*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Засоби перекладу політичних реалій з грецької на українську мову на матеріалі грецьких періодичних видань

курсовые работы, Филология

Объем работы: 34 стр.

Год сдачи: 2005

Стоимость: 630 руб.

Просмотров: 637

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ З

1. Слова-реалії як національно-лінгвістичний код мови

1.1. Визначення і суть реалій 6

1.2. Відмінності реалій від термінів та власних назв 10

1.3. Проблема класифікації реалій 12

1.4. Політичні реалії, як засіб відображення суспільного життя 14

1.5. Способи передачі реалій при перекладі 15

2. Засоби перекладу політичних реалій

2.1. Переклад політичних реалій 17

2.2. Аналіз методів перекладу 28

Висновки 33

Список використаної літератури 35

Додаток А (Політичні реалії на матеріалі грецьких політичних видань) 40

Вступ

Питання співвідношення культури в найширшому розумінні цього слова і інформації, що закладеної, зберігається і повідомляється в словах як елементах мови, відвіку привертала не тільки лінгвістів, але і представників інших наук. Всі великі і малі особливості життя даного народу і його країни (такі, як природні умови, географічне положення, хід історичного розвитку, характер соціального строю, тенденція суспільної думки, науки, мистецтва) неодмінно знаходять відображення в мові цього народу. Тому можна стверджувати, що мова виявляє собою якесь відображення культури якої-небудь нації, несе в собі національно-культурний код того або іншого народу. У ньому зустрічаються слова, в значенні яких може бути виділена особлива частина, що відображає звязок мови і культури, і яка називається культурним компонентом семантики мовної одиниці. До таких слів перш за все відносяться слова-реалії.

Слід зазначити, що даним мовним одиницям надано досить уваги як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками. Як відзначають С.Влахов і С.Флорін, про реалії, як про носіїв колориту, конкретні, зримі елементи національної своєрідності, заговорили на початку 50-х років. [8,14] Ці ж дослідники згадують роботи таких вчених, як Л.Н.Собольов, Г.В.Чернов, Г.В.Шатков, А.Е.Супрун. С.Влахов і С.Флорін звернули увагу на такі "неперекладні"елементи майже півстоліттю тому (у 1960 році вийшла їх стаття "Реалії"). Пізніше вийшла в світ їх книга "неперекладне в перекладі", в якій була представлена повна характеристика, класифікація і способи перекладу реалій. У підручниках по теорії перекладу Л.С.Бархударова, В.Н.Коміссарова....

І.Арсенова Г.Н. Мова, культура і битійна картина світу//Язьік і культура: бібліографічний аспект проблеми. Уфа: ΡΙΟ Госькоміздата БАССР, 1990.

2.Бархударов Л.С. Мова і переклад. М.: Міжнародні відносини, 1975.

З.Вежбіцкая А. Мова. Культура. Пізнання. М.: Російські словники, 1996.

4.Верещагін Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедчеськая теорія слова. М.: Російська мова, 1980.

5.Верещагін Е.М., Костомаров В.Г. Мова і культура: Лшгвострановеденіє у викладанні російської мови як іноземного. М.: Російська мова, 1983.

б.Віссон Л. Синхронний переклад. М.: Р.Валент, 1999.

7.Влахов С. Флорін С. Неперекладне в перекладі. М.: Міжнародні відносини, 1986.

8.Питання теорії перекладу в зарубіжній лінгвістиці. М.: Міжнародні відносини, 1978.

9.Питання теорії художнього перекладу. М.: Художня література, 1971.

10. Галієва Н.Л. Основи діяльної теорії перекладу. Твер: Тверський державний університет, 1997.

11. Галієва Н.Л. Переводиться і деякі принципи досягнення адекватності перевода/ЛІеревод як процес і як результат: мова, культура, психологія. Калінін: Калінінській державний університет, 1989.

12. Горшунов Ю.В., Горшунова В.М. Лінгвокраїнознавський аспект у викладанні іноземної (англійської) мови// Мова і культура: бібліографічний аспект проблеми. Уфа: ΡΙΟ Госькоміздата БАССР, 1990

13. Гюббенет І.В. Основи філологічної інтерпретації літературно-художнього тексту. М.:Изд-во МІЛІГРАМУ, 1991.

14. Казакова Т.А. Роль стереотипу в художньому переводе/ЯІеревод як процес і як результат: мова, культура, психологія. Калінін: Калінінській державний університет. 1989.

15. Колесникова B.C. До проблеми художнього перекладу як мовномислительної деятельности// Світ мови і міжкультурна комунікація / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 4.1. Барнаул: Вид-во БГПУ, 2001.

16. Коміссаров В.Н. Лінгвістика перекладу. М.: Міжнародні відносини, 1980.

17. Коміссаров В.Н. Загальна теорія перекладу. М.: ЧеРо, 1999.

18. Коміссаров В.Н....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу