*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Основи галузевих знань

контрольные работы, Разное

Объем работы: 41 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 596

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ВСТУП …………………………………………………………………….. 3
І.ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА …………………………………………….. 4
1.1.Завдання фінансових та економічних служб і економістів-фінансистів у забезпеченні ефективної підприємницької діяльності…
4
1.2.Сучасні податкові системи зарубіжних країн ……………………... 13
2.ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА …………………………………………….. 37
2.1.Задача 1 (коефіцієнт інфляції)……………………………………… 37
2.2.Задача 2 (привабливість проекту)…………………………………. 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………… 40
Сучасна економічна реформа в Україні, яка здійснюється у напрямі ринкових перетворень, докорінно змінює характер, принципи та процес управління. Суттєво змінюються й вимоги до професійного та кваліфікаційного рівня управлінських працівників (менеджерів).
В умовах ринкової економіки працівники сфери управління повинні оволодіти системними знаннями з економічної теорії, маркетингу, підприємництва, досконало знати механізм управлінського впливу на колектив працівників і на окремих виконавців. Тому вивчення сучасного менеджменту є важливою передумовою якісної підготовки економічних кадрів.
Мета вивчення дисципліни – оволодіння основами управлінської діяльності, вивчення теоретичних та прикладних аспектів менеджменту, сучасного стану та тенденцій розвитку управлінських знань, вивчення принципів, функцій та методів менеджменту, оволодіння початковими навичками управлінських дій на основі аналізу ситуації, ідентифікації її структурних підрозділів.
Мета контрольної роботи – ознайомитися з загальними поняттями дисципліни «Основи галузевих знань», визначити основні завдання фінансових та економічних служб і економістів-фінансистів у забезпеченні ефективної підприємницької діяльності, розглянути сучасні податкові системи зарубіжних країн, на основі отриманих знань вміти вирішувати практичні завдання.
1. Основи оподаткування: Навчальний посібник / Т.В.Калінеску, О.М. Антіпов, Г.М. Бурлуцька, Т.М. Чернякова,М.М. Соловей, М.Б. Харківський – Луганськ, Вид-во СНУ ім.. В.Даля, 2007 – 416с.
2. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навч. Посібник – К., Кондор, 2005 – 308 с.
3. Варналій З.С. Основи підприємництва : Навч. Посібник – К., Знання-Прес, 2002 – 239с.
4. Бланк И.А. Управление инвестициями предприятия – К., Ника-Центр, Эльга, 2003 – 480 с.
5. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента Т.1 – К., Эльга, Ника-Центр, 2004 – 624с.
6. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учебное пособие/ А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев, Т.П. Барановская; Под ред. Б.А. Лагоши – М., Финансы и статистика , 2003 – 224с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу