*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

«Основні закони логіки»

рефераты, логика

Объем работы: 10 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 50 руб.

Просмотров: 491

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
1. Закон тотожності.
2. Закон суперечності.
3. Закон виключеного третього.
4. Закон достатньої підстави.
Висновки
Список використовуваної літератури
Вступ
Мислення людини не хаотичне, воно підлягає логічним законам.
Закон логіки - це внутрішній, необхідний зв\'язок між думками людини.
Філософи Давнього світу встановили: що зв\'язки між думками в структурі міркування не залежать від волі людини.
Три з основних законів сформулював Арістотель - закон тотожності, суперечності й виключеного третього. Закон достатньої підстави сформулював Г.-В. Лейбніц, хоча такіж думки висловлював Е. Паскаль.
Ці закони є основними тому, що вони такі корисні риси як логічно правельне мислення, як визначеність, послідовність, несуперечливість і обгрунтованість думок.
Логічні закони нерозривно пов\'язані з законами об\'єктивного світу.
Вони є об\'єктивними, не створені людським розумом, не продиктовані мисленню самим мисленням.
Закони логіки мають свою основу, своє джерело.
Закони логіки існують і діють незалежно від волі людини. Вони мають загальнолюдський характер, і їх повинні дотримуватись усі люди, незалежно від їхньої раси, нації та соціальної групи. Вони є єдиними для всіх людей.
Діють закони логіки у всіх сферах людського мислення.
Логічні закони є знаряддям пізнання дійсності, необхідною умовою точного і адекватного пізнання дійсності.
Порушення вимог законів логіки призводить до неправельного і нелогічного мислення.
Сучасна логіка визначає закон мислення як \"завжди істинне\" . Закони логіки сформульовані таким чином використовуються при розв\'язанні складних логічних задач у кіюернетиці, теорії релейно-контактних схем, у роботі електроннообчислювальних машин, автоматичних пристроїв, математичній лінгвістиці.
Основні закони логіки називають основними на тій підставі, що вони виражають такі корінні риси логічно правельного мислення, як визначеність, послідовність, несуперечливість і обгрунтованість.
Окрім основних законів логіки існують і інші закони логіки: закон подвійного заперечення, закон ідемпотентності, закон комутативності, закон контра позиції, закон складної контрапозиції, закон асоціативності, закон дистрибутивності та закон де Моргана.
Всезагальність та універсальність законів логіки виявляється у тому, що вони діють у всіх сферах людського мислення.
Якщо б люди не керувались одними і тими законами логіки і мислення, то діяльність таких масштабних організацій, як Організація Об\'єднаних Націй, була б неможливою. Та не існує повної відповідності між законами логіки та діяльністю людей, саме тому існують протиріччя між організаціями, людьми чи їхніми діями. Прикладами таких протиріч є політичні партії, релігійні віри та інші організації, мислення яких не співпадає з законами логіки.
Для того щоб дотримуватись законів логіки потрібно знати відповідну сферу об\'єктивної дійсності, про яку ідеться у міркуванні, вміло користуватися синонімами та антонімами , не вдоватися до довгих дискусій, попередньо не визначивши правильність свого мислення, а також використовувати наукові технології. Потрібно не забувати, що суперечні судження руйнують міркування. Тож виявивши суперечності необхідно удосконалювати теорії чи замінювати їх.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу