*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Значенням журналу «Архіви України» у вирішенні питань архівного будівництва та архівознавства в Україні в

курсовые работы, книжное дело

Объем работы: 31 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 1050 руб.

Просмотров: 617

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ
Значення спеціальних фахових видань для розвитку кожної галузі важко переоцінити. Періодичним виданням в Україні, що висвітлює питання теорії й практики архівної справи, розрахованих на працівників архівних установ, дослідників у галузі архівознавства, являється науково-практичний журнал «Архіви України», заснований в 1947 р. під назвою «Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління Міністерства внутрішніх справ УРСР».
Актуальність теми курсової роботи обумовлена важливим значенням журналу «Архіви України» у вирішенні питань архівного будівництва та архівознавства.
Курсова робота підготовлена на основі виявленої літератури, в якій відображено досліджувану тему.
Серед опрацьованих джерел слід виділити довідкові видання, навчальні посібники, публікації у фахових періодичних виданнях та знайдені матеріали на Веб сайті Держкомархіву України.
Мета курсової роботи визначається важливістю дослідження публікацій на сторінках журналу «Архіви України», які висвітлюють питання архівознавства.
Завдання курсової роботи обумовленні її метою:
- виявити та проаналізувати літературу з теми курсової роботи, систематизувати та логічно структурувати матеріал;
- дослідити історію виходу журналу «Архіви України» та матеріал надрукований на сторінках цього видання;
- охарактеризувати періоди виходу журналу «Архіви України» та публікації української архівної періодики, що являється вагомою складовою джерельної бази історії архівної справи та архівознавства.
Об’єктом дослідження для даної курсової роботи є журнал «Архіви України».
Предметом дослідження є питання архівознавства на сторінках журналу «Архіви України».
Методика дослідження обумовлена об’єктом і предметом курсової роботи. В основі робота написана з використанням методу аналізу виявленої інформації та її узагальнення.

Теоретична цінність курсової роботи полягає в тому, що узагальнюється матеріал про історію виходу журналу «Архіви України», його періодизації.
Зроблено спробу дослідити значення журналу...

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………… 2
І. Журнал «Архіви України» та його роль у вирішенні питань архівного будівництва …………………………………………………………
4
1.1. «Архіви України в 1947-1970 роках» ……………………………… 6
1.2. «Архіви України в 1970-1980 роках» ……………………………… 13
1.3. «Архіви України в 1990 роках» …………………………………….. 16
1.4. «Архіви України в 2000 роках» ……………………………………. 18
ІІ. Українська архівна періодика: поняття та періодизація …………... 21
Висновок …………………………………………………………………. 29
Список літератури ………………………………………………………. 30
Додатки …………………………………………………………………… 32

1. Архівні установи України: довідник/ Редкол. Онищенко О.С., Р.Я. Пиріг (співголови) та ін. К., 2000. -260с.
2. Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник /Редкол. Р.Я.Пиріг (відпов. ред..) та ін. –Вип І. Архівоособа. –К., 1999. 328с
3. Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник /Редкол.:Р.Я.Пиріг (голова) та ін. – Вип..3: Джерелознавчі дисципліни. –К., 2001. -576с.
4. Батюк А.А., Бутич М.І. «Архіви України»: бібліографічний покажчик змісту, 1947-1970р.р. –К., 1999. -188с («Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки», вип..3)
5. Боряк Г. Архіви – серце інформаційного поля // УК. -2005. -№37. – 26 лютого. –С.10
6. Аршавчик М.Я. Преса періодична// Джерелознавство історії України: Довідник /Редкол.: М.Я.Варшавчик (голова) та ін. –К., 1998. –С.120-122.
7. Видання державних архівних установ України 1925 – 2000р.р.: Бібліографічний покажчик. –К., 2001. -160с.
8. Всесоюзна нарада керівних працівників і спеціалістів архівних установ // Архіви України. -1986. -№3. – С. 3-11
9. Гудзенко П.П. Шаталіна Є.П. По сторінках бюлетеня «Архіви України» // Український історичний журнал. – 1980. - №7. – С. 65-77.
10. 200-й номер «Архівів України» // Архіви України. 1986. - №6 – С. 3-11
Фіалко В. «Архівам України - 20 років». – 1967. №3 – С.91.
11. Кисельова А. Веб-сайт Державного комітету України: історія, реалії, перспективи // Архіви України. – 2003. - №46. – С. 122-129.
12. Матяш І.Б. До історії створення і реорганізації журналу «Архівна справа» // Питання історії, історіографії, джерелознавства Центральної та Східної Європи: Збірник наукових праць. – Вип. Г. – К. – Чернівці, 1997. – С.296-303.
13. Матяш І. «Найпотрібніший підручник для всіх архівних робітників» (українська архівна періодика 20-30-х років) // Студія з архівної справи та та документознавства. – 1996. – Т.1 – с. 30-42
14. Матяш І.Б. Українська архівна періодика // Джерелознавство історії України: Довідник / Редкол М.Я....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу