*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Вплив позитивних емоцій на розуміння навчального матеріалу дітьми молодшого шкільного віку

курсовые работы, педагогика

Объем работы: 45 стр.

Год сдачи: 2002

Стоимость: 1050 руб.

Просмотров: 777

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ.

1. Вікові особливості молодшого школяра, що впливають на процес розуміння навчального матеріалу.

Особливості учбової діяльності.

Розвиток пізнавальних процесів.

Вплив вчення на розвиток особистості.

Розвиток емоційної сфери в молодшому шкільному віці.

Надмірна активність школярів.

Гумор і емоційний розвиток.

Особливості міжособистісної взаємодії молодшого школяра з дорослими.

2. Вплив процесу розвитку особистості на особливості

сприйняття учнем вчителя і розуміння навчального матеріалу.

3. Емоційне стимулювання підвищення рівня

сприйняття учнями вчителя.

Організаційний етап.

Когнітивний та заключний етапи.

4. Характеристика впливу позитивних емоцій на сприйняття навчального матеріалу молодшим школярем.

5. Дослідження процесу сприйняття учнями вчителя

в початковій школі .

а) опис методики.

б) аналіз результатів спостереження.

6. Порівняльний аналіз ефективності при засвоєнні навчального матеріалу

уроку-діалогу і уроку-монологу.

6.1. Опис методики.

6.2. Результати порівняльного аналізу.

6.3. Висновки і рекомендації.

Висновок.

Список використаної літератури.

Додаток 1.

Гістограма 1.

Гістограма 2.

Гістограма 3.

При проведенні уроків для кращого сприйняття учнями вчителя необхідно враховувати вікові особливості їх психіки. Крім того, важливим є процес адаптації до школи, якщо говорити про дітей шести-семи літнього віку. Для покращення сприйняття вчителя, він повинен заохотити дитину цікавим поясненням, будь то гра, цікаві ілюстрації чи цікаве пояснення. Особливістю сприйняття молодшими школярами вчителя є те, що в молодшому шкільному для багатьох учнів особа вчителя є авторитетом. Виходячи з цього вчитель повинен викликати інтерес у учня, що призведе до кращого сприйняття викладеної учбової інформації. Також вчитель повинен усвідомлювати всю відповідальність покладену на нього і перш за все самому бути прикладом.

Важливим аспектом є індивідуальний підхід до дитини і вивчення комунікативних особливостей її психіки, рівня розумового розвитку, типу темпераменту і поведінки, індивідуального різновиду сприйняття оточуючого, рівень сформованості готовності до навчання. Вивчаючи особистість дитини індивідуально, визначаючи труднощі, що в неї виникають вчитель повинен розробити індивідуальний підхід до кожної дитини, щоб дитина довіряла і розкривалась перед вчителем. При проведенні уроку вчитель повинен включити увагу кожного учня окремо. Для привертання уваги доцільно використовувати цікаві ігри, пояснювати матеріал за допомогою яскравих ілюстрацій, малюнків, заохочувати дитину і включати в гру. Основними видами діяльності для дитини продовжують залишатися гра, малювання, конструювання . Тільки так вчитель може досягти повного сприйняття його учнем. Тривала напруга будь-якої уваги до навчальних дій утрудняє і стомлює дитину. В умовах навчальної діяльності дитину варто підводити до розуміння того, що це зовсім інша діяльність, чим гра, і вона предявляє до неї дійсні, серйозні вимоги, щоб вона навчився реально змінювати саму себе, а не символічно, "несправді".

На особливостях поведінки учня відображається також атмосфера, що створена батьками удома. Тому важливим є...

Список використаної літератури:1. Азбука нравственного воспитания/ Под ред. И. А. Каирова, О. С. Богдановой. – М.: Просвещение, 1975;

2. Артюхова И. С. Ценности и воспитание// Педагогика, 1999, №4.;

3. Асеев В. Г. Мотивация поведения и формирование личности. – М.: 1976;

4. Болдырев Н. И. Методика воспитательной работы в школе. – 2-е изд. – М., 1979;

5. Бондаревская Е. В. Нравственное воспитание учащихся в условиях реализации школьной реформы: Учеб. пособие. – Ростов-на-Дону: РГПИ, 1986;

6. Виноградова Н. Д. Привычка – основа нравственного воспитания// Педагогика, 1997, №5;

7. Вицлак Г. Оценка поведения и характеристика учащегося: Кн. для учителя: Пер. с нем. – М.: Просвещение, 1986;

8. Гавриловец К. В., Казимирская И. И. Нравственно-эстетическое воспитание школьников: Кн. для учителя. – 2-е изд., доп. и перераб. – Минск: Нар. асвета, 1988;

9. Галузинский В. М. Индивидуальный подход в воспитании учащихся. – Киев: Радянська школа, 1982;

10. Зосимовский А. В. Нравственное воспитание и учитель в условиях социальных перемен// Педагогика, 1998, №7;

11. Кузнецова Л. В. Гармоническое развитие личности младшего школьника: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1988;

12. Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. – М., 1975;

13. Леонтьев А. Н. Потребности и мотивы деятельности// Психология/ Под ред. А. А. Смирнова и др. – М.: 1962;

14. Лихачев Б. Т. Педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для студентов пед. учебн. заведений и слушателей ИФК и ФПК – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 1999;

15. Немов Р. С. Психология. В трех книгах. Кн. 1.: Общие основы психологии. – М.: Владос, 2000;

16. Немов Р. С. Психология. В трех книгах. Кн. 2.: Психология образования. – М.: Владос, 2000;

17. Нравственное воспитание личности школьника/ Под ред. Колдунова Я. И. – Калуга, 1969;

18. Нравственное развитие...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу