*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Особливості перекладу художньої публіцистики з новогрецької на українську мову (есе)

курсовые работы, Филология

Объем работы: 32 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 700 руб.

Просмотров: 591

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
1. Вступ........................................................................................................................ 3

2. Розділ 1. Есе як об’єкт літературних студій........................................................ 5

2.1. Есе в зарубіжному і вітчизняному літературознавстві.................... 5

2.2. Загальні риси жанру................................................................................... 6

2.3. Тематика есе...................................................................................... 8

2.4. Структура есе............................................................................................... 8

2.5. Висновки до розділу 1.................................................................................11

3. Розділ 2. Коментарі....................................................................................... 13

3.1. Фоновий коментар...................................................................................... 13

3.2. Лінгво-перекладацький коментар.......................................................... 20

3.2.1. Лексичні трансформації................................................... 20

3.2.2. Лексико-семантичні заміни................................................. 22

3.2.2.1. Конкретизація................................................. 22

3.2.2.2. Генералізація........................................................ 22

3.2.3. Граматичні трансформації................................................. 23

3.2.3.1. Членування речень............................................... 24

3.2.3.2. Об’єднання речень............................................ 26

3.2.3.3. Граматична заміна............................................. 27

3.2.4. Комплексні лексико-граматичні трансформації.................. 28

3.2.5. Висновки до розділу 2...................................................... 28

4. Загальні...

2. Розділ 1. Есе як об’єкт літературних студій.

2.1. Есе в зарубіжному і вітчизняному літературознавстві.

Початок художньо-документальної літератури в повному розумінні цього слова був покладений в епоху Відродження, коли виникло прагнення як до нау¬кового, так і до художнього до¬слідження людини, суспільства і історії". До цього періоду відноситься заро¬дження жанру есе в творчості Мішеля Монтеня.

У XX сторіччі відбувся стрибок в розвитку художньо-документальної літера¬тури, яка «починає тіснити традиційні жанри художньої літера¬тури»[14;8]. Звертаючи увагу на небувалий обєм "літератури факту"у XX сторіччі, Іржі Гайок пише: "Ре¬портажі, ліричні, поетичні есе і все те, що ми раніше нази¬вали науково-популяр¬ною літературою - всі ці "несюжетні"жанри, що здаються "периферійними", рап¬тово вирвалися з свого літературного напівбезправя і захо¬плюють в певних умо¬вах навіть провідну роль. Вони стали невідєм¬ною частиною літератури"[5;101].

З.И. Кирнозе повязує цей феномен з кризою романа в XX сторіччі. На її ду¬мку, витіснення "документом"традиційної форми - це явище одного порядку з народженням школи "нового"романа, а потім - "структурного"Романа [7;202]. Н.Я. Ри¬кова також звертає увагу на внутрішні звязки в системі жанрів і вважає, що тільки у XX сторіччі, коли жанрові відмінності усередині романа помітно розхиталися, документальні жанри стали "усвідомлюватися як самостійні літера¬турні жанри"[14;201].

1. Бахтін М.М. Автор і герой в естетичній діяльності // Бахтін М.М. Естета словесної творчості. - М., 1986.

2. Бочаров А.Г. Жанри літературно - художньої критики. - М.: Видав. Моськ. ун-та, 1982.

3. Взаємодія жанрів в художній системі письменника. - М: МГПІ, 1982.

4. Гайок Іржі. Література факту // Питання літератури, 1965 №12.

5. Жанрова різноманітність сучасної прози Заходу. - Київ: Наук. думка, 1989

6. Зикова Е. П. "Досліди"Монтеня // Філологічні науки, 1985 № 4.

7. Кирнозе З.І. Щоденник письменника у французькій літературі 20 -30 роки XX століття // Про художньо-документальну літературу. - Іваново: Іван. гос. пед. ин-т,1972.

8. Купріяновський П.В. Проблеми вивчення художньо-документальної літератури // Про художньо-документальну літературу. - Іваново: Іван. гос. пед. ін-т, 1972.

9. Лейдерман Н.Л. До питання про художність в документальному оповіданні // художньо-документальні жанри. (Питання теорії і історії) - Іваново: Иван.гос.пед.ин-т,1970.

10. Монтень М. Досліди - М: Спадщина, 1990

11. Олексіїва І. С. Професійне навчання перекладача: Навчальний посібник з усного і письмового перекладу для перекладачів і викладачів. - СПб.: Видавництво «Союз», 2001. Серія «Бібліотека перекладача»

12. Рикова Н.Я. Сучасна французька література. - Л: Гослітіздат, 1939

13. Французька література 1945 - 1990. - М: Спадщина, 1995.

14. Цвайг Г.М. Розвиток жанрів художньо-документальної літератури // художньо-документальні жанри. (Питання теорії і історії) - Іваново: Іван. гос. пед. ин-т,1970

15. Коротка літературна енциклопедія. - М.,1962.

16. Літературний енциклопедичний словник. - М: Сов. Енциклопедія, 1987.

17. Ο κερδισμένος χρόνος // Το Βήμα, Κυριακή 7 Μαΐου 2000

18. Ο κερδισμένος χρόνος //...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу