*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

УПРАВЛІННЯ ОПТОВОЮ ТОРГІВЛЕЮ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ » (на прикладі Товариства з Обмеженою Відповідальністю «ВЕНТА» ЛТД.

дипломные работы, менеджмент

Объем работы: 104 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 1300 руб.

Просмотров: 811

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
РОЗДІЛ 1.Загальні методологічні основи оптової торгівлі 6
1.1. Місце та функції оптової торгівлі у сфері товарного обігу 6
1.2. Організація оптово-посередницької діяльності 18
1.3. Закупівля товарів 25
1.4. Розвиток напрямів підприємницької діяльності в оптовій
торгівлі України 39

РОЗДІЛ 2. Основи організації оптової торгівлі аптечних закладів
ТОВ «ВЕНТА» ЛТД 48
2.1.Аптекі, розташовані в лікарнянях і міжлікарняні аптеки,
як складові лікувально-профілактичних установ. 48
2.2. Застосування ефективних підходів у сфері обороту лікарських
засобів та канали товароруху. 52
2.3. Організація діяльності фармацевтичних оптових підприємств 59

РОЗДІЛ 3. Управління оптовою торгівлею аптечних закладів
ТОВ «ВЕНТА» ЛТД.. 74
3.1. Основи управління оптовою торгівлею аптечних закладів 74
3.2. Форми і методи оптового продажу товарів в аптечних закладах
ТОВ «ВЕНТА» ЛТД.. 77
3.3. Способи покращення процесу управління оптовою та
роздрібною торгівлею аптечних закладів ТОВ «ВЕНТА» ЛТД 87
Висновки та пропозиції 96
Перелік використаних джерел...
Вступ.

Розвиток ринкової економіки, посилення конкуренції перед¬бачає перехід до активної комерційної діяльності юридичних та фізич¬них осіб, створення підприємств різних форм власності. Вирішення цієї проблеми залежить від рівня підготовки фахівців у галузі підприємництва, які повинні мати глибокі знання ринкових відносин, високі організаційні здібності у сфері комерційної діяльності. Діапазон роботи підприємця в сучасних умовах надзвичайно широ¬кий — у комерційних, збутових і маркетингових службах підприємств різних форм власності, оптових та роздрібних підприємствах, акціонер¬них товариствах, спільних торгових підприємствах, корпоративних тор¬гових мережах, експортно-імпортних конторах, організаціях і підприємствах споживчої кооперації тощо. Підприємець у ринковій еко¬номіці стає центральною фігурою торгового підприємництва, оскільки виконує функції керівника торговим процесом, регулюванню госпо¬дарських зв\'язків щодо закупівлі і продажу товарів з постачальниками та покупцями, формування оптимального асортименту, обслуговування споживачів, застосування активних методів продажу товарів.
Актуальність теми дипломної роботи в тому, що досліджуються і вивчаються сучасні методи оптової торгівлі в галузі охорони здоров\'я. У ринковій економіці торгове підприємництво будь якої форми власності - це вид са¬мостійної господарської діяльності, яка здійснюється юридичними та фізичними особами. Ця діяльність спрямована на досягнення запланованого результату (одержання прибутку або підприємницького доходу) шляхом ефективного використання трудових, матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів при повній майновій відповідальності за резуль¬тати своєї діяльності і одержанні свідоцтва про державну реєстрацію [5].
У сучасних умовах розвитку господарської сфери життя суспільства, що характеризується подальшим загостренням конкурентної боротьби та усе більш складними і диверсифікованими як технологічними, так і організаційними моделями виробництва, надзвичайною...
Висновки та пропозиції.

Оптова торгівля - це сфера підприємницької діяльності із за¬купівлі і відповідного перетворення товарів для подальшої їх реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб\'єктам підприємницької діяльності
Оптово-посередницька ланка у системі товарного обігу ТОВ «ВЕНТА» ЛТД посідає певне місце в організації раціонального руху товарів між виробниками і роздрібними торговельними підприємствами. Організація системи товароруху вважається раціональною, якщо вона забезпечує максимальний обсяг кінцевої реалізації товарів відносно ємності ринку, що розши¬рюється; максимальну сукупну (в усіх ланках товароруху) швидкість обігу товарів, мінімальний сукупний рівень витрат обігу в усіх ланцюгах товароруху.
Необхідність оптової торгівлі обумовлюється нерівномірним розміщенням виробництва товарів в економічних районах, високою те-риторіальною та галузевою концентрацією виробничих підприємств, їхньою вузькою спеціалізацією, сезонністю виробництва.
В сучасному світі все більшого значення набувають аптечні заклади, оскільки вони здійснюють торгівлю лікарськими засобами. І все більшого поширення набуває оптова форма. Звідси випливає гостра необхідність управління оптовою торгівлею аптечного закладу, яке входить до системи аптечного менеджменту.
Менеджмент в фармацевтичній організації як ТОВ «ВЕНТА» ЛТД - це система комплексного управління закупівлею, зберіганням та реалізацією ліків та інших препаратів, виготовленням фармакопейних субстанцій, наданням якісних фармацевтичних послуг населенню.
Метою менеджменту фармацевтичного підприємства ТОВ «ВЕНТА» ЛТД є забезпечення високої продуктивності, тобто поєднанням ефективного результату організаційного виконання – відношення продукції до сировини. Продуктивність може бути корисним інструментом для менеджерів тому, що вона допомагає їм прослідкувати рух до більш ефективного використання сировини у виробництві товарів та послуг.
Фармацевтичні організації у сфері торгівлі ліками та препаратами представляють...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу