*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І РОЗВИТКОМ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

курсовые работы, Экономика

Объем работы: 42 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 800 руб.

Просмотров: 1206

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ 3-5
1. Потенціал підприємства, як об’єкт управління 6
1.1 Необхідність управління потенціалом підприємства 6-7
1.2 Особливості, риси управляння формуванням потенціалу 7-8
1.3 Структура потенціалу підприємства 8-12
1.4 Концептуальні підходи до системи управління потенціалом 12-14
1.5 Модель функціонування системи управління потенціалом
підприємства 14
1.6 Методичні та організаційно-економічні засади формування
потенціалу 15-19
2 Різновиди управління потенціалом підприємства 20
2.1 Стратегічне, тактичне та оперативне управління потенціалом підприємства 20-25
2.2 Шкала нестабільності Ансоффа. Управління «по слабким сигналам», управління в умовах невизначеності середовища 26-29
2.3 Управління шляхом вибору стратегічних позицій, ранжування стратегічних альтернатив 29-33
2.4 Дослідження підходів до оцінювання управління потенціалу підприємства 33-37
Література 38
Сучасний економічний розвиток свідчить про необхідність використання нових теоретичних підходів, прикладного інструментарію, які уможливлюють ефективне подолання складними соціально-економічними системами господарювання різних рівнів невизначеності динамічного ринкового середовища та дасть змогу своєчасно адаптуватися до нього.
Для ефективного функціонування і забезпечення конкурентоспроможності підприємств та інших суб\'єктів господарювання необхідно якісно розвивати матеріально-технічні, структурно-функціональні, соціально-трудові та інші елементи потенціалу. Це зумовлює виключну увагу керівників підприємницьких структур до ефективного управління технологічними й організаційними змінами, а особливо до алгоритмів визначення та використання їхніх потенційних соціально-економічних можливостей.
У економічній літературі цей термін у широкому розумінні трактують як можливості, наявні сили, запаси, засоби, які можуть бути використані, або як рівень потужності у будь-якому відношенні, сукупність засобів, необхідних для чого-небудь. Тлумачний словник української мови також під цим терміном розуміє „приховані здатності, сили для якої-небудь діяльності, що можуть виявитися за певних умов”.
Вивчення терміна «потенціал» дає змогу зробити висновок, що його запровадження в економічні дослідження було пов\'язане з розробкою проблем комплексної оцінки рівня розвитку виробничих сил у двадцяті роки минулого століття.
Еволюція трактування науковою думкою терміна „потенціал” в економіці є такою:
1) Воблий К.Г. 1924 рік – Потенціал виробничих сил – потенційна можливість країни виробляти матеріальні блага для задоволення потреб населення.
2) Вейц В. 1927 рік – Потенційні виробничі сили – не тільки матеріальні елементи, а також ті чи інші матеріальні і умови, за яких здійснюється виробничий процес.
3) Струмилін С. Г. 1954 рік – Економічний потенціал – сукупна виробнича сила праці всіх працездатних членів суспільства.
4) Нємчинов В. С. 1967 рік – Потенціал розширеного...
1. „Потенціал підприємтва: формування та оцінювання” В.Н. Гавва, Е.А Божко Київ - 2004р.
2. „Потенціал підприємтва: формування та оцінка” О.С. Федонін, І.М. Репіна, О.І. Олексюк Київ - 2004р.
3. «Анализ экономичекого потенциала дейсствующего предприятия» Л. Сосненко Москва – 2004г.
4. „Стратегическое управление конкурентноспособным потенциалом предприятия: диагносстика и организация” Воронова А.Э. Луганск - 2008г.
5. Управління потенціалом підприємства : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / [І.З. Должанський та ін.] . ─ К. : Центр навчальної літератури, 2006.
6. Хомяков, В.І. Управління потенціалом підприємства : навч. посібник для вищих навч. закладів / В.І. Хомяков, І.В. Бакум . ─ К. : Кондор, 2007 .
7. Балабанова, Л.В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.В. Балабанова, Р.В. Мажинський . ─ К. : ВД \"Професіонал\", 2006 .
8. Гавва, В.Н. Потенціал підприємства : навч. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів : формування та оцінювання / В.Н. Гавва, Е.А. Божко . ─ К. : Центр навчальної літератури, 2004 .
9. Василенко, В.О. Стратегічне управління : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко . ─ К. : ЦУЛ, 2003 .
10. Міщенко, А.П. Стратегічне управління : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А.П. Міщенко . ─ К. : Центр навчальної літератури, 2008 .
11. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. М.: Прогресс, 1999.
12. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 2007.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу