*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Курсова робота Платоспроможність підприємства: управління, аналіз, можливості підвищення.

курсовые работы, Финансовый анализ

Объем работы: 34 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 1104

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

ВСТУП........................................................................................................ 2
1. Напрямки політики управління платоспроможності
підприємств...................................................................................... 5
2. Аналіз стану платоспроможності підприємства
за 1999-2000 роки............................................................................. 8
2.1. Оцінка загального фінансового стану підприємства.................. 8
2.2. Аналіз платоспроможності підприємства..................................... 20
2.3. Аналіз фінансових коефіцієнтів...................................................... 26
3. Можливості підвищення платоспроможності
підприємства в наступному періоді............................................ 30
ВИСНОВКИ.............................................................................................. 33
ЛІТЕРАТУРА............................................................................................ 34
ВСТУП
Перехід до ринкової економіки жадає від підприємств фінансової стабільності, що є важливою передумовою успішного ведення госпо¬дарської діяльності Вона досягається налагодженням ритмічної і ефективної роботи підприємств, вмілого управління виробничими фондами і джерелами їх формування Цьому сприяють розробка економічно обґрунтованих бізнес-планів і нормативів ре¬сурсна збалансованість бізнес-плану, раціональне розміщення і ефективне використан¬ня власного і залученого капіталу, оптимальність управлінських рішень; всебічний ана¬ліз і об\'єктивна оцінка фінансового стану за даними обліку і звітності, вжиття конкрет¬них заходів для стабілізації фінансово-господарської діяльності
В умовах ринку фінансова стабільність формує імідж господарюючого суб’єкта, с його візитною карткою Тому організаціям і підприємствам необхід¬но постійно дбати про фінансову стабільність, вживати заходів для її зміщення.
Характерними ознаками фінансової стабільності організацій і підприємств є ритмічне виконання планових завдань з обсягів діяльності при одночасному забезпе¬ченні протягом тривалого часу (2-3 і більше років підряд) фінансової стійкості рента¬бельності, платоспроможності, ліквідності і ділової активності в цілому.
Фінансова стійкість характеризується таким станом фінансових ресурсів (їх на¬явністю, розміщенням і використанням), при якому підприємство забезпечує процес від¬творення за рахунок зростання прибутку і накопичення власного капіталу, зберігаючи при цьому платоспроможність і кредитоспроможність.
Рентабельність характеризує кінцевий результат господарсько-фінансової діяль¬ності організацій і підприємств, їх ділову активність. Вона створює передумови фінан¬сової стійкості, а ефективне використання прибутку (на виробничий соціальний роз¬виток) є передумовою фінансової стабільності.
Платоспроможність характеризує здатність організацій і підприємств своєчасно розраховуватися за своїми зобов’язаннями. Фінансове стійке підприємство, яке працює рентабельно, має реальну...
ВИСНОВКИ
Проаналізувавши фінансовий стан підприємства, що підприємство за звітній рік наростило власні кошти, збільшило їх частину в обороті, підвищило ліквідність боргових зобов’язань, немає простроченої кредиторської заборгованості, нарощує обсяги діяльності, працює рентабельно, є платоспроможним.
Разом з тим необхідно зазначити, що статутний фонд не бере участі у формуванні оборотних засобів. Він навіть не покриває в повному обсязі основні засоби.
Тому керівництву підприємства необхідно при розподілі прибутку слід передбачити поповнення статутного фонду, доцільно також поповнити резервний фонд, поступово доводячи його до 25 % статутного фонду. Особливу увагу звернути на пайовий фонд, що дасть змогу збільшити оборот оборотних коштів.
Ефективно використовувати кредити банків, які дають можливість збільшити обсяги діяльності підприємства, що в свою чергу збільшить прибутки. Наведенні показники в курсові роботі дають можливість підприємству виробити фінансову стратегію на майбутнє.
Поглиблений аналіз фінансового стану підприємства уможливлює об’єктивну оцінку стану господарсько-фінансової діяльності, виявлення внутрігосподарських резервів і шляхів подальшої фінансової стабілізації.
Керівництву підприємства, вивчивши аналіз фінансового стану, необхідно розробити конкретні заходи із зазначенням виконавців і строків виконання, які повинні бути основою при розробці бізнес-плану.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу