*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Художня і перекладацька спадщина Миколи Зерова під кутом зору її звязків з античністю

дипломные работы, литература

Объем работы: 59 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 1750 руб.

Просмотров: 785

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТВСТУП 3

РОЗДІЛ І. АНТИЧНІ МОТИВИ В ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ М. ЗЕРОВА 5

РОЗДІЛ II. ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ М. ЗЕРОВИМ ТВОРІВ РИМСЬКИХ ПОЕТІВ "ЗОЛОТОГО ВІКУ" 19

2.1. Перекладацька діяльність поета як спосіб освоєння римської поезії 19

2.2. Гораціанські мотиви в оригінальній ліриці М. Зерова 34

ВИСНОВКИ 53

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ДЖЕРЕЛ 56

РОЗДІЛ І. АНТИЧНІ МОТИВИ В ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ М. ЗЕРОВАКонцепція античності Миколи Зерова значною мірою сформувалася як результат вивчення ним історії античного світу, його культури й літератури. На основі глибоких знань ґрунтувалися обєктивний образ давньої цивілізації, розуміння специфіки її художньої спадщини. У примітках до перекладної частини збірки "Камена"Зеров підкреслював, що широкий читацький загал ще не достатньо добре знайомий з античною літературою, й зокрема з поезією Риму. Супроводжуючи свої переклади античних авторів серйозними науковими коментарями, він намагався заповнити цю нішу.

Як уже зазначалося, у Зерова немає спеціальної праці, присвяченої питанням античної історії чи літератури. Одним із джерел вивчення доробку неокласика як дослідника античності є передмови та коментарі до "Антології римської поезії", декламатора "Слово"та збірки "Камена". Образ античності як історичного та культурного типу простежуються і в оригінальній поетичній творчості.

Особливістю коментарів, та й усієї критичної спадщини Зерова, є те, що, будучи науковими, вони приваблюють як художні творіння. Написані з надзвичайною точністю щодо фактажу, вони "являють"прозору течію урівноваженого мислення, де немає гучного красномовства, ні застійних трафаретних, підгнилих плес" [37; 3 9 - 20].

1. Антична культура і вітчизняна філософська думка. - К.: Т-во "Знання", 1990.-48 с.

2. Античность как тип культури. - М.: Наука, 1988. - 333 с.

3. Арват Ф. Іван Франко - теоретик перекладу. - Чернівці: Вид-во ЧДУ, 1969.-38 с.

4. Арістотель. Поетика / Пер. Борис Тен. - К.: Мистецтво, 1967. – 134 с.

5. Барг М.А. Эпохи и идеи: Становление историзма. - М: Мысль,1987. -348 с.

6. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М: Искусство,1986.- 444 с.

7. Білецький О.І. Зібрання праць: У 5-ти т. - К.: Наук, думка, 1966. - Т. 5.- 386с.

8. Білоконь С. І. Закоханий у вроді слів. Микола Зеров - доля і книги. -К.:Час, 1990.-56 с.

9. Брюсов В.Я. Собрание сочинений: В 7 т. - Т. 1. - М.: Худ. литература, 1973. - 670 с.

10. Брюховецький В.С. Микола Зеров: Літературно-критичний нарис. - К.: Рад. письменник, 1990.-307 с.

11. Вінкельман И. Про художній ідеал прекрасного. - К.: Наук. думка, 1990.- 142 с.

12. Гальчук О.В. Микола Зеров і античність. - К.: Київський інститут "Словянський університет", 2000. - 192 с.

13. Грицай М.С., Микитась В. Л., Шолом Ф. Я. Давня українська література. -К.: Вища школа, 1989. - 414 с.

14. Гумилев Н. Драматические произведения. Переводы. Статьи. - Л.: Искусство, 1990. - 404 с.

15. Гуревич А. Я. Время как проблема истории культуры // Вопросы философии. - 1963. - № 3.

16. Гуревич А. Я. Историческая наука и историческая антропология // Вопросы философии. - 1988. - № 1.

17. Державин В. Поезія Миколи Зерова і український класицизм // Українське слово: У 4-х томах. - Т. 1. — К.: Рось, 1994. - С. 522 -542.

18. Дзюба І.М. Універсальні мотиви в Шевченковій поезії // Сучасність. -1996.

19. Драй-Хмара М. Вибране. -К.: Дніпро, 1989. - 542 с.

20. Єфремов С.О. Історія українського письменства. - К.: Феміна, 1995. -688с.

21. 3еров Антологія римської поезії. - Репринт. вид. - К.: Час, 1990. - 64 с.

22. 3еров М. Камена. - Репринт. вид. - К.: Час, 1990. - 80 с.

23. 3еров М. Твори: У 2-х т. - К.: Дніпро, 1990.

24. 3ілинський О. Духовна...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу