*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Використанню стандартів України при оформленні курсових, дипломних проектів та других документів

разное, Разное

Объем работы: 78 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 2229

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ 5
1 Види навчальної документації 7
2 Загальні положення 8
2.1 Формати 8
2.2 Шрифти креслярські 8
2.3 Оформлення текстових документів 8
2.4 Оформлення графічних документів 9
2.5 Позначення навчальних документів 10
3 Вимоги щодо оформлення титульного аркуша 14
4 Вимоги щодо оформлення аркуша „зміст” 15
5 Вимоги щодо оформлення текстових документів 16
5.1 Загальні вимоги 16
5.2 Побудова документа 16
5.3 Викладання тексту документа 18
5.4 Оформлення розрахунків 20
5.5 Оформлення ілюстрацій 21
5.6 Оформлення посилань 22
5.7 Побудова таблиць 23
5.8 Оформлення додатків 25
5.9 Порядок складання списку використаних джерел 27
5.10 Етикетка документа 29
6 Вимоги щодо оформлення специфікації до складального креслення 30
7 Вимоги до оформлення переліку елементів до схем 31
8 Вимоги до виконання графічної частини 33
9 Загальні правила виконання схем 37
9.1 Загальні положення 37
9.2 Основні вимоги до виконання схем 38
9.3 Схема електрична 39
9.4 Схема кінематична 40
9.5 Схема технологічна 41
10 Елементи будівельного креслення 43
11 Правила виконання креслення загального вигляду апарату хімічного виробництва 48
12 Положення про нормоконтроль 50

Додаток А1 Шифр предмета 52
Додаток А2 Шрифт креслярський за ГОСТ 2.304-81
Український алфавіт, цифри 55
Додаток А3 Шрифт креслярський за ГОСТ 2.304-81
Латинський алфавіт 56

Додаток Б1 Зразок основного напису для текстових документів
(перший аркуш) 57
Додаток Б2 Зразок основного напису для текстових документів
(другий аркуш) 58
Додаток Б3 Зразок основного напису для креслень 59
Додаток Б4 Зразок розташування основного напису та додаткової
графи на кресленнях 60
Додаток Б5 Зразок заповнення основного напису до курсового проекту 61
Додаток В1 Зразок оформлення титульного аркушу для лабораторних
робіт 62
Додаток В2 Зразок оформлення титульного аркушу до практики 63
Додаток Д1 Зразок виконання аркушу „Зміст” (перший аркуш) 64
Додаток Д2 Зразок виконання аркушу „Зміст” (другий аркуш) 65
Додаток Е Зразок виконання текстових...
Однією з головних вимог підвищення якості підготовки спеціалістів є оволодіння загальними та спеціальними знаннями, вмінням правильно відображати технічну думку на кресленні, ескізі, схемі і т. п.
Розвиток нової техніки супроводжується інтенсифікацією інженерно – технічної праці, вимагає виконання значної кількості різноманітної конструкторської документації. Важливою вимогою оволодіння графічною грамотністю являється встановлення в технікумі єдиного графічного режиму (ЄГР), мета якого:
1) досягнення єдиних вимог при виконанні різноманітних графічних робіт, звітів з лабораторних робіт, навчально – виробничим практикам, курсових і дипломних проектів;
2) неухильне дотримання вимог державних стандартів студентами при виконанні любих державних робіт та інших технічних документів;
3) дотримання єдиних вимог при виконанні креслень, графіків, схем та інших графічних зображень під час заняття на класній дошці;
4) придбання студентами стійких навичок виконання написів креслярським шрифтом при виконанні графічної документації.
В основу цих методичних вказівок покладені ГОСТи та ДСТУ, основними з яких є:
ГОСТ 2.004 – 88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ
ГОСТ 2.104 – 68 ЕСКД. Основные надписи
ГОСТ 2.105 – 95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам
ГОСТ 2.106 – 96 ЕСКД. Текстовые документы
ГОСТ 2.108 – 68 ЕСКД. Спецификация
ГОСТ 2.109 – 73 ЕСКД. Основные требования к чертежам
ГОСТ 2.301 – 68 ЕСКД. Форматы
ГОСТ 2.303 – 68 ЕСКД. Линии
ГОСТ 2.304 – 81 ЕСКД. Шрифты
ГОСТ 2.305 – 68 ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения
ГОСТ 2.306 – 68 ЕСКД. Обозначение графических материалов и правила их нанесения на чертежах
ГОСТ 2.307 – 68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений
ГОСТ 2.316 – 68 ЕСКД....
ГОСТ 2.004 – 88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ
ГОСТ 2.104 – 68 ЕСКД. Основные надписи
ГОСТ 2.105 – 95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам
ГОСТ 2.106 – 96 ЕСКД. Текстовые документы
ГОСТ 2.108 – 68 ЕСКД. Спецификация
ГОСТ 2.109 – 73 ЕСКД. Основные требования к чертежам
ГОСТ 2.301 – 68 ЕСКД. Форматы
ГОСТ 2.303 – 68 ЕСКД. Линии
ГОСТ 2.304 – 81 ЕСКД. Шрифты
ГОСТ 2.305 – 68 ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения
ГОСТ 2.306 – 68 ЕСКД. Обозначение графических материалов и правила их нанесения на чертежах
ГОСТ 2.307 – 68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений
ГОСТ 2.316 – 68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц
ГОСТ 2. 321 – 84 ЕСКД. Обозначения буквенные
ГОСТ 2.701 – 84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
ГОСТ 2.702 – 75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем
ГОСТ 2.703 – 68 ЕСКД. Правила выполнения кинематических схем
ГОСТ 2.704 – 76 ЕСКД. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем
ГОСТ 2.710 – 81 ЕСКД. Обозначения буквенно – цифровые в электрических схемах
ГОСТ 2.721 – 74 ЕСКД. Обозначения общего применения
ГОСТ 2.770 – 68 ЕСКД. Элементы кинематики
ГОСТ 2.781 – 96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты гидравлические и пневматические, устройства управления и приборы контрольно-измерительные.
ГОСТ 2.782 – 96 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Машины гидравлические и пневматические.
ГОСТ 19.701 – 90 Системы алгоритмов, программ, данных и систем.
ДСТУ 3008 – 95 Документація. звіти у сфері науки і техніки.
Дотримування стандартів при оформленні текстової та графічної навчальної документації є обов’язковим.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу