*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Теория вероятности 6 задач АМУ В2

контрольные работы, Теория вероятности

Объем работы: 12 стр.

Год сдачи: 0

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 380

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Заказать работу
1. Завдання 2

Слово \"математика\" складене з літер розрізної абетки. Навмання беруть 4 картки і складають їх у порядку їхньої появи. Яка ймовірність отримати при цьому слово \"тема”.

2. Завдання 12

Кожна з двох урн містить 8 чорних та 2 білі кульки. З другої урни навмання взяли кульку й переклали її в першу. Знайти ймовірність того, що кулька, взята з першої урни, буде чорною.

3. Завдання 22

Випадкова величина х задана інтегральною функцією. Потрібно:
знайти диференціальну функцію f(x);
знайти математичне сподівання і дисперсію х;
побудувати графіки інтегральної та диференціальної функції.

4. Завдання 32

Задано математичне сподівання а та середнє квадратичне відхилення нормально розподіленої випадкової величини х. Потрібно знайти:
ймовірність того, що х прийме значення, що належить інтервалу (α; β);
ймовірність того, що абсолютна величина відхилення х- буде менше за δ.
а = 6, σ = 8, α = 10; β = 12, δ = 4.

5. Завдання 42

Значення нормально розподіленої випадкової величини задані в таблиці. Потрібно:
знайти оцінки математичного сподівання, дисперсії та середнього квадратичного відхилення; :
побудувати гістограму та полігон розподілу;
оцінити довірчий інтервал, який з надійністю α = 0,95 накриває значення математичного сподівання випадкової величини.
2,88 2,02 1,88 1,66 1,06 0,25 2,51 1,76 2,67 0,92
2,45 1,71 2,81 1,82 3,22 1,71 1,68 1,12 2,07 2,89
1,21 2,06 2,07 2,39 2,85 1,07 2,08 0,75 2,49 2,02
1,23 2,06 2,73 2,09 2,29 1,55 2,13 2,81 2,32 2,73

6. Завдання 52

Результати спостереження за двома ознаками x та y задані в кореляційній таблиці. Припускаючи, що між змінними х та у існує лінійна кореляційна залежність:
обрахувати коефіцієнт кореляції та проаналізувати ступінь щільності і напрямок зв\'язку між х та у;
знайти рівняння прямих регресії x на у та у на х та побудувати їх графіки.
х
y 5
8
11
14
17
20
Пy

7 6 5 3 14
9 4 7 2 2 15
11 6 10 3 19
13 1 5...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу