*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Задачі математична статистика

контрольные работы, Статистика

Объем работы: 15 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 640 руб.

Просмотров: 493

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
7.6.1. На підприємстві, де кількість працівників складає 1000 осіб, було проведено вибіркове обстеження працівників. Методом випадкового безповторного відбору було відібрано 50 осіб. Результати обстеження наступні:
Таблиця 7.6.1
Вік працівників (років) до ЗО 30-40 40-50 50-60 старше 60
Кількість працівників 8 22 10 6 4
З імовірністю 0,997 визначити межі, в яких знаходиться се¬редній вік працівників підприємства.
7.6.2. Для вивчення продуктивності праці токарів на машинобудівельному підприємстві було проведено 10% вибіркове обстеження 100 працівників методом випадкового безповтор¬ного відбору. В результаті обстеження отримано дані про витра¬ти часу на обробку однієї деталі:
Таблиця 7.6.2
Час обробки однієї деталі (хвилин) 18-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30
Кількість працівників 2 8 24 50 12 4

З імовірністю 0,997 визначити межі, в яких знаходиться середній час обробки однієї деталі токарями підприємства.
7.6.3. За результатами контрольної перевірки податкови¬ми службами 400 бізнесових структур 140 з перевірених у податконих деклараціях .за минулий рік вказали не всі до¬ходи, які підлягають оподаткуванню.
Визначте частку бізнесових структур, які приховують частину доходів від сплати податків, та довірчі межі частки з імовірністю 0,954.
Чи погоджуються вибіркові дані з твердженням, що 40% бізнесових структур не сплачують податків у повному об¬сязі?
7.6.4. Для встановлення середнього .піку 50 тис. читачів бібліотек необхідно провести вибірку з читацьких карток методом механічного підбору. Попередньо встановлено, що середнє квадратичне відхилення віку читачів дорівнює 10 років. Визначити необхідний обсяг вибірки за умови, що з імовірністю 0,954 похибка вибірки буде не більше двох років.
7.6.5. Для визначення середнього розміру вкладу певної категорії вкладників у банк міста, де кількість вкладників становить 5000, необхідно провести вибірку рахунків мето¬дом механічного відбору. Попередньо встановлено, що се¬реднє квадратичне відхилення розмірів внесків...

РОЗВ’ЯЗОК:
Для знаходження середнього віку працівників складемо таблицю:

Вік працівників, років Кількість працівників,

1 до 30 8 25 200 231,04 1848,32
2 30 – 40 22 35 770 27,04 594,88
3 40 – 50 10 45 450 23,04 230,4
4 50 – 60 6 55 330 219,04 1314,24
5 старше 60 4 65 260 615,04 2460,16

50 2010 6448

Cередній вік працівника знаходимо по формулі:


Визначаємо похибку вибірки:

Значення визначаємо по таблиці розподілу Лапласа: ,
виправлене середнє квадратичне відхилення:
;
;

Межі:Таким чином, з імовірністю 99,7% можна сказати, що середній вік працівника буде знаходитись в межах від 35 років до 45 років.

нема

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу