*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

кадрова політика у закладах Охорони здоров’я

дипломные работы, медицина

Объем работы: 113 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 2000 руб.

Просмотров: 634

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Зміст
Вступ................................................................................................................... ……3
Розділ І.Теоретико-методологічні засади формування кадрової політики у закладах Охорони здоров’я
1.1 Особливості побудови кадрової політики в медичних закладах.......……6
1.2 Поняття та види трудової кар’єри.........................................................…15
1.3 Організація професійно-кваліфікаційного просування меди-
чного персоналу..................................................................................................19
Висновки до розділу І ........................................................................................…23
Розділ ІІ. Аналіз сучасних тенденцій управління діловою кар’єрою медичних кадрів на прикладі Інституту отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка АМН України
2.1. Історія створення Інституту та загальна його характеристика............…..24
2.2. Дослідження нормативно-правової та господарської діяльності лікувального закладу........................................................................................…….32
2.3. Організаційна структура та організаційна культура Інституту............……40
2.4 Вивчення кадрової політики та системи управління персоналом Інституту, керівництво та лідерство в організації...............................………………………48
2.5 Управління діловою кар’єрою медичних кадрів Інституту отоларингології…………………………………………………………………….75
Висновки до розділу ІІ …………………………………………………………….84
Розділ ІІІ. Загальні пропозиції та рекомендації щодо підвищення кваліфікації та ділової кар’єри медичних кадрів
3.1.Пропозиції по управлінню ділової кар’єри та підвищення кваліфікації сестер
(на прикладі відділення “Анестезіології та реанімації” Інституту........……..86
3.2. Загальні рекомендації щодо вдосконалення системи підвищення
кваліфікації медичних кадрів..................................................................….98
Висновки до розділу...
Вступ

Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньо-економічної діяльності потребують удосконалення механізму управління організаціями як найважливішого чинника впливу на працівників з метою досягнення поставлених цілей. Саме управлінська діяльність визначає успіхи організації на внутрішньому і зовнішньому ринках, якість інституційних і структурних змін, здатність до адаптації в умовах жорстокої конкуренції.
Однією з найголовніших складових успіху економічно розвинутих країн світу (США, Японія, Великобританія, Німеччина, Франція, Канада, Швеція) є використання менеджменту, тобто наукового обґрунтованої та якісно побудованої системи управління організацією. Менеджмент виступає як результативний засіб формування ринкових стратегій, залучення інвестицій, здійснення нововведень, оптимізації співвідношення попиту і пропозиції тощо.
В умовах розвитку ринкових відносин менеджмент активно проникає на українські підприємства. Підприємці зацікавлені у використанні його основних надбань, оскільки це дає змогу досягнути стрункої побудови організації, знизити трудомісткість апарату управління, посилити управлінський вплив, зосередити зусилля всіх працівників на досягненні поставлених цілей. В організаціях усе більшого значення набуває діяльність керівників нової формації – менеджерів. Саме ці категорії працівників сприяють утвердженню підприємства на ринку, успіху в конкурентній боротьбі, втіленню нових ідей та результативних стратегій. Добре підготовлений менеджер, який володіє широкими знаннями у сфері сучасної економіки, основами інформаційних і комп’ютерних технологій, технікою лілового спілкування з вітчизняними та зарубіжними партнерами, може забезпечити успіх організації, її інноваційний розвиток, сприятливий інвестиційний клімат. Побудоване на засадах сучасного...
Загальні висновки і пропозиції

Побудова системи управління в нашій організації, тобто формування взаємопов’язаних і взаємодіючих управлінських важелів, які забезпечують управлінський вплив, відбувається під впливом різноманітних економічних та соціально - економічних чинників. Економічні аспекти в управлінні пов’язані з орієнтацією діяльності організації та її системи управління та досягнення певних рівнів прибутковості, результативності, економію наявних ресурсів, впровадження досягнень науково-технічного прогресу тощо. На сучасному етапі простежується тенденція до акцептування уваги на соціально-психологічних аспектах управління. Йдеться про формування організаційної культури, репутації та іміджу підприємства, дотримання законодавчих, соціальних норм та врахування основних положень ефективних зарубіжних систем управління в діяльності організації.
Актуальною проблемою сучасного менеджменту є активізація людських ресурсів для досягнення успіху організації. До причин такої переорієнтації належать проблеми, що виникли із швидкими змінами в технології і економіки, тому важливою теоретичною та практичною проблемою є переорієнтація персоналу на досягнення стратегічних завдань організації.
Значення людського чинника в організації слід розглядати в кількох аспектах:
1. Кількісний аспект: прямі та непрямі витрати, які охоплюють заробітну плату, кошти на підготовку та перепідготовку персоналу, влаштування робочого місця та його постійне вдосконалення.
2. Якісний аспект: пошук людьми постійної роботи, підвищення професійного та культурного рівня працівників, оцінка ними можливостей службового (кар’єрного) зростання.
3. Стратегічний аспект: турбота керівництва про постійне підвищення кваліфікації працівників, усвідомлення значення людського чинника як елемента конкурентноздатності.
Однак до останнього часу поняття “менеджмент персоналу” у вітчизняній українській практиці закладів охорони здоров’я було відсутнім, хоча система управління кожною організацією мала...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу