*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ РУХ НА ВОЛИНІ (1921-1939 РОКИ)

разное, история

Объем работы: 205 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 2800 руб.

Просмотров: 611

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТВСТУП ………………………………………………………………......……...…... 3РОЗДІЛ 1. Історіографія та джерела .....................................……………..…....... 13

1.1 . Стан наукової розробки проблеми………………………………...... 13

1.2 Джерельна база дослідження…………….…………...…………........ 30РОЗДІЛ 2. Організаційне становлення жіночого руху….........…….………....... 41

2.1. Створення українських жіночих організацій ...…............................. 41

2.2.Структурування жіночого руху за національною

ознакою ……………………………………..................…………........60РОЗДІЛ 3. Громадська діяльність ……………….......…………………….…..... 79

3.1. Благодійництво ………………………………………………............ 79

3.2. Культурно-просвітницька робота ... ……….…………..……........... 95РОЗДІЛ 4. Політична діяльність …………………..……………........................ 125

4.1. Участь у державних органах Другої Речіпосполитої ……..…........ 125

4.2. Вплив політичних партій на жіночий рух ……………………........ 138

4.3. Політизація українського жіночого руху …….…..……………….. 151ВИСНОВКИ …………………………………………………………………....... 173СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …….....………..................................... 180ДОДАТКИ ………………………………………………………………….......... 204

Мета і завдання дослідження. Враховуючи наукове, теоретичне і практичне значення теми, спираючись на власноруч віднайдені й опрацьовані нові документи та матеріали, залучивши праці українською, російською та польською мовами, автор поставила за мету охарактеризувати процес організаційного становлення й розвитку українського жіночого руху в міжвоєнний час та чинники, які визначили його спрямованість; у проблемно-хронологічному розрізі вивчити, проаналізувати та висвітлити історичні події й факти, що складали зміст суспільної діяльності волинянок протягом зазначеного періоду; виділити основні етапи розвитку українського жіночого руху Волині. Відповідно до поставленої мети виділено наступні завдання:

 з’ясувати передумови поширення ідей жіночого руху на Волині на початку 20-х рр. минулого століття;

 визначити типи і відтворити організаційну мережу жіночих організацій у регіоні;

 вивчити структуру, завдання, основні принципи діяльності жіночих організацій, викладені в їх статутах;

 проаналізувати основні форми і методи діяльності українських жіночих організацій у соціальній і культурно-просвітній сферах, підтвердивши конкретними фактами подій та біографіями осіб;

 дослідити участь волинянок у політичних партіях, визначивши вплив партійних структур на організоване жіноцтво;

 простежити зв’язки з жіночими товариствами поза межами Волині та міжнародним жіночим рухом;

 повернути із забуття імена громадських діячів – активних учасників жіночого руху на Волині в 1921-1939 рр.

 показати вагому роль історії та традицій українського жіночого руху 20-30-х рр. ХХ ст. у сучасному вирішенні проблеми ґендерної рівності в області.

344 позиции

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу