*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Менеджмент

контрольные работы, менеджмент

Объем работы: 35 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 350 руб.

Просмотров: 546

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
1. Необхідність, сутність, мета та завдання фінансового менеджменту 3
2. Функції і механізм фінансового менеджменту 5
3. Методи і принципи фінансового менеджменту 8
4. Підготовка та прийняття управлінських рішень 11
Сутність стратегічного управління 11
Формування і способи розробки стратегії 14
Управлінська праця. Основні функції та ролі менеджерів 17
5.Організаційні структури управління підприємства 19
Визначення поняття і принципи побудови 19
6. Нова система поглядів на управління в сучасних умовах 21
7. Стисла характеристика підприємства ВАТ «Хліб». 25
ЛІТЕРАТУРА: 35

Фінансовий менеджмент включає в себе стратегію і тактику управління.
Під стратегією в даному випадку розуміють загальне направлення та спосіб використання засобів для досягнення поставленої цілі. Цьому способу відповідає певний набір правил та обмежень для прийняття рішення. Стратегія дозволяє сконцентрувати зусилля на варіантах рішення, що не протирічать прийнятій стратегії, відкинувши всі інші варіанти. Після досягнення поставленої цілі стратегія як направлення та засіб її досягнення припиняє своє існування. Нові цілі ставлять задачу розробки нової стратегії.
Тактика – це конкретні методи для досягнення поставленої цілі в певних умовах. Задачею тактики управління є вибір найбільш оптимального рішення і найбільш вірних в даній господарській ситуації методів і прийомів управління .
Стратегічне управління являє собою діяльність по розробці і реалізації стратегії в масштабі реального часу, Воно вирішує задачі:
- подолання кризового стану фірми, викликаного розбіжністю її можливостей і вимог середовища;
- заняття лідируючого положення на ринку (у галузі) у перспективі;
- забезпечення життєздатності в будь-якій самій несподіваній ситуації;
- створення умов довгострокового розвитку з обліком зовнішніх і внутрішніх можливостей.
У відмінності від оперативного, таке управління має не реактивний, а випереджальний характер. Мова йде про дії в сьогоденні, що визначають виживання фірми в майбутньому. Менеджери на основі прогнозу ситуації, у якій буде функціонувати і розвиватися компанія і її оточення, випереджають своїми рішеннями ті чи інші події, а не просто реагують на них у міру виникнення.

1. Ареф’єва О. В. Фінансовий менеджмент: Навчально – методичний посібник. – К. Вид. Європ. універ; 2002 – 94с.
2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент . - К. : Ника-Центр, Эльга , 1999.
3. Бутинець Ф. Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік: - 2-ге., перераб. і доп. – Житомір: ПП “Рута”, 2002. – 480с.
4. Бухгалтерський облік і фінансова діяльність – об’єкти фінансового контролю: Метод. посібник. – К. Атака, Ельга – Н, 2003. – 304с.
5. Закон України «Про банки і банківську діяльність».
6. Закон України «Про власність».
7. Закон України «Про підприємництво».
8. Закон України «Про підприємства».
9. Закон України «Про Ціни і ціноутворення».
10. Павлов Л.Н. Финансовый менеджмент . Управление денежным оборотом предприятия . Учебник для вузов . – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ , 1995 – 400 с.
11. Подсолонко О. А. Менеджмент: теорія та практика. – К. ЦУЛ, 2003. – 370с.
12. Социальный менеджмент: Учебник / Под ред. Д. В. Валового. М.: ЗАО «Бизнес школа «Интел – Синтез», Академия труда и социальных отношений; 1999. – 384 с.
13. Финансовый менеджмент / Под ред. Акад. Г.Б. Поляка . – М. : Финансы , 1997.
14. Хасби Д. Стратегический менеджмент. М., 1998. – 364с.
15. Хучек М. Стратегическое управление трудовым потенциалом предприятия. М., 1993. – 388 с.
16. Экономика предприятия / Под ред. В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
17. Якокка Л. Карьера менеджера. М.,1995.- 458с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу