*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управління медичним закладом на прикладі Київської міської лікарні №3

дипломные работы, Управление персоналом

Объем работы: 167 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 2500 руб.

Просмотров: 794

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ.
1. Теоретичні основи управління організацією.
1.1. Загальна характеристика стратегічного управління.
1.1.1. Суть стратегічного управління.
1.1.2. Система стратегічного управління.
1.2. Оперативне управління організацією.
1.2.1. Загальна характеристика оперативного управління.
1.2.2. Загальні вимоги до системи оперативного управління.
1.2.3. Цілі і задачі системи оперативного управління.
1.3. Принципи та методи планування, типи внутрішньофірмового планування.
2. Загальна характеристика діяльності київської міської клінічної лікарні №3.
2.1. Загальна характеристика організаційно-господарської діяльності.
2.2 Аналіз системи управління санітарно – епідеміологічним станом Київської міської клінічної лікарні № 3.
2.3 Система оперативного контролю за санітарно-епідеміологічним станом лікарняно-профілактичних закладів.
3.Вдосконалення оперативного управління стаціонаром за допомогою впровадження автоматизованих робочих місць.
3.1. Використання автоматизованого робочого місця (АРМ) лікаря стаціонару для введення історій хвороби, їх зберігання і складання вітів.
3.2. АРМ завідувача відділенням стаціонару.
3.3. Особливості роботи в приймальному покої стаціонару.
3.4. Порядок руху і обробки оперативної інформації , аналіз та корегування роботи стаціонару.
3.5. Можливості оцінки роботи керівників.
Висновки.
Список літератури.
Підприємства сьогодні стикаються на практиці з важливою проблемою – науковою необгрунтованістю ділової поведінки, а звідси – і неефективністю діяльності в ринкових, комерційних і фінансових відносинах. Ефективна ділова діяльність, пов\'язана з необхідністю використання обгрунтованих управлінських рішень в області менеджменту, маркетингу, управління і взаємодії з конкурентним середовищем, вимагає розширення наукових досліджень, проектних розробок , покращання системи оперативного та стратегічного керування а також підвищення професійно-кваліфікаційного рівня кадрового складу підприємства. Всі ці заходи проводяться з однією метою – підвищення ефективності діяльності організації. У цьому полягає головна ключова мета менеджменту. Решта всіх цілей підпорядкована їй. Менеджмент – це управління в економічному підході. Менеджмент дає відповідь на питання: як організувати роботу на підприємстві, щоб отримати максимальний ефект?
Для досягнення головної мети в менеджменті застосовуються загальні дії, що управляють, – функції, застосовні до будь-якої організації. До загальних функцій в системі менеджменту відносяться:
1) організаційна функція;
2) функція планування;
3) функція мотивації;
4) функція контролю.
Підвищення ефективності управління організацією може бути досягнуте шляхом вдосконалення окремих управлінських функцій. Ускладнення процесу ухвалення рішень веде до необхідності розділення функцій і виділення окремих видів дій в самостійні управлінські підсистеми: фінанси, маркетинг, персонал, дослідження і розробки. Збільшується число і складність завдань по складанню планів і координації всієї роботи підприємства. Управління повинне постійно враховувати реальні можливості і умови функціонування, що змінюються, і розвитку організацій. Підвищується значення контрольної функції. Без управлінського контролю не можуть бути реалізовані повною мірою інші функції управління: планування, організація, керівництво і мотивація.
Оперативний контроль покликаний забезпечувати...
Висновок.

Успішному здійсненню реформ в охороні здоров\'я може сприяти впровадження принципів менеджменту і маркетингу, економічних і соціально-психологічних методів в управлінні установами охорони здоров\'я. Важливою є заміна ролі організатора, яка була типовою в умовах централізованого управління, на роль менеджера, управлінця.
Дана дипломна робота присвячена питанням оперативного управління закладом охорони здоров\'я на прикладі управління київською міською клінічною лікарнею №3.
В роботі ми розглянули теоретичні основи управління організацією:
Ми дали загальну характеристику стратегічного управління , визначили суть стратегічного управління ,розглянули систему стратегічного управління
Також нами була розглянута загальна характеристика оперативного управління; вимоги до системи оперативного управління ;цілі і задачі системи оперативного управління.
Стратегічне управління можна визначити як таке управління організацією, яке спирається на людський потенціал як основу організації, орієнтує діяльність на запити споживачів, здійснює гнучке регулювання і своєчасні зміни в організації, що відповідають запитам з боку оточення і що дозволяють добиватися конкурентних переваг, що в сукупності дозволяє організації виживати і досягати своєї мети в довгостроковій перспективі.
Змістом оперативного управління організацією є встановлення місця (відділення, лабораторії, місця) і часу (кварталу, місяця, декади, зміни) надання послуг; облік фактичного ходу процесу надання послуг; визначення відхилень від зазделегідь встановленого плану і, нарешті, регулювання ходу керуємих процесів, здійснюваного для того, щоб ліквідувати наслідки небажаних відхилень і забезпечити своєчасне виконання основних задач оперативного управління.
Оперативне управління наданням послуг здійснюється на основі плану, розробленого на рік (квартал).
Система оперативного управління являє собою складну організаційно-планову систему, що включає функціональну, елементну і організаційну...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу