*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Особливості перекладу технічних термінів з новогрецької на українську мову в інструкціях по використанню побутової техніки

курсовые работы, Филология

Объем работы: 42 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 630 руб.

Просмотров: 442

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ

Розділ І. Науковий стиль. Різновиди, основні функції, ознаки, сфери

вживання

1.1. Інструкція як вид науково-технічної літератури

1.2. Інструкції по використаню побутової техніки як вид науково-технічної літератури

1.3. Характер науково-технічного тексту

Висновки до розділу 1

Розділ II. Особливості технічної термінології

2.1. Способи перекладу технічних термінів по використанню побутової техніки

2.2. Терміни у текстах інструкцій

Висновки до розділу II

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Перелік використаної літератури

ДОДАТОК А

Двадцяте сторіччя - епоха розвитку технологій, появи різноманітних пристроїв, про які наші предки навіть не могли уявити. Для того, щоб розібратись, як саме потрібно користуватись або налагоджувати ті чи інші предмети побутової техніки і різноманітні технічні апарати (мікрохвильові печі, праски, телевізори, компютери і т.д.), без яких ми не можемо зараз уявити наше життя, існують інструкції технічного використання для споживача, перекладу яких присвячена дана робота.

Основна роль інструкцій, полягає в тому, аби повідомити користувача про те, як саме потрібно використовувати той чи інший пристрій, ознайомити його із основними функціями пристрою, застережити від необачного користування з метою уникнення виходу апаратури із строю і т.д. Внаслідок такої цілеспрямованості усім інструкціям притаманний особливий стиль, характерною рисою якого є логічність, чіткість, точність, послідовність викладу, велика кількість спеціальної термінології.

Науково-технічні терміни як мовні знаки, що репрезентують поняття спеціальної, професійної галузі науки, становлять суттєву складову інструкцій технічного використання. Саме ця галузь лексики, з огляду на її неоднозначність, відсутність перекладних відповідників (у випадку термінів-неологізмів) та національної варіативності, є найскладнішою при перекладі інструкцій.

Забезпечує термінологічну грамотність суспільства - лінгвістична термінологічна діяльність, що здійснюється в нашій країні по таких напрямках як:...

1. Алимов В. В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации: Учеб. пособие. - 3-е изд., стереотип. - М.: Едиториал УРСС, 2005.- 160 с.

2. Баскаков А.Н. Социолингвистические проблемы терминологии на языках народов СССР: Социолингвистические исследования терминологии языков народов СССР. - Москва, 1988

3. Белодед И.К.Интернациональные элементы в лексике и терминологии.

- Харьков: Вища школа, 1980. - 208с.

4. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. - К., 996. - 270с.

5. В. I. Карабан, О. В. Борисова, Б. М. Колодій, К. А. Кузьміна. Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську): Навчал. посібник; За ред. В. І. Карабана. - Вінниця: Нова Книга, 2003. - 208 с - (Ditum factum Translation Course)

6. Ганич Д.І., Олійник I.С. Словник лінгвістичних термінів. - К.: Вища школа, 1985.

7. Дяков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти. - К.:Вид.дім «KM Academia», 2000.-218с.

8. Журавлева Т. А. Конспект лекций по курсу «Основные проблемы теории перевода». - Донецк: Донбасс, 1998. - 87 с.

9. Иванова Л.П. Методы линвистических исследований. - К., 1995. - 205с.

10. И.С.Алексеева Профессиональный тренинг переводчика. - Санкт-Петербург, 2001 .-276с.

11. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. - Вінниця, Нова Книга, 2002. - 564с.

12. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. - К.: Видавничий центр «Академія», 1999. - 288с.

13. Крючкова Т.Б. О некоторых принципах составления словарей общественно-политической терминологии: Социолингвистические исследования терминологии языков народов СССР. - Москва, 1988. - 344с.

14. Лотте Д.С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов. - М.: Наука, 1982. - 152с.

15....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу