*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Валютний курс

курсовые работы, Экономическая теория

Объем работы: 46 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 630 руб.

Просмотров: 555

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ_________________________________________________6

1 Основи теорії валютного курсу

1.1 Сутність валютного курсу його котирування і функції_______8

1.2 Номінальний та реальний ефективні валютні курси_________11

1.3 Фактори, які впливають на валютний курс________________14

2 Режими валютного курсу, їх вплив на економічний

розвиток країни

2.1 Фіксований валютний курс_____________________________20

2.2 Плаваючий валютний курс_____________________________22

2.3 Система множинних валютних курсів____________________26

3 Особливості валютної політики в Україні

3.1 Формування валютно-курсової політики в Україні__________29

3.2 Призначення національної валютної системи________________33

3.3 Питання вибору оптимального валютного

режиму для України_____________________________________37

Висновки______________________________________________42

Додатки_______________________________________________45

Перелік посилань_______________________________________47

ЗмістВступ_________________________________________________6

1 Основи теорії валютного курсу

1.1 Сутність валютного курсу його котирування і функції_______8

1.2 Номінальний та реальний ефективні валютні курси_________11

1.3 Фактори, які впливають на валютний курс________________14

2 Режими валютного курсу, їх вплив на економічний

розвиток країни

2.1 Фіксований валютний курс_____________________________20

2.2 Плаваючий валютний курс_____________________________22

2.3 Система множинних валютних курсів____________________26

3 Особливості валютної політики в Україні

3.1 Формування валютно-курсової політики в Україні__________29

3.2 Призначення національної валютної системи________________33

3.3 Питання вибору оптимального валютного

режиму для України_____________________________________37

Висновки______________________________________________42

Додатки_______________________________________________45

Перелік посилань_______________________________________47

1 Основи теорії валютного курсу

1.1 Сутність валютного курсу його котирування і функціїМайже всі національні економіки незалежних держав є відкритими економічними системами, тобто кожна держава має певні економічні чи фінансові відносини з іншими державами, які проявляються в міжнародній торгівлі, рухові капіталу, реалізації послуг на світовому ринку, тощо. При реалізації товарів та послуг на світовому ринку товари вироблені національними виробниками, отримують суспільне визнання на основі інтернаціональної міри вартості. Для співставлення вартості товарів вироблених в різних країнах, використовують валютні курси.

Валютний курс є одним із ключових параметрів міжнародних економічних відносин. Зміни валютного курсу значно впливає практично на всю систему мікро- та макроекономічних показників всіх країн, конкурентність її товарів та послуг на світових ринках, перерозподіл ресурсів, збалансованість платіжного балансу, тощо. Тому визначення валютного курсу, а особливо управління ним...

Перелік посилань1. Бездітко Ю. М. Валютне регулювання: Навчальний посібник/ Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. Херсон: ОЛДІ – плюс, 2004. – 272 с.

2. Шемет Т. С. Теорія і практика валютного курсу: навчальний посібник для ВНЗ/ Т. С. Шемет; За ред. О. І. Рогача. – К.: Либідь, 2006. – 360 с.

3. Домрачев В. Стосовно оптимізації короткострокової валютної політики в Україні на базі портфельної теорії/ В. Домрачев, Д. Жабський// Фин. риски. – 2006. - № 3. –С. 73 – 77.

4. Кравченко П.П. Анализ фундаментальных факторов, влияющих на валютный курс // “Финансовый менеджмент” № 1, 2001 год

5. Наговицин А. Г. Валютная политика/ РАН, Ин-т внешнеэкон. исслед. – М.: Экзамен, 2000. – 512 с.

6. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підр. / А. С. Філіпенко. - К.: Либідь, 19973. Боринець.

7. Михайличенко С. Механізм курсоутворення та деякі аспекти його застосування до гривні// Вісник НБУ, 2004. -№4. –С. 10-19.

8. Ющенко В. А. Валютне регулювання: Навч. посібник для ВНЗ/ НБУ. – К.: Знання, 1999. – 359с.

9. Белинская Я. Валютный курс и ограничение инфляции/ Я. Белинская// Экономист. -2006. №4. –С.75-80.

10. А. Голуб, Л. Кушнер. Оптимізація моделі валютного режиму в Україні// Регіональна економіка, 2005. №1. –С.143-147.

А. Шаповалов. Стратегічні напрямки курсової політики України в умовах сталого економічного розвитку// Дзеркало тижня - 2005, № 43.

11. Фёдоров М. В. Валюта, валютные системы и валютные курсы/ Под ред. Ю. Г. Ермолаева. –М.: ПАИМС, 1995. -152 с.

12. Холопов А. Валютний курс как инструмент макроэкономического регулирования/ А. Холопов// Мировая экономика и междунар. отношения. -2004. -№12. –С. 25-33.

13. Моисеев С. Макроанализ валютного курса: от Касселя до Обстфельда и Рогоффа/ С. Моисеев// Вопросы экон. -2004. -№1. –С. 49-65.

14. Балацкий М. В. Модель динамики курса «доллар/евро»/ Е. Балацкий// Экономист. -2005. -№9. –С. 75-81.

15. Руль Н. Ю. Валютный курс, инвестиции и национальная конкурентоспособность Н. Ю. Руль...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу