*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Статистика Вар ІХ 8 задач Акад ДПС

контрольные работы, Статистика

Объем работы: 11 стр.

Год сдачи: 0

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 592

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Литература
Заказать работу
1. Задача № 1

Щоб обстежити тижневий бюджет часу студентів вищого навчального закладу, розробіть бланк статистичного спостереження.

2. Задача № 2

Темпи росту виробництва засобів виробництва та виробництва предметів споживання у 2001 році порівняно з 1990 роком склали 114 та 111 %, а частка виробництва засобів виробництва та предметів споживання у загальному обсязі виробництва промислової продукції у 1990 році - 73,4 та 26,6 %, а у 2001 році - 74 та 26 %. Складіть за цим даними статистичну таблицю, вкажіть вид групування та вид таблиці.

3. Задача № 3

Із звітів трьох фабрик відомо, що фактичний обсяг товарної продукції у звітному періоді склав 840, 960, 730 тис. грн. Договірні зобов\'язання по випуску продукції перша фабрика виконала на 106 %, друга - на 100 %, третя - на 89 %. Обчислити процент виконання договірних зобов\'язань по трьох фабриках разом та суму понад планової продукції.

4. Задача № 4

Обчислити за наведеними у таблиці даними по магазину в цілому:
1. Середню місячну заробітну плату за березень і за жовтень.
2. Модальну заробітну плату у кожному місяці.
№ секції
Березень
Жовтень

Середня зарплата, грн.
Кількість продавців, чол.
Середня зарплата, грн.
Кількість продавців, чол.

1
120
10
130
1690

2
140
8
150
1500

3
150
12
170
2040

Всього


5. Задача № 5

Маємо такі дані про стаж роботи працівників контрольно - ревізійного управління:
Стаж роботи, роки
Число працівників, чол.

До 3
6

3-6
7

6-9
10

9-12
5

12-15
2

Всього
30


Обчислити показники варіації стажу роботи працівників. Зробити висновки.


6. Задача № 6

Товарообіг району характеризується такими даними (млн. грн.):
В старих границях
1996
1997
1998
1999
2000
2001

5,2
5,5
5,9

В нових границях8,2
10,3
9,5

Привести ряди динаміки до співставного виду.
7. Задача № 7
Маємо такі дані:

Групи товарів
Оборот, млн. грн.
Індекси цін на товари і ставок на послуги

Базисний період
Звітний період

Продовольчі товари
170
192
1,28...
1. Елисеева Й.Й., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. чл.-корр. РАН И.И.Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 1995.
2. Збірник задач зі статистики/ Під ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В. Козирєва. - К.: Вища шк., 1994.
3. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1996.
4. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. A.M. Гольдбер-га, B.C. Козлова. - М.: Финансы и статистика, 1985.
5. Сборник задач по общей теории статистики (для программированного обучения): Учеб. пособие/ Т.С. Пасхавер, А.Л. Яблочник, Н.Т. Иващенко й др. 2-е изд., перераб. й доп. - М.: . Финансы и статистика, 1983.
6. Статистика: Підручник // За ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В.Козирєва. -- К.: Вища шк., 1993.
7. Статистика: Навч. посібник/ За ред. A.M. Єріної — К.: НМК ВО, 1991.— Частина 1. Загальна теорія статистики.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу