*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

6 задач Теория вероятности АМУ В10

контрольные работы, Теория вероятности

Объем работы:

Год сдачи: 0

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 415

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Заказать работу
1. Завдання 10

Для перевірки учнями матеріалу застосовують пристрій програмованого контролю, що містить 12 різних питань. На кожне питання дасться дві відповіді: \"так\" чи \"ні\". Учні отримують позитивну оцінку, якщо вірно відповіли не менш чим на 75% питань. Знайти ймовірність отримання позитивної оцінки при простому відгадуванні.

2. Завдання 20

Група з 20 студентів здає залік, для здачі якого потрібно підготувати 40 питань. 10 студентів підготували відповіді на всі питания, 6 студентів - на 30 питань, 4 студенти - на 25 питань. Викликаний навмання студент відповів на поставлене питання. Знайти ймовірність того, що цей студент підготував:
а) всі питання;
б) тільки 25 питань.

3. Завдання 30

Випадкова величина х задана інтегральною функцією. Потрібно:
знайти диференціальну функцію f(x);
знайти математичне сподівання і дисперсію х;
побудувати графіки інтегральної та диференціальної функції.

4. Завдання 40

Задано математичне сподівання а та середнє квадратичне відхилення нормально розподіленої випадкової величини х. Потрібно знайти:
ймовірність того, що х прийме значення, що належить інтервалу (α; β);
ймовірність того, що абсолютна величина відхилення х- буде менше за δ.
а = 19, σ = 2, α = 17; β = 29, δ = 8.


5. Завдання 50

Значення нормально розподіленої випадкової величини задані в таблиці. Потрібно:
знайти оцінки математичного сподівання, дисперсії та середнього квадратичного відхилення; :
побудувати гістограму та полігон розподілу;
оцінити довірчий інтервал, який з надійністю α = 0,95 накриває значення математичного сподівання випадкової величини.
0,47 0,74 -0,05 -0,69 -1,04 -0,58 -0,01 0,52 1,89 0,11
-0,31 1,02 -0,31 0,48 -1,34 -0,12 0,55 0,47 0,03 0,06
0,61 0,48 1,05 -1,28 0,99 0,19 0,41 0,35 0,44 0,67
-0,22 1,7 -0,62 -0,59 -0,02 0,07 0,07 -0,09 0,32 0,22


6. Завдання 60

Результати спостереження за двома ознаками x та y задані в кореляційній таблиці. Припускаючи, що між...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу