготовлення продукції ТОВ «Прогрес» 26
2.2.5. Постачальники ресурсів та основні споживачі продукції підприємства 31
2.2.6. Оцінка основних техніко-економічних показників діяльності ТОВ «Прогрес» в період 2003-2007 років 32
3. Склад, структура, використання та оновлення основних виробничих фондів ТОВ «Прогрес» в період 2003-2007 років 39
3.1 Основні фонди ТОВ «Прогрес» та зміни в їх структурі за період 2003-2007 років 39
3.2. Показники ефективності використання основних фондів ТОВ «Прогрес» за період з 2003 по 2007 роки 42
3.3. Розрахунок амортизаційних відрахувань в ТОВ «Прогрес» за 2003-2007 роки 44
3.4. Дослідження форм відтворення основних виробничих фондів ТОВ «Прогрес» 47
Висновки 53
Список використаної літератури 56
Додатки
Тема даної курсової роботи є досить актуальною.
Дослідження основних фондів, показників ефективності їх використання, форм відтворення та їх вдосконалення дуже важливо у діяльності будь-якої організації, так як забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе лише за умови інтенсифікації відтворення та ліп¬шого використання діючих основних фондів підприємств.
Основні фонди кожного підприємства, установи чи організації становлять матеріально-технічну базу, тобто майно того чи іншого підприємства, чи то організації.
Разом з оборотними засобами основні фонди утворюють статутний фонд підприємства, рух якого знаходить відображення у самостійному балансі.
До вартісних показників використання основних виробничих фондів належать фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність та рентабельність.
Мета курсової роботи – закріплення отриманих теоретичних знань з основних розділів прикладної економіки, організації та результативності господарювання, а також застосування знань на практиці у процесі дослідження показників ефективності використання основних засобів підприємства та виявленні резервів підвищення їх ефективності.
Основні завдання курсової роботи – це, по-перше, поглибити теоретичні знання, одержані в процесі вивчення дисципліни; по-друге, виробити практичні навички ефективного використання ресурсного і виробничо-господарського потенціалу підприємства з метою оптимізації економічних результатів діяльності.
В процесі виконання даної курсової роботи ставиться мета на основі розрахованих техніко-економічних показників діяльності підприємства розробити пропозицію для використання виявлених резервів щодо підвищення ефективності виробництва.
Курсова робота складається з трьох розділів.
Перший розділ курсової роботи – це теоретична частина. У даному розділ досліджено економічну сутність основних виробничих фондів на підприємстві: соціально-економічну сутність основних фондів підприємства, їх...
Фондами підприємства називається сукупність матеріальних і грошових ресурсів, цінних паперів, які створюються і використовуються у процесі його розширеного відтворення для забезпечення його життєдіяльності. До складу фондів підприємства входять основні та оборотні фонди, фонди обігу, резервні й страхові фонди, а також інші матеріальні цінності й фінансові ресурси. У даній курсовій роботі увага приділялась саме основним фондам ТОВ «Прогрес».
Отже, основні фонди – це засоби праці, які багаторазово беруть участь у процесі виробництва.
Основні фонди ТОВ «Прогрес» представлені такими групами: будівлі та споруди; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади.
Загальна вартість основних фондів у 2007 році складає – 7750,66 тис. грн. , в тому числі вартість будівель та споруд – 295,24 тис. грн. , що становить 3,81 % вартості всіх основних фондів; машин та обладнання – 7230,11 тис. грн. (93,28 % від загальної вартості); транспортних засобів – 191 тис. грн. (2,46 %); вартість інструментів та приладів – 34,31 тис. грн. (0,44 %).
В структурі основних засобів в 2007 році найбільша питома вага припадає на машини та обладнання і складає 93,28 %, а найменша питома вага – на інструменти та прилади (0,44 %).
Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та ліп¬шого використання діючих основних фондів підприємств.
До показників ефективності використання основних виробничих фондів належать:
1. Фондовіддача – відбиває відношення вартості продукції до вартості фондів (можна використовувати показник валової, товарної або реалізованої продукції).
2. Фондомісткість – відношення вартості фондів до вартості виробленої продукції (валової, товарної, реалізованої).
3. Фондоозброєність – відношення вартості основних фондів до середньоспискової чисельності промислово – виробничого персоналу.
4. Рентабельність це відношення суми загального балансового прибутку до середньорічної вартості основних фондів...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу