*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Внутрішньовиробниче планування на підприємстві й напрямки його вдосконалення

курсовые работы, Экономика предприятия

Объем работы: 50 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 1050 руб.

Просмотров: 848

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ стор.

Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні засади визначення внутрішньовиробничого планування, його роль і значення в діяльності підприємства 6
1.1. Сутність внутрішньовиробничого планування, його роль і значення для підприємства 6
1.2. Види внутрішньовиробничих планів та принципи їх розробки 8
1.3. Класифікація норм і нормативів планів підприємства, особливості організації планової роботи 11
Розділ 2. Методологічні основи внутрішньовиробничого планування на підприємстві 17
2.1. Методи внутрішньовиробничого планування, їх характеристика та особливості застосування 17
2.2. Планування виробничої програми та її ресурсне обґрунтування, особливості планування витрат і порядок фінансового планування в межах внутрішньовиробничого плану підприємства 20
2.3. Аналіз резервів поліпшення показників внутрішньо-
виробничих планів 24
Розділ 3. Аналітична оцінка ефективності внутрішньовиробничого планування у ВАТ “ІнГЗК” та напрямки його поліпшення 28
3.1. Характеристика діяльності ВАТ “ІнГЗК” та особливості організації планової роботи на підприємстві 28
3.2. Аналіз основних показників внутрішньовиробничого
плану комбінату 32
3.3. Напрямки удосконалення внутрішньовиробничого планування на підприємстві та їх практична реалізація в умовах діяльності ВАТ “ІнГЗК” 36
Висновки 42
Список використаної літератури 45
Додатки 47

Діяльність підприємства підпорядкована вирішенню певних цілей, які деталізуються в завданнях. Ефективне досягнення останніх можливе лише за умови чітко розробленого плану дій щодо вирішення оставлених задінь довго- чи короткострокового характеру. Тобто без планування підприємство функціонувати не може, адже в планах закладається смисл існування підприємства, місія та конкретні цілі його діяльності.
В загальному розумінні планування - це процес визначення (проектування) завдань на майбутнє, умов і засобів їх виконання. Планування діяльності підприємства має два аспекти —зовнішній і внутрішній. Ці аспекти планування тісно повязані, але мають специфічні завдання й особливості, передусім на середніх і великих підприємствах з розвинутою внутрішньою структурою та внутрішньогосподарськими підрозділами.
Внутрішньогосподарське планування - це система встановлення стратегічних та оперативних напрямів господарювання, обґрунтування узгоджених пропозицій в економічному і соціальному розвитку підприємства та його підрозділів, спрямованих на задоволення попиту ринку і одержання максимально можливих прибутків.
Внутрішнє планування, хоча й органічно поєднане із зовнішнім, є більш вірогідним і значною мірою формалізованим, оскільки стосується роботи підрозділів, які утворюють єдину виробничу систему і мають між собою усталені технологічні звязки. Ця обставина дещо спрощує розроблення внутрішніх планів. Проте складна система внутрішньогосподарських звязків між основними підрозділами, основними і допоміжними, вплив конюнктури ринку через зміну попиту на продукцію підприємства, цін на продукцію та фактори виробництва ставлять високі вимоги до організації внутрішнього планування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.1991 року №887 – ХІІ зі змінами та доповненнями // Дебет-Кредит. – 2000. - №16. – С. 18-27.
2. Закон України “Про власність” від 07.02.1991 р. №697 – ХІІ зі змінами та доповненнями // Дебет-Кредит. – 2000. - №16. – С. 5-11.
3. Аврашков Л.Я., Адамчук В.В., Антонова О.В. и др. Экономика предприятия – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – С. 581-611.
4. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. Навч. посібник. – Львів: “Сподом”, 2000. – 212с.
5. Гаврилюк Л.І. Економіка підприємства. Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 152с.
6. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного пердприятия: Учебник, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 1998. – С.230-252.
7. Економічний аналіз. Навч. посібник. / За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 170-204.
8. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. Навч. посібник. / Під ред. В.О. Мец. – К.: “Вища школа”, 2003. – 278с.
9. Економіка підприємств. / За ред. В.П. Вихруща, П.С. Харіва. – Тернопіль, 1995. – 203с.
10. Экономика предприятия. Учебник. / Под ред. проф. О.И. Волкова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – С. 180-208.
11. Экономика предприятия. Учебник. / Под. ред. А. Добрынина. – П.: Интерком, 1999. – 448с.
12. Економіка виробничого підприємства. Навч. посібник. / За ред. Й.М. Петровича. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 405с.
13. Економіка підприємства. Структурно-логічний навч. посібник. / За ред. Д-ра екон. наук, проф. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 457с.
14. Економіка підприємств. Навч. посібник. / За ред. П.С. Харіва. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С. 326-342.
15. Економіка підприємства. Навч. посібник. / За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання-Прес, 2001. – 335с.
16. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник. / К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 378с.
17. Петрович Й.М.,...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу