*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Ревізія нематеріальних активів та інших необоротних активів

курсовые работы, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 39 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 1050 руб.

Просмотров: 829

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1.
ПЕРЕВІРКА ПРАВИЛЬНОСТІ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 5
1.1. Мета та інформаційні джерела ревізії нематеріальних активів 5
1.2. Перевірка правильності оцінки нематеріальних активів 8
1.3. Перевірка правильності обліку
надходження та вибуття нематеріальних активів 12
РОЗДІЛ 2.
ПЕРЕВІРКА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 16
2.1. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми ревізії інших необоротних активів 16
2.2. Перевірка фактичної наявності
і збереження інших необоротних активів 18
2.3. Ревізія операцій, пов’язаних із надходженням та вибуттям інших необоротних активів 20
2.4. Перевірка правильності
нарахування амортизації на інші необоротні активи 27
РОЗДІЛ 3.
ПЕРЕВІРКА НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ТА ЗНОСУ
НА НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 29
ВИСНОВКИ 35
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37
ДОДАТКИ 39

В даній курсовій роботі буде розглянуте проведення ревізії та контролю нематеріальних активів та інших необоротних активів на прикладі Закритого Акціонерного Товариства «Укршампіньйон».
Основними завданнями, що вирішувались при написанні роботи, є:
1) висвітлення методики перевірки складу та стану нематеріальних активів, а також їх надходження і вибуття;
2) вивчення методики перевірки операцій з іншими необоротними активами;
3) вивчення методів амортизації нематеріальних активів та інших необоротних активів.

1. Закон України Про авторське право і суміжні права від 23.12.93 р. №3792-XII.
2. Закон України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі від 15.12.93 р. № 3687-XII.
3. Закон України Про оподаткування прибутку підприємств від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР
4. Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.99 р. №996-XIV.
5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.99 № 291.
6. Інструкція про порядок проведення ревізій i перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні від 24 жовтня 1997 р. за № 497/2301
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"від 27 квітня 2000 р. №92
8. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» від жовтня 1999 р. №242
9. Аудит: Практическое пособие /Под ред. Кузьминский А., Кужельный Н., Петрик Е., Савченко В. и др. – К.: Учетинформ, 1996. – 283 c.
10. Бирюкова И.К. Практический бухгалтерский учет и аудит в Украине. – К.: Экономика и право, 1996. - 222 c.
11. Білуха М.Т. Аудит у бізнесі: Посібник для бізнесменів. – Дніпропетровськ, “Преском”, 1994
12. Білуха М.Т. Курс аудиту. – К.: Вища шк., 1999. – 574 с.
13. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – К.: Вища школа. – Знання, 1998
14. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. Підручник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512 с.
15. Бухгалтерський фінансовий облік /за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП. “Рута”, 2001
16. Бюджетно-финансовый контроль и аудит: Научно-методическое пособие / С.О. Шохин, Л.И. Ворон. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 240 c.
17. Данилевский Ю.А. Практика аудита. Учебное пособие. – М.: Финансовая газета, 1994
18. Дорош Н.І. Аудит: методологiя i органiзацiя. – К.: Знання, 2001. – 402 c.
19. Завгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. – К: «Блиц-информ», 1996
20. Кондраков Н.П. Бухгалтерский...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу