*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Релігійний дискурс в поезії представників

дипломные работы, литература

Объем работы: 58 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 1750 руб.

Просмотров: 555

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. РЕЛІГІЙНИЙ ДИСКУРС У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ 7

1.1. Проблематика визначення поняття «дискурс» 7

1.2. Співвідношення дискурсу і тексту 9

1.3. Поняття «релігія» та «віра» в релігійному дискурсі 11

1.4. Специфіка релігійного дискурсу в лінгвістиці 13

1.5. Жанровий простір релігійних текстів 18

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 22

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПОЕЗІЇ «ПРАЗЬКОЇ ШКОЛИ» 23

2.1. Історичні передумови виникнення «Празької школи» 23

2.2. Особливості розвитку літератури діаспори 26

2.3. Тематика творів «пражан» 31

2.4. Огляд творчості поетів “Празької школи» 33

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 40

РОЗДІЛ ІІІ. СВЯТЕ ПИСЬМО В ТВОРЧОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ “ПРАЗЬКОЇ ШКОЛИ” 41

3.1. Біблійні образи у «пражан» 41

3.2. Біблійні концепти у творах представників «Празької школи» 45

3.3. Боротьба добра і зла в поезії "Празької школи" 47

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ 50

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 52

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 55

РОЗДІЛ І

РЕЛІГІЙНИЙ ДИСКУРС У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ



1.1. Проблематика визначення поняття «дискурс»

Термін «дискурс» отримує в сучасній науковій парадигмі безліч тлумачень. Так, поняття «дискурс» в англоамеріканськой лінгвістичної традиції з початку 70-х г.г. широко використовується в значенні «Функціональний стиль». Саме ж поняття функціонального стилю має точки зіткнення з поняттям «дискурс»: обидва мають на увазі типи функціонування мови, особливі мовні підсистеми.

Погляд на використання мови як обумовлене контекстуальними, ситуативними змінними дав синонім поняттю «Функціональний стиль» в англомовній традиції - це термін «регістр». Проте, якщо функціональний стиль організований сферою комунікації, її метою і системою використовуваних мовних засобів, то дискурс в рамках даної роботи розуміється як тип мови, визначений історично і соціально...

1. Антофійчук В. Трансформація образу Іуди Іскаріота в українській літературі ХХ століття // Слово і час. – 2001. – № 2. – С.52-58.

2. Барка В. Християнські проповіді // Українська газета. – 1995. – 5 січня

3. Бахтин М. Проблема речевых жанров. – М., 1979. – 237с.

4. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М: Искусство,1986.- 444 с.

5. Бацевич Ф.С. Лiнгвiстична генологiя: проблеми i перспективи. – Львiв: ПАIС, 2005. – 264 с.

6. Бетко І. Біблія як джерело ідей у творчості Лесі Українки: Проблемний огляд // Слово і час. – 1991. – № 3. – С.28-36.

7. Біблія, або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. — К, 1992.

8. Верещагин, Е. М. Лингвострановедческая теория слова. - М.: Русский язык, 1980. - 320 с.

9. Гак В.Т. Особенности библейских фразеологизмов в русском языке // Вопросы языкознания. - 1997. - №5.

10. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985

11. Дністровий А., Астафєв О. Поети і воїни прийдешнього // Празька поетична школа: Антологія. – Харків: Ранок, 2004. – С.3-31.

12. Зигабен Е. Толкование Псалтири (пер. с греч.). – Киев, 1983. – 420 с.

13. Ільницький М. Від “Молодої Музи” до “Празької школи” / Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1995. – 318 с.

14. Карасик В.И. Религиозный дискурс. // языковая личность: проблемы лингвокультурологии и функциональной семантики: Сб. научных трудов – Волгоград: Перемена, 1999. – С. 5-19

15. Каутский К. Происхождение христианства - М.: изд. полит. лит., 1990.

16. Качуровський І. Про лірику Олекси Стефановича // Качуровський І. Променисті сильветки: Лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки. – Мюнхен, 2002. – С.447-455.

17. Климентова О. Історико-літературний феномен “празької школи” // Дивослово. – 2003. – № 10. – С.13-18.

18. Ковалів Ю.І. Грані українського менталітету // Слово і час. - 1996. - № 10. -С. 6 - 10.

19. Кононенко В.И. Символы в фразеологизмах // Русский язык в школе. – 1991. – №6.

20. Кононенко П.П. Українська література: Проблеми...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу