*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Автоматизация документооборота

дипломные работы, программирование

Объем работы: 66 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 588

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Анализ предметной области
Постановка задачи
Математическая модель
Предложенный алгоритм решения
Обоснование выбора среды разработки
Экономическая часть
Охрана труда
Описание методов, классов и компонентов создания ПС
Инструкция пользователя
Вывод
Список литературы
Приложения
У сучасній ринковій кон\'юнктурі не знайдеться, мабуть, жодної компанії, яка не працює з документами. Документи використовуються скрізь: починаючи від статуту компанії і закінчуючи накладними і ордерами. При цьому використовуються переважно паперові носії, не дивлячись на те, що всі тексти і форми заздалегідь набираються на персональному комп\'ютері. Це вводить організації в додаткові витрати на папір, оргтехніку і всіляке канцелярське приладдя. У нашій країні малий бізнес, в основному, і користується традиційним паперовим документообігом, не вдаючись до використання засобів автоматизації. Це й зрозуміло, оскільки при малій кількості документів фірмі не потрібно автоматизувати такий простий процес, та і покупка спеціалізованої інформаційної системи може обійтися дорого.
Із зростанням розміру компанії система її документообігу ускладнюється, і вже стає непросто довести до своїх співробітників який-небудь наказ, інструкцію або постанову. Накопичення паперових документів може привести до їх втрати, пошкодження, ускладнити їх передачу. Природним чином перед керівництвом встає питання про систематизацію, створення механізму поширення і архівації документів. Враховуючи сучасний технічний розвиток, ці проблеми найбільш оптимальним чином може вирішити комп\'ютерна економічна інформаційна система. Це пояснюється ще і тим, що зростає рівень загальної комп\'ютерної грамотності населення, і в більшості компаній майже всім співробітникам доводитися працювати за персональним комп\'ютером.
Не можна не врахувати і той факт, що при територіальній віддаленості офісів і філій організації нормальний документообіг неможливий без використанні електронних засобів зв\'язку. Багато українських компаній для різних етапів документообігу використовують ряд невеликих програмних засобів, здатних вирішувати конкретні завдання. І лише частина з них здатна собі дозволити автоматизовані інформаційні системи документообігу масштабу підприємства.
Для крупних компаній покупка такої системи...
В результаті проведення аналізу і розробки системи інформаційного забезпечення електронного документообігу була створена програма, що відповідає основним заявленим вимогам, а саме: створення, реєстрація, розподіл, узгодження і пошук документів. Реалізовано ергономічний інтерфейс, інтегрована система обміну повідомленнями. Ця система може успішно застосовуватися як на малих підприємствах для централізованого зберігання всього комплексу документів, так і в середніх компаніях, використовуючи весь функціонал програми, необхідний для швидкого і якісного документообігу.
Однією з переваг цієї системи є висока економічна ефективність і ефект, що дозволяє організації значно понизити витрати на систему документообігу, а також швидка окупність. Це досягається за рахунок значного зниження часу виконання трудомістких операцій. Співробітники компанії зможуть витрачати менше часу на рутинні операції і більше приділяти уваги своїм завданням.
Сама програма складається з двох частин: програми-клієнта і програми-сервера, що дозволяє використовувати єдине сховище даних декількома користувачами системи. Важливим є той факт, що програма може виконуватися на багатьох операційних системах сімейства Windows.
До напрямів подальшого вдосконалення можна віднести впровадження в створену систему структури детального розділення користувачів на групи за функціональною ознакою або посадовому, а також створення дизайнера маршрутів проходження документів для їх автоматичного перенаправлення і контролю виконання. Але навіть існуючий варіант, що пройшов тестування, можна назвати завершеним продуктом і використовувати для автоматизації документообігу.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу