*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

КГІ Статистика 11 задач

контрольные работы, Статистика

Объем работы: 25 стр.

Год сдачи: 0

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 587

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Заказать работу
Задача 1

Підприємством планується збільшити обсяг випуску продукції в четвертому кварталі на 15%. Фактично підприємство збільшило обсяг випуску на 17%. Розрахуйте, як підприємством був виконаний план але збільшенню випуску продукції.

Маються умовні дані про розмір основних засобів, чисельності працівників і обсяги продукції, що випускається, 120 підприємств 2-х галузей промисловості:
Таблиця 2.1
№ Розмір основних засобів, тис. г.о. Чисельність працівників, чол.
1 120 350
2 120 300
3 110 320
4 130 310
5 50 200
6 110 320
7 60 180
8 120 300
9 130 300
10 200 450
11 180 390
12 170 410
13 90 220
14 120 300
15 130 300
16 200 450
17 180 390
18 170 410
19 110 320
20 130 310

На підставі даних табл. 2.1:
1. Згрупуйте підприємства по одному з заданих ознак, побудувавши інтервальний ряд розподілу, виділивши три групи. Результати оформите в таблиці.
2. Зобразите ряд розподілу графічно.
3. Для побудованого виряджаючи обчислите характеристики ряду розподілу:
- показники центра розподілу: середню, моду, медіану;
- показники варіації: розмах варіації, середнє квадратичне відхилення, дисперсію, коефіцієнт варіації, коефіцієнт асиметрії й ексцесу.
4. Зробіть висновки.

У результаті вибіркової перевірки якості продукції отримані наступні дані:
Вид товару Повернуто на виправлення, млн. шт. Частка повернутих виробів. %
Швейні вироби 3,0 6,5
Трикотажні вироби 1,5 5,0
Разом 4,5 X

Визначите середню частку виробів, повернутих на виправлення, по двох видах товарів разом.

Задача 4

За даними 10% вибіркового обстеження середні витрати часу на пасивний відпочинок одного жителя міста в тиждень склали 420 хв. при  = 10. Обстежено 100 жителів. З імовірністю 0,997 визначите помилку вибірки для середнього рівня витрат часу на пасивний відпочинок. Чи погодяться вибіркові дані з припущенням про те, що витрати часу на пасивний відпочинок знаходяться між 417 і 423 хв. Зробіть висновки з тією же імовірністю.

Задача 5

На підставі дані таблиці 2.1 задачі 2 побудуйте таблицю спряженості по...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу