*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Статистика 7 заданий КНЕУ 25_54

контрольные работы, Статистика

Объем работы: 25 стр.

Год сдачи: 0

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 846

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Заказать работу
1. Завдання 1

За факторною ознакою побудувати ряд розподілу, утворивши не менше трьох груп. Для кожної групи підрахувати кількість одиниць сукупності і дати характеристику структури досліджуваної сукупності, обчисливши частки у відсотках для кожної виділеної групи, а також кумулятивні частоти і частки.
Результати побудови ряду розподілу треба оформити у вигляді таблиці, яка повинна мати заголовок, назву підмета і присудка, одиниці вимірювання та підсумкові результати. Побудований ряд розподілу потрібно зобразити графічно на основі звичайних і кумулятивних частот або часток і зробити короткі висновки.

2. Завдання 2

За даними свого індивідуального завдання потрібно побудувати ряд розподілу за результативною ознакою, утворивши не менше трьох груп з рівними інтервалами і на його основі обчислити характеристики центра розподілу — середню величину, моду, медіану.

3. Завдання 3


За даними ряду розподілу, побудованого у завданні 2, обчислити розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсію, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, а також характеристики форми розподілу — коефіцієнти асиметрії і ексцесу.
Вихідні дані та розрахунки необхідних величин для обчислення всіх показників варіації слід подавати у спеціально складеній робочій таблиці, а потім за даними робочої таблиці зробити обчислення відповідних показників варіації.

4. Завдання 4


Виявити наявність і напрямок кореляційного зв\'язку між факторною і результативною ознаками, оцінити тісноту зв\'язку та перевірити його істотність з рівнем істотності а = 0,05, застосувавши метод аналітичного групування. Проаналізувати отримані результати і зробити висновки.
Для побудови аналітичного групування використайте ряд розподілу за факторною ознакою, отриманий в результаті рішення завдання 1. На основі аналітичного групування зробіть висновок про наявність і напрямок.

5. Завдання 5

Для характеристики кореляційного зв\'язку між факторною і результативною ознаками побудувати графік кореляційного...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу