*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Збутова політика і її роль у діяльності підприємства ПП „Капрі”

дипломные работы, менеджмент

Объем работы: 103 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 2500 руб.

Просмотров: 1376

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
1 Основні поняття та суть збутової політики підприємства
1.1 Збутова політика і її роль у діяльності підприємства в рамках ринкової економіки
1.2 Види збуту, ознаки їх класифікації
1.3 Етапи формування збутової політики
2 Комплексне управлінське дослідження приватного підприємства „Капрі”
2.1 Загальна характеристика ПП „Капрі”
2.2 Маркетингова політика підприємства
2.3 Господарські результати роботи підприємства „Капрі”
2.3.1 Аналіз забезпеченості персоналом
2.3.2 Аналіз ефективності використання фонду оплати праці
2.3.4 Аналіз прибутку підприємства
2.3.5 Аналіз дебіторської заборгованості
2.4 Ділова активність ПП “Капрі”
2.5 Менеджмент торгівлі та сфери послуг
2.6 Цивільна оборона та охорона праці
2.6.1 Цивільна оборона
2.6.2 Охорона праці та навколишнього середовища
2.7 Організація прямого збуту на ПП „Капрі”
3 Інноваційна діяльність на ПП „Капрі”
3.1 Створення відділу електронної комерції на ПП „Капрі”
Висновки
Перелік посилань
Орієнтація економіки України на ринковий розвиток зумовлює об\'єктивну необхідність маркетингової орієнтації підприємств торгівлі, що передбачає, перш за все, цільову спрямованість збутової діяльності.
Сучасні умови підвищеного динамізму середовища функціонування торговельних підприємств, посилення боротьби за ринки збуту з усією гостротою зосереджують увагу практично кожного підприємства на проблемі підвищення ефективності збутової діяльності. В наш час для більшості торговельних підприємств України збитковою є саме збутова діяльність. За таких умов виникає необхідність розробки напрямів удосконалювання збутової діяльності на основі маркетингу, яку буде спрямовано на збільшення обсягу реалізації товарів при цілковитому задоволенні потреб споживачів.
Проблеми вдосконалювання збутової діяльності в умовах маркетингової орієнтації не знайшли достатнього висвітлення у вітчизняній літературі з економіки, а зарубіжний досвід вимагає суттєвої адаптації до сучасних умов господарювання в Україні. Об\'єктивна необхідність подальшого розвитку теоретичних і методично-прикладних основ забезпечення ефективності збутової діяльності з урахуванням найновіших соціально-економічних умов в У кращі, формування конкурентних переваг за рахунок розробки та реалізації маркетингових стратегій у сфері збуту визначає актуальність даної теми.
У своїй роботі я вивчаю збутову політику як засіб для ефективної роботи підприємства.
Ціль: вивчення збутової політики торгівельного підприємства за матеріалами ПП „Капрі”
База дослідження: підприємство оптової торгівлі „Капрі”.
На мій погляд, збутову політику підприємства можна визначити, як сукупність маркетингових тактичних заходів у сфері формування попиту, встановлення взаємовідносин з покупцями, ціноутворення, транспортування, рух товарів, стимулювання збуту, сервісу і реклами, спрямованих на реалізацію збутових стратегій і досягнення цілей збутової діяльності підприємства.
Розробка збутової політики торговельних підприємств вимагає, перш за все, визначення її стратегії і тактики, для досягнення яких, з урахуванням специфіки підприємства, застосовуються відповідні методи прогнозування, планування, розробляються заходи з виконання планів, здійснюється координація, регулювання, облік і аналіз роботи зі збуту.
У дипломній роботі були проаналізовані теоретичні аспекти збутової діяльності підприємства такі як основні поняття та суть збутової політики, збутова політика і її роль у діяльності підприємства та етапи формування збутової політики.
Керівництву підприємства я запропонував організувати прямий збут товарної групи –металоріжучий інструмент. Для цього потрібно орендувати 2 торгових місця у м. Луганськ, закупити торгівельне обладнання та найняти 4 працівників. Далі я провів розрахунки і зробив висновок, що це нововведення може додатково приносити для підприємства 50280 грн. щомісячно.
А на сам кінець я запропонував створити відділ електронної комерції на ПП „Капрі”. Для цього потрібно створити Web сторіночку розмістити її на якому-небудь сервері. Потім найняти 2 чоловіків. Одна людина займатиметься збором і передачею заявок на товар і консультувати клієнтів по е: mail, а другий обслуговуватиме Web сторіночку, тобто вноситиме в неї зміни (додавати або видаляти певні позиції товару, коректувати прайс-листи, вести статистику відвідин сайту). Це нововведення великих прибутків підприємству не принесе (6200 – 10200 грн. щомісячно), але воно створить імідж престижного підприємства.
За сучасних умов функціонування на ринку торгівельних підприємств, що характеризуються підвищеним...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу