*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Вода

курсовые работы, Экология

Объем работы: 39 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 1200 руб.

Просмотров: 624

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ
1. Гідросфера. Правила вибору джерел для водопостачання
1.1. Основна характеристика гідросфери
1.2. Споживання води в країні і світі
1.3. Стоки промислових і сільськогосподарських виробництв
1.4. Нафтові плями
1.5. Вплив на тваринний і рослинний світ
1.6. Вибір джерела водопостачання
2. Загальні вимоги до якості води
2.1. Загальні положення
2.2. Впровадження основних положень та показників ДСанПіНу «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько – питного водопостачання»
2.3. Особливості ДСанПіНу «Вода питна. Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько – питного водопостачання»
2.4. Показники якості води. Основні методи обробки води
2.5. Санітарно – гігієнічна ситуація
3. Визначення твердості питної води
Висновок
Список літератури

ВСТУП.

Вода і життя - поняття нероздільні.
Забруднення атмосфери, що прийняло великомасштабний характер, нанесло збиток рікам, озерам, водоймищам, ґрунтам. Забруднюючі речовини і продукти їхніх перетворень рано чи пізно з атмосфери попадають на поверхню Землі. Це і без того велике лихо значно погіршується тим, що й на водойми, і на землю безпосередньо йде потік відходів. Величезні площі сільськогосподарських угідь піддаються впливу різних пестицидів і добрив, ростуть території смітників. Промислові підприємства скидають стічні води прямо в ріки. Стоки з полів також надходять у ріки й озера. Забруднюються і підземні води – найважливіший резервуар прісних вод. Забруднення прісних вод і земель бумерангом знову повертається до людини в продуктах харчування і питний воді.
Яка в нас вода? У природному стані вода ніколи не вільна від домішок. У ній розчинені різні гази і солі, зважені тверді часточки. Навіть прісною ми називаємо воду зі вмістом розчинених 0.1 м на літр. Відкіля ж береться і чому ніколи не зникає це світове джерело прісної води? Адже майже всі запаси світової води – це солоні води Світового океану і підземних сховищ.

Тому метою даною роботи було розглянути цільові вимоги до питної води, основні положення ДСанПіНу, визначити твердість води.

1. Вода питна. Нормативні документи: Довідник:У 2 т. / Володимир Леонтійович Іванов (заг.ред.), Валерій Сергійович Тимошенко (упоряд.) — Л. : Леонорм, 2001. — 232с. — (Серія "Нормативна база підприємства). Т. 2 — 232с. — ISBN 966-7961-04-4 (повне зібрання) .
2. Водопостачання, водовідведення та поліпшення якості води: Конспект лекцій / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / А.Ф. Чобан (уклад.), О.С. Лявинець (уклад.). — Чернівці : Рута, 2003. — 84с. : рис. — Бібліогр.: с. 82.
3. Закон України "Про питну воду та питне водопостачання": За станом на 9 вересня 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське видавництво, 2005. — 36с. — (Серія "Закони України"). — ISBN 966-611-407-0.
4. Тугай Анатолій Михайлович, Орлов Валерій Олегович. Водопостачання: Підруч. для вузів. — Рівне : РДТУ, 2001. — 429с. : іл. — Бібліогр.: с. 424-426. — ISBN 966-7447-36-7.
5. Запольський Анатолій Кирилович. Водопостачання, водовідведення та якість води: Підручник для студ. вищих навч. закл.. — К. : Вища школа, 2005. — 671с. : рис., табл. — Бібліогр.: в кінці розділів.
6. Мазуркевич Ярослав Степанович, Кобаса Ігор Михайлович. Аналітична хімія. Якісний аналіз: Навч. посіб. / Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 1999. — 106с.
7. Набиванець Богдан Йосипович, Сухан Василь Васильович, Калабіна Людмила Володимирівна. Аналітична хімія природного середовища: Підруч. для студ. природничих спец. вузів. — К. : Либідь, 1996. — 304с. — ISBN 5-325-00657-6.
8. Тулюпа Ф. М., Панченко І. С Аналітична хімія: Навч. посіб. / Український держ. хіміко-технологічний ун- т. — Д. : УДХТУ, 2002. — 657с. — На обкл. авт. не зазнач.. — Бібліогр.: с. 656-657. — ISBN 966-8018-21-4

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу