*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Організація фінансової роботи на неприбуткових фінансових підприємствах, установах освіти та охорони здоровя

курсовые работы, Финансовый анализ

Объем работы: 79 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 959

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 6
2.ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ
ДОКУМЕНТІВ
9
3.ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОШТОРИСІВ
ПІДПРИЄМСТВА ТА УСТАНОВ
25
3.1.Порядок складання проектів кошторисів 34
3.2.Розгляд і затвердження кошторисів 41
3.3.Внесення змін до кошторису 43
4.ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 46
4.1.Призначення фінансової звітності 46
4.2.Порядок складання місячної фінансової звітності 49
4.3.Порядок складання квартальної звітності 54
4.4.Особливості складання річної фінансової звітності 65
ВИСНОВКИ 70
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 72
ДОДАТКИ 75
Велика кількість організацій та установ в Україні виконують різні функції, не пов\'язані з комерційною діяльністю - вони створені не для отримання прибутку. Найбільшу частину з них становлять установи та організації різного спрямування та профілю, які повністю або частково утримуються за рахунок коштів державних та місцевих бюджетів. Для обліку їх діяльності розроблено окремий План рахунків, а порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності для них встановлює Державне казначейство України.
До бюджетних установ належать органи, установи чи організації, створені органами державної влади України або органами місцевого самоврядування, діяльність яких повністю або частково фінансується за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів. До таких організацій відносяться установи охорони здоров\'я, культури та мистецтв, фізичної культури й спорту, навчальні заклади (державної форми власності), органи управління, армія, суди, прокуратура, міліція, а також інші установи, які створені органами державної влади та фінансуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.
Критеріями віднесення установ до бюджетних є:
- створення установи органом державної влади (міністерством, відомством тощо) або органом місцевого самоврядування (територіальними громадами міст, сіл, виконавчими органами);
- утримання установи за рахунок бюджетних коштів.
Приватні школи, клініки, дитячі садки, вищі навчальні заклади недержавної форми власності, засновниками яких не є органи державної влади або органи місцевого самоврядування і фінансування яких не передбачене за рахунок бюджетних коштів, до бюджетних установ не відносяться.
Бюджетні установи відносяться до одного з різновидів установ некомер-ційного характеру, для яких отримання прибутку не є метою діяльності. Згідно з класифікацією організаційно-правових форм господарювання та установи, для яких одержання прибутку не є метою їх діяльності, відносяться до групи організацій, які не займаються підприємницькою...
Сучасні методи фінансового аналізу дають можливість здійснювати оцінку підприємств, компаній та їхніх філіалів по інтегрованим показникам функціонування. Фінансовий аналіз вивчає економічний стан фірми і відображає ефективність виробничої діяльності, ліквідності та фінансової усталеності підприємств за допомогою системи показників.
Метою аналізу фінансового стану підприємства є оцінка фінансового стану підприємства на підставі виявлених результатів та подача рекомендацій щодо його поліпшення. Фінансовий стан оцінюється насамперед на основі статей бухгалтерського балансу та додаткам до нього. Задачі фінансового аналізу визначаються інтересами користувачів аналітичним матеріалом, яких насамперед цікавить: оцінка фінансових результатів; оцінка майнового стану; аналіз фінансової усталеності, ліквідності балансу, платоспроможності підприємства; дослідження стану та динаміки дебіторської і кредиторської заборгованості; аналіз ефективності вкладеного капіталу.
Розрахунок та аналіз економічних показників діяльності підприємств є активними інструментами сучасного фінансового менеджменту. Набір цих відносних показників дозволяє скласти доволі повне уявлення про ефективність виробничої, маркетингової діяльності, фінансової стратегії підприємства, а також оптимізувати сам процес управління.
Методика аналізу фінансового стану являє собою дослідження цих показників з метою прийняття найбільш виправданих рішень в ринкових умовах.
Світовий досвід вчить нас тому, що дійсне просування на шляху реформ залежить від змін у виробничій сфері та знаходженні ефективних форм господарювання. Важливу роль в цьому процесі сьогодні в Україні відіграє об’єктивний фінансовий аналіз і безпосередньо аналіз фінансового стану підприємств, як невід ямна його складова.
Бюджетні установи - окремі юридичні особи. Вони ведуть облік і складають звітність відповідно до чинного законодавства для бюд¬жетних установ, визначають результати виконання кошторису за рік, несуть майнову та правову...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу