*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

курсовые работы, Экономическая теория

Объем работы: 31 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 630 руб.

Просмотров: 1091

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ПЛАН

Вступ

Глава 1. Поняття фіскальної політики, її види і значення

§ 1. Сутність і функції фіскальної політики

§ 2. Дискреційна і автоматична фіскальна політика

Глава 2. Фіскальна політика як система державного регулювання економіки

§ 1. Принципи і механізми впливу фіскальної політики на економіку

§ 2. Ефективність фіскальної політики

Глава 3. Особливості фіскальної політики в трансформаційній економіці України

§ 1. Природа фіскальних проблем в Україні і необхідність реформування бюджетно-податкової системи

§ 2. Шляхи і методи вдосконалення фіскальної політики

Висновки

Перелік посилань

ВСТУПСучасна фіскальна політика визначає основні напрями використання фінансових ресурсів держави, методи фінансування і головні джерела поповнення скарбниці. Залежно від конкретно-історичних умов в окремих країнах така політика має свої особливості. Будь-який уряд завжди проводить деяку фіскальну політику, незалежно від того, усвідомлює воно це чи ні.

Останнім часом в Україні простежується тенденція до посилення ролі уряду в регулюванні національної економіки через фінансову систему, тобто здійснюються витрати на програми по соціальному забезпеченню, на підтримку середнього рівня доходів, охорону здоровя, освіту і так далі.

З іншого боку, з початку економічних реформ український уряд узяв орієнтир на введення надзвичайно високого оподаткування на доходи фірм, що негативно позначилося на стані національної економіки і перспективах її підйому. Не випадково у відповідь реакцією є активний розвиток тіньової економіки, внаслідок чого уряд не в змозі зібрати в прибуткову частину бюджету і половини передбачених надходжень.

Сьогодні тема фіскальної політики є дуже актуальною, оскільки економіка України переживає далеко не найкращі дні, і від того, як уряд здійснюватиме бюджетно-податкову політику, залежить доля кожної людини, що живе в нашій країні і доля всієї країни в цілому.

Отже, метою даної роботи є визначення поняття фіскальної політики і її складових, позначення принципів, механізмів і інструментів дії фіскальної політики на господарську систему суспільства. У роботі буде даний всесторонній розгляд фіскальної політики як методу державного регулювання економіки, а також буде проведений аналіз сучасної фіскальної політики України: освітлені обєктивні причини необхідності її реформування і можливі шляхи удосконалення.Глава 1. Поняття фіскальної політики,

її види і значення.§1. Сутність і функції фіскальної політики.

Фіскальна політика — це урядовий вплив на еко¬номіку через оподаткування, формування обсягу і структури державних витрат з метою...

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика: Учебник/ Под общ. ред. д. э. н., проф. Сидоровича А. М.; МГУ им. Ломоносова – 5-е изд., перерараб. и доп. – М: «Дело и сервис», 2005.

2. Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка: Підручник/ За ред. В. Д. Базилевича. – К: Знання, 2007.

3. Баликоев В. З. Общая экономическая теория. – Новосибирск: ООО «Издательство ЮКЭА», 2004.

4. Батура О. В., Іващина О. Ф., Новікова Л. Ф. Макроекономіка: Навч. посібник. – К: Центр учбової літератури, 2007.

5. Бровкова Е. Г. Фінансово-кредитная система государства: Учеб. пособие для вузов. – К.: Сирин, 2007.

6. Бутук А. И. Экономическая теорія: Учеб. Пособие. – К.: Вікар, 2007.

7. Вводный курс по экономической теории.: Учебник для лицеев// Под общ. ред. акад. Г .П. Журавлиной – М.: ИНФРА – М, 2005.

8. Вініченко І.І., Гончаренко О. В., Дацій Н. В., Корецько С. О. Макроекономіка: Навч. Посібник. – К: Центр навч. літератури, 2006.

9. Кемпбелл Р. Макконел, Стенлі Л. Брю “Економікс- принципи, проблеми і політика”, К., ХаГар, 1998

10. Лютий І. О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки: Монографія. – К.: Атака, 2006.

11. Мікроекономіка і макроекономіка// Під. ред. С. Будаговської – К.: Основи, 2002.

12. Мовшович С.М., Соколовский Л.Е. Выпуск, налоги и кривая Лаффера // Экономика и математические методы. 2001. Т. 30. Вып. 3.

13. Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник// Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, акад. Г.П. Журавлёвой. М.: ПРОМО-Медиа, 2003.

14. Овчинников Г. П. Макроєкономика: Ученик для вузов. – СПб.: Поиск, 2006.

15. Панчішин С. І. Макроекономіка: Навч. посібник. – К: Либідь, 2001.

16. Рузавин Г. И. Основы рыночной экономики: Учебное пособие для вузов – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006.

17. Рыночная экономика: Учебник. В 3 т. Т. 1. Теория рыночной экономики. Часть 2. Максимова В. Ф., Шишов А. Л. Макроэкономика. – М.: СОМИНТЕК. 2005.

18. Современная экономика. Общедоступный учебный курс//...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу