*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Фонд президентів України

курсовые работы, Экономика

Объем работы: 21 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 1050 руб.

Просмотров: 411

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ПЛАН

Вступ
1. Заснування Фонду президентів України
2. Характерні риси Фонду президентів України
3. Основні завдання Фонду президентів України
4. Функції Фонду президентів України
5. Основні принципи Фонду президентів України
6. Формування Фонду президентів України
7. Документ ний Фонду президентів України, як система архівно-бібліотечного та музейного Фондів
8. Науково-видавнича діяльність Фонду президентів України
Висновок
Список використаної літератури

Вступ
Фонд президентів України (далі - ФПУ) було утворено відповідно до Указу Президента України від 5 квітня 1996 р. «Про надання Центральній нау¬ковій бібліотеці імені В. І. Вернадського статусу національної» [16]. 11 жовтня 1996 р. Президентом України було затверджено Положення про Фонд президентів України [19], яке визначало основні засади формування документного фонду та функціонування ФПУ як структурного підрозділу Націо¬нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадсько¬го (НБУВ). Цей документ став основним при виз¬наченні завдань і функцій ФПУ, політики комплек¬тування документного фонду, видового склад документів, організації зберігання та використання документного фонду бібліотечно-архівної колекції.
Висновок
Формування президентської бібліотечно-архів¬ної колекції ФПУ розпочато, зроблено перші кроки у процесі пошуку та залучення документів Jj їх нау¬кової обробки. Подальша робота буде спрямована па ретроспективне та поточне комплектування до¬кументного фонду, науково-методичне забезпечен¬ня технологічних процесів обробки, зберігання та використання документів, створення власних інфор¬маційних ресурсів, узагальнення досвіду функціо¬нування президентських бібліотечно-архівних колекцій в інших країнах, встановлення з ними звязків з метою документообміну.
Президентська бібліотечно-архівна колекція - не лише меморіальна та бібліотечно-інформаційна структура. Факт її створення та функціонування - це рівень ставлення держави до справи збереження своєї історичної спадщини, рівень політичної та державної культури.

Список використаної літератури
1. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / За ред. Ю. C. Шемшученка. - K. : IH-T держави і права ім. В. M. Корецького, 2001. - C. 113.
2. Довбня А. Законодавче утвердження інституту президен¬тства в Україні // Президент в Україні: Бюлетень законодавства та юридичної практики України. - 1999. - № 8. - C. 25-32.
3. Дубровіна Л. А., Онищенко O C. Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вєрнадського. 1918-1941 / HAH України; Національна б-ка України ім. В. 1. Вєрнадського. - K. : НБУВ, 1998.-337с.
4. Кіс T. Інститут президентства в Україні // Нова політи¬ка, - :2000. -№ 1.-C. 23-31.
5. Конституція України: Прийнята на пятій сесії Верхов¬ної Ради України 28 червня 1996 р. - K. : Прес. І України, 1997. -80с,.
6. Конституція незалежної України. - K., 1995. - C. 121, 195,265.
7. Кудряченко А. И. Институт президентства на Украине: реалии конституционно-правового статуса // Государство и пра¬во. - 1998. -№3. -С. 99-106.
8. Муха Л. В. Бібліотечні книжкові колекції та зібрання: походження, історія, реконструкція / HAH України. Національна б-ка України ім. В. І. Вєрнадського; За ред. О. С. Онищенка. -K., 1997.-52с.
9. Президент України // Конституційне право України. -K. : Наук, думка. 1999. - C. 482-503.
10. Про заснування поста Президента Української PCP і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Зако¬ну) Української PCP : Закон Української Радянської Соціалі¬стичної Республіки від 5 липня 1991 р. № 1293-ХИ // Відо¬мості Верховної Ради Української PCP. - 1991. - № 33. -CT. 445.
11. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХИ // Відомості Верховної Ради Ук¬раїни. - 1994. - № 13. - CT. 64.
12. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27 січня 1995 р. № 32/95-ВР // Відомості Верховної Ради Ук¬раїни. - 1995. - № 7. - CT. 45 .
13. Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні : Указ Президента України від 20 жовтня 1998 р. №...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу