*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Облік, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці (за матеріалами „Згурівської районної державної адміністрації ”)

дипломные работы, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 91 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 1200 руб.

Просмотров: 1077

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………….….....…...........1

Розділ 1. Заробітна плата, як важлива ланка системи соціально – трудових відносин ...........................................................................................................5
1.1. Економічний зміст поняття оплати праці.........…………...........................5
1.2. Нормативні документи регламентуючі питання оплати праці................10
1.3. Техніко-економічна характеристика Згурівської районної державної адміністрації................................................................................................13

Розділ 2. Організація обліку оплати праці в Згурівській районній державній адміністрації...........................................................................................................21
2.1. Облік особистого складу працівників та використання робочого часу……..........................................................................................................21
2.2. Заробітна плата державних службовців, її характеристика та порядок нарахування....................................................……….………………….......31
2.3. Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати та інших виплат працівникам Згурівської РДА....................................................................37
2.4. Організація обліку оплати праці в Згурівській районній державній адміністрації...................................................................................................39
2.5. Побудова синтетичного і аналітичного обліку праці та її оплати..........45
2.6. Нарахування і утримання із заробітної плати та грошового забезпе-чення.............................................................................................................49
2.7. Використання безготівкової форми розрахунків з працівниками райдержадміністрації..................................................................................57
2.8. Особливості обліку оплати праці в умовах використання...
Вступ
Праця працюючих є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту.
Заробітна плата - є важливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту.
Збільшення ефективності суспільної продуктивності обумовлено, на сам перед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи.
В умовах переходу нашої економіки на ринковий механізм функціонування важливішими задачами є прискорення науково-технічного прогресу, зниження витрат живої праці, механізація трудомістких робіт, поліпшення використання трудових ресурсів, зменшення збитків робочого часу.
В нинішніх умовах питання нарахування заробітної плати, а також податкового і бухгалтерського обліку оплати праці займають особливе місце в роботі бухгалтерії кожного підприємства.
З одного боку, це пов\'язано з відношенням до таких питань власне робітників, для яких заробітна плата служить основним джерелом матеріальних благ.
З іншого боку - за тією обставиною, що суми, що спрямовуються підприємством на оплату праці, так чи інакше служать мірою, що визначає надходження податків і обов’язкових зборів у бюджет і цільові фонди.
Метою дипломної роботи є розкриття обліку, аналізу та аудиту розрахунків з оплати праці, виявлення недоліків у роботі облікового персоналу та шляхи їх усунення.
Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства, установлює штатний розклад , форми і системи оплати праці, преміювання. Урахування праці і заробітної плати - один із найважливіших і складних ділянок роботи, що потребують точних і оперативних даних, у яких відбивається зміна чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників, виробничих витрат.
Урахування праці і заробітної плати займає одне з центральних місць у всій системі урахування на підприємстві. Заробітна плата є основним джерелом прибутків робітників фірми, підприємства.
Трудові прибутки...
Висновки і пропозиції

Дипломна робота написана за матеріалами Згурівської районної державної адміністрації. Керівництво організацією бухгалтерського обліку у райдержадміністрації здійснює голова адміністрації, який створює необхідні умови для раціонального і правильного ведення бухгалтерського обліку.
Ведення бухгалтерського обліку виконання кошторису та здійснення контролю за його виконанням, а також складання звітності у райдержадміністрації покладається на відділ фінансово – господарського забезпечення апарату адміністрації. Службові обов’язки для працівників відділу фінансово-господарського забезпечення встановлює начальник відділу. До фінансово-економічного органу Згурівської районної державної адміністрації входить начальник відділу (головний бухгалтер), головний спеціаліст та провідний спеціаліст.
Чисельність працівників райдержадміністрації визначається штатним розкладом. Залежно від виконуваних функцій персонал райдержадміністрації поділяється на: державних службовців , службовців, працівників (допоміжний обслуговуючий персонал).
В Згурівській райдержадміністрації згідно штату працює 85 працівників (з яких 75 чол. – держлужбовці, 3 чол. – службовці, 7 чол. – працівники.) .
Фінансування витрат на заробітну плату здійснюється за окремою статтею (кодом економічної класифікації 1111 «Заробітна плата»).
Заробітна плата держслужбовців визначається залежно від займаної посади, категорії, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання, тривалості та умов державної служби. Зарахування на посаду держслужбовців здійс¬нюється на підставі рішень конкурсних комісій та розпоряджень голови адміністрації про зарахування до списків особового складу.
Основним документом, який визначає застосування в Згурівській райдержадміністрації оплати праці, розміри основної, додаткової заробітної плати, преміювання працівників тощо, є Положення про оплату праці у райдержадміністрації.
Облік оплати праці в Згурівській райдержадміністрації організований таким чином, що спияє...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу