*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Діюча система опдаткування підприємства

курсовые работы, Финансовый анализ

Объем работы: 67 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 552

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП …………………………………………………………………. 3
1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА …………… 5
2.ПДВ – ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ
ДО БЮДЖЕТУ …………………………………………………………
13
3.ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ТА СПЛАТИ ПДВ. СТРОКИ
ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПДВ ТА ШТРАФНІ САНКЦІЇ НА
ПОРУШЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ……………………..

15
4.ВПЛИВ ПДВ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА ……………………………………………………..
31
ВИСНОВКИ …………………………………………………………… 51
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ……………………………………………… 53
ДОДАТКИ …………………………………………………………….. 55
Податки є важливою ланкою фінансових відносин у суспільстві і як форма фінансових відносин виникають одночасно з появою держави. З розвитком товарно-грошових відносин оподаткування здійснюється в основному в грошовій формі. Податки — це обов’язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат.
Обов’язкові платежі перераховуються до бюджету держави, а також до інших цільових державних фондів. Вони можуть здійснюватися в кількох формах: податки, плата за ресурси, цільові відрахування.
Суспільне призначення податків виявляється в тих функціях, які вони виконують. У спеціальній літературі автори називають різ¬ні функції податків. Найбільш поширеним є погляд, що податки виконують дві основні функції — фіскальну та регулюючу.
Головним джерелом формування Державного бюджету України є податок на додану вартість. На його частку в доходах держбюджету припадає близько 35%.
Податок па додану вартість — один із основних непрямих податків в Україні. Сутність податку на додану вартість полягає в тому, що він є частиною знов створеної вартості, яка стягується з покупців у ціпах на товари і послуги, що продаються, на кожному етапі їх виробництва і продажу.
Податок на додану вартість — це податок, що стягується з по¬купців у вигляді надбавки до цін на товари, роботи, послуги, які їм прода¬ються, а сплачується до бюджету продавцями цих товарів, робіт і послуг.
Податок па додану вартість є універсальним фінансовим інстру-ментом, чому що це — різновид універсальних акцизів (податку з продажу, податку з обігу). Так, з його допомогою з\'являється можли¬вість регулювання фонду заробітної плати, ціни, доходів держбюдже¬ту та рівня споживання.
Як податок на споживання, який лягає на населення й бюджетну сферу, податок на додану вартість, при достатньо високій ставці і високій інфляції, стає одним з чинників, що стримують розвиток ви¬робництва. Відбувається це внаслідок...
Зазначимо, що акцизний збір і ПДВ по-різному впливають на процеси ціноутворення, причина цього полягає як у неоднакових базах оподаткування, так і в різних ставках оподаткування. Так, акцизний збір набагато менше впливає на загальний рівень цін у країні, бо перелік підакцизних товарів обмежений, на відміну від ПДВ, яким оподатковуються майже всі товари, роботи й послуги. З іншого боку, уніфікація ставок ПДВ робить його нейтральним щодо ринкового механізму ціноутворення, тому що при стягненні цього податку його тягар розподіляється на всі групи товарів, не порушуючи структури ринкових цін.
Проблема формування ефективної податкової політики — одна з найактуальніших у період становлення в Україні ринкових відносин та інтегрування української економіки у міжнародний ринок, її розв\'язання має здійснюватися шляхом вивчення, аналізу і творчого осмислення як наявної в Україні законодавчої бази, так і здобутого у світі досвіду у сфері оподаткування, у напрямі запровадження такої податкової політики, яка гарантувала б або хоча б не гальмувала розвитку економіки.
Нині податкова система не тільки не заохочує, а в ряді випадків прямо перешкоджає зусиллям підприємств у розвитку власного виробництва і підвищенні його рентабельності. Вона не відповідає цілям економічної, у тому числі промислової політики держави.
Податків не люблять платити всі, й це характерно для будь-якої країни. Але в Україні багато хто не сплачує податків не тільки тому, що вони великі, несправедливі та їхня сума не відповідає тій користі, що отримується від держави. Закони, які регламентували податкову систему в Україні, увесь час змінювалися з метою їхнього узгодження з процесами, які мали місце у житті суспільства, за відсутності єдиної податкової політики. За таких умов суб\'єкти господарювання й фізичні особи опиняються в критичному стані — більшість громадян у державі просто не в змозі встигнути за змінами, вони не знають, які саме, коли і за яким механізмом мають сплачувати податки. Усе це —...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу