*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Генезис та семантика юридичної термінології в економічних текстах

курсовые работы, Филология

Объем работы: 37 стр.

Год сдачи: 2005

Стоимость: 630 руб.

Просмотров: 487

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ З

Розділ 1. Юридична термінологія в економічному дискурсі 6

1.1 Науково-технічна термінологія, закономірності її появи 6

1.2 Термінологія, її ознаки як системи 7

1.3 Термін, його функції, вимоги до терміна 81.4 Юридична термінологія 10

1.5 Стилі мовлення. Особливості економічних текстів 13

Розділ 2. Генезис та семантика юридичної термінології в економічних текстах.. 16

2.1 Поняття «етимологія», її особливості 16

2.2 Шляхи походження наукової лексики 17

2.3 Побудова нових термінів 22

2.4 Аналіз понять «семантика», «моносемантичність», «полісемія» 23

2.5 Семантика юридичних термінів в економічних текстах 24

Висновки26

Бібліографія29

Додаток33

Розділ 1 Юридична термінологія в економічному дискурсі

1.1 Науково-технічна термінологія, закономірності її появи.

Науково-технічна термінологія - це широкий шар лексики, що інтенсивно розвивається та активно взаємодіє з іншими шарами лексики, насамперед -загальновживаної. Тому вивчення закономірностей утворення термінологічної лексики, її структури та семантики стало одним з найважливіших завдань сучасної лінгвістики.

Значні кількісні та якісні зміни, що відбулися в науці й техніці, сприяли збільшенню кількості субмов, терміносистем, взаємозбагаченню їхнього лексичного складу як на рівні однієї мови так і на міжмовному рівні.

Це сприяло тому, що в надрах сучасної лінгвістики виникла нова прикладна дисципліна - термінознавство. Найбільш загальна мета термінознавства - турбота про те, щоб процес утворення та вживання термінологічних найменувань зробити більш керованим, сприяти раціоналізації професійного спілкування, взаєморозумінню фахівців.

Нині постала необхідність у формуванні національної термінології, у складанні термінологічних словників, які б відповідали світовим стандартам, з метою вивести національну термінологію України на світовий рівень, що залежить також і від правильного відтворення українською мовою запозичених термінів, їх правильного використання тощо.

Слід зазначити також, що з поглибленням міжнародних звязків вивчення іноземної мови набуває фахового термінологічного спрямування....

1. Білецький А.О. Основні методи дослідження в сучасному мовознавстві. - К., 1996. - 380с.

2. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. - К., !996. - 270с.

3. Денисова СП. Типологія категорій лексичної семантики. - К., 1996. -478с.

4. Дяков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти. - К.:Вид.дім «KM Academia», 2000.-218с.

5. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. - Вінниця, Нова Книга, 2002. - 564с.

6. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. - К.: Видавничий центр «Академія», 1999. - 288с.

7. Кочерган М.П. Слово і контекст. - Львів, 1980. - 340с.

8. Масенко Л.Т. Мова і політика. - К.,1999. - 540с.9. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробний підручник для гімназій гуманітарного профілю. - К.: Вежа, 1994. - 240с.

10. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль.- К., 1976. - 255с.

11. Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 1999. - 240с.

12. Арнольд И.В. Стилистика современного анлийского языка (стилистика декодирования): Учебное пособие для студентов фак. и ин-тов иностр.яз. - Л., «Просвещение», 1973. - 300с.

ІЗ.Ахманова О.С., Натан Л.Н., Полторацкий А.И., Матюшенко В.И. О принципах и методах лингвистического исследования. - Узд. МГУ, 1966

14. Балли Ш.Французская стилистика. - М.: Изд. иностр. лит., 1961

15. Баскаков А.Н. Социолингвистические проблемы терминологии на языках народов СССР: Социолингвистические исследования терминологии языков народов СССР. - Москва, 1988

16. Белодед И.К.Интернациональные элементы в лексике и терминологии. - Харьков: Вища школа, 1980. - 208с.

17. Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. М.: Высшая школа, 1967.-325с.

18. Волков А.Г. Язык как система знаков. - М., 1996. - 346с.

19. Звегинцев В.А. Очерки по общему...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу