*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Потенціал підприємства: формування і оцінювання

курсовые работы, Экономика

Объем работы: 42 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 948

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
1 Загальна характеристика ВП «Шахта ім. Свердлова»
2 Оцінка загального і локального потенціалу підприємства
2.1 Структура загального потенціалу підприємства
3 Заходи що до поліпшення загального потенціалу підприємства
Висновки
Рекомендації
Перелік посилань
Слово \"потенціал\" в більшості словників і енциклопедій трактується переважно як \"можливість\". У економічних довідниках пропонується наступне визначення трудового потенціалу: \" інтегральна характеристика кількості, якості і заходи сукупної здібності до праці, яка визначається можливостями окремої людини, різних груп людей, працездатного населення, в цілому до участі в суспільно корисній діяльності і реалізації цілей соціально-економічного розвитку продуктивних сил і міри зрілості суспільних і в першу чергу виробничих стосунків.\" Тобто, трудовий потенціал широка і ємкісна категорія, яка включає у себе ряд понять і процесів Таким чином, терміни «потенціал», «потенційний» означають наявність у кого-небудь (будь то окремо взята людина, первинний робочий колектив, суспільство в цілому) прихованих можливостей, які ще не опинилися, або здатності діяти у відповідних сферах.
Вибір напряму або стратегії розвитку потенціалу підприємства залежить в основному від складу, структури і якості наявних економічних ресурсів, рівня конкурентоспроможності вироблюваних робіт і послуг, існуючого положення на ринку і майбутніх цілях, наприклад, вийти в лідери, закріпитися серед конкурентів, уникнути банкротства і тому подібне
Потенціал підприємства – це складна, динамічна, поліструктурна система. Ця агломерація має певні закономірності розвитку, від уміння використовувати які вирішальною мірою залежить ефективність економіки, темпи і якості її зростання. Отже, потенціал підприємства характеризується чотирма основними межами.
Перша межа. Потенціал підприємства визначається його реальними можливостями в тій або іншій сфері соціально-економічної діяльності, причому не лише реалізованими, але і нереалізованими з будь-яких причин. Друга межа. Можливості будь-якого підприємства здебільше залежать від наявності ресурсів і резервів (економічних, соціальних), не притягнених у виробництво.
Третя межа полягає в тому, що потенціал підприємства визначається не лише і не стільки наявними...
У результаті аналізу виробничої – господарської діяльності ВП Шахта ім. «Свердлова» за 2006 – 2008р.р, аналізу структури загального потенціалу підприємства, «ядра» загального потенціалу підприємства, аналізу оцінок загального і локального потенціалів підприємства можна зробити наступні висновки:
На даному підприємстві властива лінійно – функціональна - ступінчаста ієрархічна. При ній лінійні керівники є єдиноначальниками, а їм надають допомогу функціональні органи. Лінійні керівники нижчих с адміністративно не підпорядковані функціональним керівникам вищих управління. Інколи таку систему називають штабною, оскільки функціональні керівники відповідного рівня складають штаб лінійного керівника.
Структура загального потенціалу складається з виробничого, ресурсного кадрового, організаційного, фінансового, управлінського, і економічного. Аналіз виробничий – господарській і фінансовій діяльності діяльності ми проводимо на основі локальних потенціалів. По розрахункам загального потенціалу, ми бачимо, що він був нижчий 1, а це означає, що підприємство не забезпечувало ритмічну і продуктивну роботу в нинішніх умовах економіки. Власні можливості і ресурси були досить обмежені оскільки відбувався спад видобутку вугілля шахтами ВП Шахта ім. «Свердлова». Для залучення до збагачення вугілля шахт – інших об\'єднань необхідна фінансова підтримка, що дозволить підвищити виробничий – господарську і фінансову діяльність підприємства і відновить потенціал.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу