*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Соціально-педагогічна реабілітація дітей-інвалідів як умова їх адаптації

курсовые работы, логопедия

Объем работы: 44 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 600 руб.

Просмотров: 948

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
3-5

РОЗДІЛ I СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 6-15
1.1 ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 6-9
1.1.1 Монастирський етап (Х - середина ХVIII ст.) 6
1.1.2 Медичний етап (XVIII - XIX ст.) 7
1.1.3 Лікувально-педагогічний етап (XX ст.) 8
1.1.4 Сучасний етап – від ізоляції до інтеграції. 8
1.2 СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ 9-15
1.2.1 Проблеми реабілітації на макрорівні 11
1.2.2 Соціальні проблеми мезорівня 14
1.2.3 Соціальні проблеми мікрорівня 15

РОЗДІЛ II ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 16-29
2.1 ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА СОЦІАЛЬНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 16-17
2.2 ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА. 17-20
2.3 СИСТЕМА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ – ВІД ІЗОЛЯЦІЇ ДО
ІНТЕГРАЦІЇ. 20-24
2.4 СІМ’Я ТА ЇЇ ОТОЧЕННЯ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДИТИНИ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 24-29

ВИСНОВКИ 30-31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32

ДОДАНКИ 34
Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 1989 р. (витяг)
Декларація о правах інвалідів від 9 грудня 1971 р. (витяг)
Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”
(витяг)

У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті наголошується на необхідності удосконалення системи освіти для дітей з вадами психофізичного розвитку , забезпечення соціального захисту і проживання . Унаслідок прогресуючого погіршення демографічних показників під впливом комплексу економічних , соціальних , екологічних та інших факторів збільшилась кількість дітей з особливими потребами
1. Борщевська Л.В., Зіброва А.В., Іванова І.Б. та ін. На допомогу батькам, що мають дітей з особовими потребами.- К.: Український інститут соціальних досліджень, 1999.- 79с.
2. В. Бондар., Л. Одинченко, Є. Постовойтов. Благодійна діяльність як передумова розвитку суспільної допомоги дітям з психофізичними вадами. // Дефектологія.- 1996.- №4.- с.48-52.
3. Діяльність центрів соціальних служб для молоді України. Сучасний стан і перспективи розвитку. К., 1999.- с.52-55.
4. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист. (Збірник документів):
ч. ІІ, К., АТ “Видавництво “Столиця”, 1998.- с.63-66.
5. Звєрєва І.Д., Іванова І.Б. Концептуальні основи соціального захисту людей з функціональними обмеженнями.// Інвалід і суспільство: проблеми інтеграції.- К., 1995, с.4-10.
6. Зотова А.М. Интеграция ребёнка-инвалида в среду здоровых сверстников как метод социальной адаптации. // Дефектология.- 1997.- №6- с.21-25.
7. Іван Бех. Гуманізація спеціальної освіти аномальних дітей як соціально-педагогічна проблема. // Дефектологія.- 1996.- №1- с.19-23.
8. Іванова І.Б. Організація соціально-педагогічної та психологічної допомоги інвалідам у системі соціальних служб для молоді. // Інвалід і суспільство: проблеми інтеграції.- К., 1995, с.28-32.
9. Коваль А.Т., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогика
// Соціальна робота: Навчальний посібник.- К.: ІЗМН, 1997.-392с.
10. Концепція спеціальної освіти осіб з психічними та фізичними вадами в Україні. // Дефектологія.- 1996.- №1- с.2-15.
11. Л.В.Терещенко. Збережемо зір – дивовижний дарунок природи .
// Навчальний посібник для студентів. Рівне – 2007 . с. 30 .
12. Одинченко Л.К. Допомога аномальним дітям в Україні (Х-ХХ ст). // Педагогіка і психологія.- 1995.- №2- с.120-126.
13. О. Фандєєв. Людина може заговорити і в… 18 років. // День.- 2000.- №87.- с.6.
14. Періодична національна доповідь про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про права дитини. К.: АТ “Видавництво “Столиця”, -1997.
15....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу